Hirdetmények 2023. május 18. 10:00

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás
A Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány nyilvános pályázatot hirdet Kiskunfélegyháza közigazgatási területén belüli székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, mezőgazdasági gazdálkodók részére.

Célja: elsődlegesen munkahelyteremtő, foglalkoztatást elősegítő beruházások, eszközbeszerzések-forgóeszköz beszerzések támogatása.

A támogatás formája: kamatmentes, visszatérítendő (A folyósítandó hitelre a moratórium nem vonatkozik!)

A támogatás visszafizetési ideje:
500 ezer forint hitelösszegig: maximum 18 hónap, ebből türelmi idő maximum 2 hónap

500 ezer forint hitelösszeg felett: maximum 36 hónap, ebből türelmi idő maximum 2 hónap

Összege: maximum 3.000.000 Ft

A pályázaton részt vehet minden olyan egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, mezőgazdasági gazdálkodó, aki/amely vállalkozásával összefüggésben helyi adóalany, aki bizonyítani tudja hiteles okmányokkal a tevékenység gyakorlására való jogosultságát.
A pályázónak igazolni kell, hogy nincs köztartozása.

A pályázónak a közalapítvány részére a támogatás fedezetéül hiteles okmányokkal fel kell ajánlania 500 ezer forint hitelösszeg

 • alatt: 2 fő jövedelemigazolását készfizető kezességvállalás céljából,
 • felett: tehermentes, jelzáloggal terhelhető saját tulajdonú ingatlan tulajdoni lapját.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött pályázati nyomtatványt
 • Cégkivonatot vagy az egyéni vállalkozó, gazdálkodó nyilvántartott adatait tartalmazó okirat másolatát
 • Pénzügyi beszámolót az előző üzleti évről
 • Előző havi bérjegyzéket

 • Pályázat elnyerése után becsatolandó okmányok:

 • Nemleges „nullás” adóigazolás az állami (NAV) és a helyi (Kiskunfélegyháza város Jegyzője) adóhatóság részéről
 • Felajánlott fedezetről – összeghatártól függően – vagy 2 fő készfizető kezes jövedelemigazolása, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap az ingatlanról

 • A pályázatok elbírálása június 27-éig megtörténik, az eredményről minden pályázó írásos értesítést kap. A szerződéskötést, illetve az elnyert pályázat fedezetrendezését követő 10 napon belül a közalapítvány a támogatás összegét a pályázó rendelkezésére bocsátja.

  A pályázatot egy példányban kell benyújtani június 14-éig a közalapítvány címére:
  Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány
  6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.

  Információ kérhető Tarjányi László kuratóriumi elnöktől a 06/30 938-9456-os vagy 
  Mogyoró Zsuzsától a 76/562-037-es telefonszámon.


  Pályázati nyomtatvány letöltése   
             

  Kövessen minket a Facebookon is!