Helyi hírek 2023. március 26. 10:00

A Sarlós Boldogasszony Főplébánia hirdetései

A Sarlós Boldogasszony Főplébánia hirdetései
Nagyböjt 5. vasárnapja – 2023. március 26.

1. Hétfőn 17.30-kor Bibliaóra lesz a közösségi házban, várják szeretettel a testvéreket. Utána a Szent József Kör találkozója lesz, 18.30-tól.

2. Képviselő-testületi gyűlés lesz március 29-én, szerdán 18.30-kor a közösségi házban.

3. Nagyböjtben minden szerdán és pénteken imádkozzák a keresztutat, 17 órától, az esti szentmise előtt. Szerdán a Constantinum tanárai vezetik az imádságot. Most pénteken, március 31-én lesz a VÁROSI KERESZTÚT, ami azt jelenti, hogy az Ótemplomban kivételesen 17 órakor lesz a szentmise, majd
azt követően indul a keresztút a Szent István Templomba. Vegyünk részt minél többen, hiszen ez nem csak imádság, hanem egyben tanúságtétel is!

4. Április 2-án, jövő vasárnap megkezdődik a Nagyhét, VIRÁGVASÁRNAP ünnepével. A fél 11-es ünnepi szentmisén szenteljük a barkát, a kórus pedig elénekli a Passiót, Urunk szenvedésének történetét.

5. A Karitász Csoport továbbra is folytatja a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést, egészen március végéig. Az adományokat szentmisék ideje alatt a templomban, valamit hivatali időben a plébánián lehet elhelyezni.

6. Hálásan köszönik a Szentföld javára adott perselyadományokat. A hétre szentmiseszándékok irathatók a plébánián.

7. Kérik a testvéreket, hogy ha van otthonukban, környezetükben beteg családtag, aki szeretné húsvéti szentgyónását, áldozását elvégezni, jelezzék a sekrestyében vagy a plébánián és az ünnep előtt felkeresik őket.
               

Kövessen minket a Facebookon is!