Kultúra 2014. november 27. 20:30 Forrás: Jakus Ágnes - parokia.hu

Beszélgető Biblia

Képgaléria
Beszélgető Biblia
Másként olvasnak és másként is gondolkodnak azok a gyerekek és kamaszok, akik számára a legújabb technikai eszközök, valamint az internet használata már természetes. Az első magyar fejlesztésű, interaktív gyermekbiblia már az ő igényeiket figyelembe véve jelent meg.

Hozzászoktak a gyors információáramláshoz, egyszerre több mindennel foglalkoznak, egyre kevesebbet olvasnak. Ha mégis, a hosszú, folytatólagosan építkező szövegek helyett rövid, asszociatívan kapcsolódó szövegtöredékeket olvasnak, ahogy azt az interneten szörfözés közben megszokták. Ez jellemzi az 1995 és 2012 között született gyerekeket, az ún. digitális bennszülötteket. Számukra akarta befogadhatóvá tenni a Szentírást egy tanító- és íróházaspár.

„A puszta verbális közlés nehezen befogadható a Z-generáció számára, ezért állítottunk össze interaktív, foglalkoztató jellegű gyermekbibliát a számukra. Ezek a gyerekek ugyanis nagyon gyakorlatiasak, mindennel kapcsolatban felteszik a kérdést: mi hasznuk származik belőle. Az volt a célunk, hogy felfedezzék: a bibliai történetek nem mesék, hanem megtörtént események, amelyeknek köze van az ő életükhöz" - magyarázta érdeklődésünkre a kötet szerzője, Miklya-Luzsányi Mónika.

A Beszélgető Biblia címet viselő kiadvány történeteinek egy része a Reformátusok Lapjában megjelent írások közül válogat. „Mindegyik egy mai életszituációval kezdődik, vagyis egy minden gyermek számára ismerős problémát vet fel, örömöt jelenít meg vagy az ő életükben is naponta ismétlődő helyzetet vázol fel. Itt kezdenek el gondolkodni, ők hogyan oldanák meg azt a dilemmát, ami előtt a bibliai szereplők állnak, majd megismerkedhetnek az ő megoldásukkal is, ekkor pedig rájönnek, hogy egy-egy történet nemcsak mondjuk, Ábrahámról szól, hanem róluk is."

Gyermek-istentiszteleten, hittanórán és családi körben is hasznos lehet az új gyermekbiblia, amelynek célja, hogy ne csak egy-egy élethelyzettel, hanem a szülővel, a pedagógussal, saját belső világukkal és végső soron Istennel is párbeszédre hívja a gyerekeket. A szerzők óvodás kortól 12 éves korig ajánlják a kötetet, amely etikai kérdéseket is felvet, így akár felső tagozatosok számára is érdekes lehet. Az alsósok könnyebben értelmezik a vizuális információt, mint az absztrakciót igénylő szöveget, Kőszeghy Csilla illusztrációi ezért szerves részei a Beszélgető Bibliának. A vizuális igényesség egyébként is nélkülözhetetlen a digitális kor szülötteinek megszólításához, akárcsak a könnyen érthető nyelvezet.

„A Biblia szövegét teológiai, valláspedagógiai, pszichológiai és nyelvi szempontok figyelembevételével kell tolmácsolni a gyerekeknek. A mai gyerekek szófordulatait, beszédstílusát idézik a gyermekbiblia szövegei, amelyek gyakran tőmondatokkal, egyszerűen értelmezhető közlésekkel építkeznek. A munkához a revideált Károli-biblia szövegét vettük alapul, és ahol az nyelvezetében máig frissnek bizonyul, beleépítettük a gyermekbiblia szövegébe, vagyis a bibliai szöveg mai szövegként olvasható vagy hallgatható meg a felnőtt vagy a nagy testvér tolmácsolásában."

A Z-generáció nem fogadja el, hogy valami csak azért igaz, mert a szülő vagy a pedagógus azt mondta, a fölényes stílust pedig végképp elutasítja. A történetek azonban érdeklik. „Nagyapámnak voltak sztenderd történetei, melyeket nagy ünnepekkor, családi összejöveteleken újra és újra elmesélt. Akár ötven-száz alkalommal is elhangzott egy-egy történet. Mindig másként mesélt, mindig benne volt ő és fontos volt, hogy elmesélje ezeket. Minden történetnek az az igénye, hogy most legyen igaz, vagyis itt és most váljon érvényessé a hallgatóság számára. A bibliai szöveget is mindig újra kell mondani, hiszen egy történet megismétlésének akkor van értelme, ha újra és most is fontos, márpedig a bibliai történetek ilyenek" - fogalmazott Miklya Zsolt, a kötet ötletgazdája, olvasószerkesztője.

A karácsony közeledtével egyre több könyvesboltban kapható a Móra Kiadó gyermekbibliája, a Beszélgető Biblia. A kiadvány a nagy ünnepkörök szempontjából is rendszerezi a bibliai történeteket, és igazodik a hivatalos hittantantervekhez is.

 

Kövessen minket a Facebookon is!