Helyi hírek 2023. május 24. 10:30

Megtartották a májusi bizottsági üléseket

Képgaléria
Megtartották a májusi bizottsági üléseket
Megtartották a városüzemeltetési és környezetvédelmi, a művelődési és szociális, a jogi és a gazdasági bizottságok üléseit május 22-én és 23-án a városháza tárgyalójában, hogy előkészítsék és megvitassák a május 24-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.

Bense Zoltán, a városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke elmondta: – Az egyebekkel együtt három napirendi pontot tárgyalt a bizottságunk. Az első napirendi pontunk a víziközmű-rendszerek 2023-2037. évekre szóló gördülő fejlesztési terveinek módosításáról szólt, aminek értelmében az önkormányzat és a Bácsvíz Zrt., a kiskunfélegyházi szennyvíztelep fejlesztésére vonatkozó mintegy 10-11 milliárd forintos pályázatot nyújtana be. Ehhez egy vízjogi engedélyeztetési tervet, illetve környezetvédelmi hatástanulmányt kell elkészíteni, ennek költsége 35 millió forint. Természetesen, ez az összeg nyertes pályázat esetén elszámolható. Ebben a fontos kérdésben azért kellett szavaznunk, mert a dokumentációk precíz előkészítése időbe telik és a városvezetés igyekszik minden ilyen volumenű dologban felkészülten cselekedni. A második napirendi pontunk egy fiatal építkező pár ügyéről szólt, akik 600 ezer forintnyi visszatérítendő támogatást kérvényeztek az önkormányzattól. Mind a két tárgyalt napirendet elfogadta a bizottságunk.

A művelődési és szociális ügyekkel foglalkozó bizottságon a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda maximális csoportlétszám túllépés engedélyezéséről döntött: a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda jelenleg 35 csoporttal működik. Az áprilisi beíratott létszámok néhány óvodai csoportban a beíratást követően meghaladják a maximálisan felvehető létszámot, valamint az elmúlt évek tapasztalatai alapján, a nyár folyamán a költözések miatt várható még, hogy újabb beiratkozó óvodaköteles gyermekek érkezhetnek az intézményhez. Mivel ez a szám bizonytalan, ezért célszerű minden óvodai csoportra megkérni az engedélyezett létszám módosítását, hogy a gyermekeket az adott óvoda körzetébe tudják felvenni. Így a maximális csoportlétszám 20 százalékkal történő átlépésének engedélyezése szakmailag indokolt. Ezen felül döntés született az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról és a Kiskun Múzeum, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, valamint a Móra Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosításáról.

A jogi ügyekkel foglalkozó bizottsági ülést dr. Réczi László elnök igazolt távollétében Szamosi Endre tartotta meg, aki az alábbiak szerint foglalta össze az elhangzottakat: – A központi háziorvosi ügyelet működéséről döntöttünk, aminek értelmében a város a Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. részére július 1-jétől 163 forint/lakos/hó forintnyi összegű működési támogatást nyújt az általános tartalék terhére 2023. december 31-éig. Ennek szükségessége azért áll fenn, mert hivatalos információval nem rendelkezünk az ügyeleti ellátás állami mentőszolgálat általi átvételének időpontjáról, viszont a betegek ellátása zavartalanul kell, hogy működjön.

– Támogatási kérelmek elbírálása ügyében döntöttünk, ami magába foglalta a Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. anyagi támogatását. A megítélt összeget a strand és uszoda komfortfokozatának fejlesztésére fogják fordítani. Ezen felül szó esett a Kiskun Múzeum pályázatának forráskiegészítése tárgyában. Az intézmény kiemelt szerepet tölt be a város kulturális életében, így ezt is elfogadta a bizottságunk. Végezetül önkormányzati ingatlanok bérleti hasznosítására is kitértünk – tudtuk meg Gyenes Attilától, a gazdasági bizottság elnökétől.

V. B.
                  

Kövessen minket a Facebookon is!