Helyi hírek 2023. június 7. 17:00

Elismerték a pedagógusok munkáját

Elismerték a pedagógusok munkáját
Június 2-án pénteken, a Móra Ferenc Művelődési Központban rendezték meg az idei pedagógusnapi ünnepséget, ahol Pálfi Tamás, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, és Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere köszöntötte az ünnepelteket. Az eseményen az alábbiak részesültek oklevélben, vagy elismerésben.50 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, ezért arany oklevélben részesült
:

Dávid Lászlóné
1971-ben házassága révén került Kiskunfélegyházára. Még ugyanebben az évben felvételt nyert a kecskeméti Óvónőképző Intézetbe. 1972 szeptemberétől a Kossuth Utcai Napköziotthonos Óvodába került, ahol először képesítés nélkül, majd 1973-ban megszerzett diplomája után, mint képesített óvónő dolgozott 2008-ig. Ezt követően nyugdíjazásáig a Dózsa György Utcai Óvodában dolgozott. Aktív nyugdíjas életet él, részt vesz a város kulturális életében, tagja a Pedagógus Nyugdíjas Klubnak és más egyesületeknek.

Dr. Kiss István
Bugacon született, középiskolás tanulmányait Kiskunfélegyházán a Petőfi Gimnáziumban végezte. 1973-ban szerzett jeles diplomát a Szegedi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán és kezdett el dolgozni egykori bugaci általános iskolájában. 3 év múlva a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Fiúkollégium nevelőtanára lett. Időközben pedagógia-pszichológia szakos diplomát szerzett jeles minősítéssel, valamint summa cum laude minősítéssel doktorált pedagógiából. 1987-től a kollégiumvezetői pozíciót töltötte be 25 évig. Több tanulmányt írt és több alkalommal volt érettségi elnök.

60 évvel ezelőtt szerezte diplomáját, ezért gyémánt oklevélben részesült:

Kis Balázsné
Kiskunfélegyházán született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. 1963-ban diplomázott a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. 1970-ig Kunszálláson, majd ezt követően a Kiskunfélegyházi Szegedi Úti Óvodában dolgozott óvodavezető-helyettes beosztásban. 1983-ban a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Óvoda vezetőjévé nevezték ki, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. Pályafutása alatt számos díjban és elismerésben részesült.


Mallár Józsefné
1943-ban született Szegeden. Általános és középiskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán végezte. Az óvónői oklevelét 1963-ban a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben kapta meg. Először a Jászszentlászlói Óvodában dolgozott, majd 1967-től Kiskunfélegyházára került a Kossuth Lajos Utcai Óvodába, ahol először helyettesként, majd 1982-től tagóvoda-vezetőként dolgozott. Munkáját számos elismeréssel jutalmazták.

Nagy Kálmán
1940-ben Pálmonostorán született, itt végezte általános iskolai tanulmányait. A háborús évek és azt követő időszak nehézségekkel volt tele. 1958-ban fejezte be középiskolai tanulmányait és került Szegedre, ahol 1963-ban biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Tanulmányait mindig jó eredményekkel végezte. 1963-ban került immár tanárként vissza egykori iskolájába, ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott.

Tarjányi Mihályné
Kiskunfélegyházán született, általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Óvónői oklevelet 1963-ban szerzett a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. 1965-ben került Kiskunfélegyházára, a Bercsényi Utcai Óvodához, majd a Dózsa György Utcai Óvoda óvónője volt. 1975-tól a Dózsa óvoda és tagintézményei óvodavezetőjeként dolgozott. Továbbképzéseket, szakmai napokat, bemutató foglalkozásokat szervezett és vezette az óvodavezetők munkaközösségét. Pályafutása során munkáját számos elismeréssel és díjjal jutalmazták. Munkaviszonya megszűnése után a Pedagógus Nyugdíjas Klub tagja, 2004-től pedig vezetője lett. Aktív nyugdíjas életet él, tagja a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek is.

65 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, ezért vas oklevélben részesült:

Magony Józsefné
Kiskunfélegyházán tanult, Kecskeméten szerezte képesítő vizsgáját. 1958-tól a Pálmonostori Általános Iskolában kezdett el dolgozni, főleg az alsó tagozaton. Nyugdíjazása előtt négy évig igazgató-helyettesi teendőket is ellátott. Folyamatos szükségét érezte és érzi ma is az önművelésnek. Vallja, hogy ezáltal nemcsak szellemileg leszünk erősebbek, hanem igényesebbé, következetesebbé válunk önmagunkkal és másokkal szemben is.

Pap-Szigeti Sándorné
Kiskunfélegyházán született, itt végezte el a Tanítóképzőt is kitűnő eredménnyel. Gyakorló éveit az Ágasegyháza–Sándortelepi általános iskolában töltötte. Később Móricgáton tanított együtt a férjével, majd 1980-tól a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolában folytatták együtt a tanítást. 1994-ben ment nyugdíjba. Három gyermekére, akik szintén a pedagógus pályát választották hivatásként, nagyon büszke, ugyanúgy, mint nyolc unokájára és három dédunokájára.

70 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, ezért rubin oklevélben részesült:

Mohos Jenőné
Kiskunfélegyházán született. Tanulmányait a Constantinum Iskolában végezte. A háborút követően ugyanitt szerzett érettségit és 1953-ban tanítói képesítő vizsgát tett. A gyakorló tanítójelölti évet a kiskunfélegyházi Kecskeméti-úti Külső iskolában töltötte. 1962-től a Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatán tanított, ahonnan 1994-ben vonult nyugdíjba. 2009-ben Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért kitüntető címben részesült.

A díszdiplomára jogosultak között rendhagyó módon egy testvérpárt köszöntöttek:
Huszár Györgyné Szabó Emőkét
, aki 50 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, ezért arany oklevélben részesült, és testvérét, Laczkóné dr. Szabó Klárát, aki 65 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, ezért vas oklevélben részesült.

Huszár Györgyné
Logopédus, szurdopedagógus. Végzettsége megszerzését követően a váci hallássérültek iskolájában helyezkedett el. Három év múlva került a kiskunfélegyházi kisegítő iskolához. 1987-től vezetője lett a Nevelési Tanácsadónak, amely feladatkörének és kapcsolatrendszerének kialakítása az ő keze munkáját dicséri. 1989-től további megbízást kapott a 11. sz. Általános Iskola és Speciális Szakiskola vezetői feladatainak is az ellátására. Vezetése alatt az iskola számos tanulmányi, sport, kulturális és szakmai eredményt ért el. Hatalmas tapasztalatára, kimagasló szakmai tudására, segítségére kollégái mind a mai napig számíthatnak.


Laczkóné dr. Szabó Klára
Általános iskolai tanítói oklevelét Kecskeméten szerezte. Később történelem-földrajz szakon tanári diplomát, majd pedagógia szakos diplomát szerzett. Ezután pszicho-pedagógiából summa cum laude eredménnyel doktorált. Tanított az Izsáki úti Külső Általános Iskolában, majd igazgatója volt a Tanyai Általános Iskolának. 1973-tól a Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon igazgatói munkakörét látta el. 1984-től nyugdíjazásáig a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskola igazgatója volt. Pedagógusi munkájának célja, nemcsak tanítani, hanem nevelni is. Gazdag és szerteágazó a civil szervezeti munkája, amely fáradságot nem kímélő szolgálat.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott:

Bak Zsolt Károlyné
1984-ben került a Százszorszép Óvodába, aminek megbecsült és elismert tagjává vált. Kiemelkedően lelkiismeretes, kötelességtudó, megbízható, segítőkész. Kitartása, tenni akarása példaértékű, szívesen vállalt mentori feladatokat. Mindig is nagy figyelmet fordított a sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére, nevelésére.

Molnár Éva
Munkáját mindig a kitartás, fáradhatatlan intenzitás, példaértékű munkamorál jellemezte. A nevelési problémákat sajátos humorával, egyéni hangvételével oldotta meg. Gondoskodó személyiségével könnyen elvarázsolta a gyermekeket. A szülők őszintén fordultak felé, igyekezett minden esetben problémáikra, kérdéseikre megkeresni a legmegnyugtatóbb választ. A kollégái között mindig is kedvelt volt személyisége, mivel a dolgokat pozitív aspektusból közelítette meg.

Ozsvár Péter
Több mint 36 éven keresztül végezte lelkiismeretes pedagógiai tevékenységét. Tanítványai közül számos geográfus, földrajztanár, közgazdász került a pályára. A fakultációkon, szakkörökön készítette fel az emelt és középszintű érettségire és a felvételi diákjait. A tanulmányi kirándulások alkalmával élményszerű tanítást valósított meg. Számos országos, megyei és regionális földrajzversenyen indultak diákjai és értek el kiváló eredményeket.


Pintér Anna Mária
Pedagógiai tevékenységére jellemző a nagyfokú tudatosság, munkájának folyamatos elemzése, értékelése, és a hatékony, jobb eredményekkel biztató módszerek keresése, alkalmazása. Tudása legjavát adva mindig alkalmazkodott a számára kijelölt feladatokhoz. Munkájára a lelkiismeretes felkészülés, a megbízható feladatvégzés jellemző. Tanítványait kiemelkedő pedagógiai érzékkel neveli, fejleszti. Nevelő-oktató munkája során nagy empátiával fordult a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek felé.

Szabóné Tarjányi Mária
40 év pedagógiai munkában eltöltött idő alatt csendes, nyugodt személyiségével, következetességével, önzetlen gyermekszeretetével készítette fel gyerekek százait az iskolai életre. Hosszú éveken keresztül munkaközösség-vezetőként fogta össze az alsó tagozatos közösséget. Mind szakmailag, mind emberileg mindig készen állt az elég gyakran változó körülményekhez, a szülői és a gyermeki elvárásokhoz való megfelelésre.

Vargáné Gajda Gabriella
Pályafutását 1981-ben kezdte óvodapedagógusként. Zenei érdeklődése, tiszta énekhangja arra predesztinálta, hogy ezen a területen, magas színvonalon formálja a reá bízott gyermekek zenei ízlését, sokat téve ezzel a gyermekek sokoldalú zenei neveléséért. Fogékony minden új iránt, kezdeményező, érdeklődő egyéniség, önképzéssel igyekszik ismereteit, tudását bővíteni.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 40 éves jubileumi évfordulója alkalmából Elismerő Oklevelet vehetett át Nagy Lajos Lászlóné a több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájáért. Pedagógusként a gyermekek iránti szeretet, a munkájába vetett hit, a kollégái iránti tisztelet jellemzi. Oktató tevékenysége során maximálisan figyel a kiegyensúlyozott haladási ütemre, a tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatására. Nevelő munkájában nagy hangsúlyt helyez az emberi kapcsolatokra, a barátságra és az olyan értékek kialakítására, mint a hűség, az önzetlenség, a tapintat, az őszinteség és egymás elfogadása. Neki köszönhető a Dózsa iskolában az énekkar létrehozása. Megértő és együttérző attitűdje, csendes, konfliktusmegoldó hozzáállása miatt kollégái bármikor számíthatnak rá.Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint kiemelkedő pedagógusi munkásságáért Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Jankovszki Ferenc, több évtizedes nevelő-oktatói munkájáért. Négy évtizeddel ezelőtt kezdte meg pedagógusi, közösségépítő és társadalomformáló munkásságát. Életének szerves részévé vált a tanítás mellett a fúvószenekari kultúra megteremtése városunkban, így nemcsak a sok zenei pályán továbbtanuló növendék fűződik nevéhez, hanem egy olyan zenekari közösség is, amely az elmúlt 35 év alatt bejárta nemcsak Magyarországot, hanem Európát is, és számos szakmai sikert tudhat magáénak. Munkásságát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés és a Magyar Fúvószenei Szövetség is elismerte. Számos fiatal karnagy és zenekar indulását segítette szakmai tanácsaival. Jól látta meg a fúvószenekar közösségformáló erejét, hiszen az együtt töltött próbák, turnék, kirándulások és táborok életre szóló szoros köteléket hoztak létre a zenekar tagjai között. Kiskunfélegyháza város polgárai pedig sajátjukként szeretik és tisztelik a fúvószenekart, és látogatják a hangversenyeket.

25 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Benedek Péter, a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós tanára. Munkájában nemcsak az egyéni hangszeres képzés, hanem a kamarazenélés megszerettetése is komoly szerepet kap. Növendékei rendszeres résztvevői regionális és országos versenyeknek, ahol mindig szép eredményeket érnek el. Munkásságának köszönhetően többen választották hivatásuknak a zenei pályát. Alapító tagja a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekarnak. Növendékeivel rendszeresen fellép Kiskunfélegyháza város rendezvényein.

A Pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskolából 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Gama-Kovácsné Papp Nelli. 2015 óta a Pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskola földrajz-történelem szakos tanára, 2021 óta intézményvezető-helyettese. Lényeglátó, őszinte jellemmel rendelkezik. Önművelése, nyitottsága, érdeklődése mindig a fejlődés felé viszi. Pedagógiai tevékenységére jellemző a nagyfokú tudatosság, sokrétű munkájával szilárd alapot nyújt tanítványainak.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Jaksa Aranka tanító. 2010 óta tanít a Pálmonostori Gárdonyi Géza Általános Iskolában. Határozott személyiségével, következetességével készíti fel évek óta a 3. és 4. osztályos tanulókat a felső tagozat új kihívásaira. Kiváló közösségépítő, a diákönkormányzat segítő tanára, a diákönkormányzat rendezvényeinek szervezője.

A Bugaci Rigó József Általános Iskolából 25 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Ádám Tibor. Okleveles biológia és kémia szakos, szakvizsgázott általános iskolai tanár. Nyitott, közvetlen személyisége, szaktanácsadóként szerzett, a tanórán kamatoztatott tudása, tapasztalata által a természettudományos ismereteket változatosan, sokoldalúan közvetíti a gyermekek felé.

A Bugaci Boróka Óvoda-Bölcsőde Többcélú Intézményből 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Szalainé Őrző Emília óvodapedagógus. 1983-tól 2002-ig a Bugaci Napközi Otthonos Óvodában dolgozott. Később, 2016-ban a gyermekek iránti szeretete visszahúzta az óvodapedagógusi pályára. A gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal mindig is jó kapcsolatot ápolt. A néphagyományok ápolását szívügyének tartja.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Endre Edit óvodapedagógus. 1985-ben kezdte óvónői pályáját Bugacon. Előbb differenciáló, fejlesztő pedagógiai szakvizsgát, majd közoktatási vezetői szakvizsgát szerzett. 2014 óta a Bugaci Boróka Óvoda–Bölcsőde Többcélú Intézmény vezetője. Munkáját céltudatosság, körültekintés jellemzi, amelyben fontos szerepet kap a néphagyományok ápolása is.

A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi Tagintézményéből 40 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Vakulyáné Varga Erika. Városunk méltán megbecsült logopédusa eddigi pályafutásának 40 éve alatt megannyi gyermeknek segített a tiszta beszéd elsajátításában. Az őt körülvevő harmónia mindenki napjába örömet csempész. Munkáját magas szintű szakmai tudás, igényesség és kreativitás jellemzi. Bárki fordul hozzá tanácsért, útmutatásért, mindig jó szívvel segít, legyen szó szakmai vagy magánéleti kérdésekről.

A Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégiumból 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Rádi Dezső tanár. Tanulmányait a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán végezte. Céltudatosan, példamutatóan neveli-oktatja és támogatja a fiatal nemzedéket az egészséges életre való nevelésre, a sport szeretetére. Számos megyei és országos sportsiker köszönhető felkészítő munkájának.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Komárné Urbán Melinda tanító. Pályája kezdete óta sok kisgyermeket ismertetett már meg a betűk és a számok világával. Jelenleg is tanítóként 1. és 2. osztályos tanulókkal foglalkozik, osztályfőnöki feladatokat lát el. Munkáját nagy elhivatottsággal, odaadással és lelkiismeretesen végzi, tanítványainak szilárd alapokat nyújtva ezzel az általános iskola eredményes befejezéséhez.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Lőrincz Anna kollégiumi nevelő. Egész pályája alatt folyamatosan képezte magát az élet számos területén. Eredményesen készített fel és vizsgáztatott a közép és emelt szint mindkét szakján, ezenkívül osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is mindig számíthattak rá diákjai és kollégái. Kollégiumi nevelőként is fontos számára a tudás és az értékek átadására.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át László Éva tanár. A főiskola elvégzése után tanítóként kezdte meg munkáját, később magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett. Nevelő-oktató munkája során nagy hangsúlyt fektet a magyar nyelv és irodalom megszerettetésére, tanítványai eredményesen szerepelnek a különböző vers- és mesemondó versenyeken, magyar nyelvi és irodalmi vetélkedőkön.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Ódor Lászlóné fejlesztőpedagógus. 2001-ben kezdte meg tanítói munkáját a Móra Ferenc Általános Iskolában. Ezt követően fejlesztőpedagógusi munkakörben dolgozott. A gyógypedagógusi diploma megszerzését követően gyógypedagógusként segíti és támogatja a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlődését a Constantinum intézményben.

A Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Pálinkó-Kalmár Edit Etelka oktató. 20 év általános iskolai tanítást követően 2018-tól tagja az iskola oktatói testületének. Diákjait sikeresen készíti fel matematikából az érettségi vizsgára, kompetenciamérésre, tanulmányi versenyekre. Saját munkatársain kívül szakértőként más iskolák tanárait is segíti rendkívül precíz, naprakész tudásának átadásával.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Nemesné Nagy Ágnes oktató. Az általános iskolai oktatást követően középiskolai kollégiumi nevelőtanárként dolgozott. 2010-től az iskola kollégiumi nevelőtanára, azonban az utóbbi években csak a matematika oktatásának szenteli munkaidejét. Diákjai sikeresen szerepelnek az érettségi vizsgákon, tanulmányi versenyeken.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Agócs Adrien Edit oktató. Több mint 30 éve tanít testnevelés tantárgyat, különböző fenntartású iskolákban. Az iskola oktatói testületének 4 éve tagja. A tanítás mellett életében jelentős szerepet a kézilabda sportág kapott. Versenyszerű sportolás után, 15 évig NB II-es edzőként tevékenykedett. A sport, különösen a csapatsport szeretetét igyekszik átadni diákjai számára.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Nagy Melinda oktató. 1993-ban kezdte pályafutását, az azóta eltelt 30 évben a pék, pék-cukrász, húsipari termékgyártó és élelmiszeripari technikus képzésekben, mint elméleti tárgyakat oktató és az élelmiszeripari munkaközösség-vezetője tevékenykedett. Országos versenyekre felkészített diákjai több alkalommal dobogós helyen végeztek, számos különdíjjal gazdagodtak. Neve egyet jelent a magas színvonalú élelmiszeripari szakmai elméleti képzéssel.A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolából 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Bulyákiné Gubcsi Judit tanító, nyelvtanár. Innovatív, új módszerek segítségével bontakoztatja ki a tanulóiban rejlő tehetséget, adja át tudását az alsó tagozatos diákoknak. A felső tagozaton angol nyelvet oktat. Önművelése, nyitottsága, érdeklődése mindig a fejlődés felé viszi, nevelőmunkájában emberi értékeket közvetít.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Jernei Anikó tanító. Pályafutása során hivatástudatáról, a pedagógiai munka iránti mély elkötelezettségéről, gyermekszeretetéről tett tanúbizonyságot. Sokrétű munkájával szilárd alapot biztosít tanítványainak. Kiemelt szerepe van a pályázatok írásában, szervezésében, lebonyolításában.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Tóth Angéla tanár. Magas szakmai elhivatottsággal oktatja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. A nevelőtestület tagjaként feladatvállalásával, szereplésével emeli az iskola rendezvényeinek és ünnepségeinek színvonalát. Tanulószobai nevelőként lelkiismeretesen segíti tanulói mindennapi felkészülését.30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Bokorné Varga Katalin tanító. Feladatvállalása példaértékű, pályája iránt elhivatott tanító. Munkavégzésére mindig jellemző volt a lelkiismeretes, pontos, gyermekközpontú munka. Rendszeressége, naprakész tudása, az adminisztrációs feladatok ellátása kollégái számára követendő minta.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Fáber Judit tanár. Magyar nyelv, magyar irodalom és énekzene tantárgyak oktatása területén végzett munkája kiemelkedő. Osztályfőnökként segíti a tanulók közösségi életének fejlődését. A nevelőtestület tagjaként feladatvállalásával emeli iskolája rendezvényeinek és ünnepségeinek színvonalát.

A Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskolából 40 éves pedagógusi munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Nemes-Nagyné Zséli Orsolya pedagógus. Több generáció ő általa tanult meg írni, olvasni, számolni. A gyerekek felé nagy empátiával és sok türelemmel fordult, akik nagyon szerették és ragaszkodtak hozzá. Mindig jó kapcsolatot ápolt a szülőkkel, akik a mai napig tisztelik és becsülik. Közösségépítő tevékenysége kiemelkedő. Nagy gondot fordított a barátságos, gyermekbarát környezet kialakítására, ahol igazi alkotó munka folyt.

A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskolából 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Verebné Vadkerti Krisztina tanár. Pedagógiai tevékenységére jellemző a nagyfokú tudatosság, munkájának folyamatos elemzése, értékelése, a hatékony módszerek keresése, alkalmazása. Oktató-nevelő munkája során célja olyan gyerekek nevelése, akiknek viselkedését, magatartását pozitív erkölcsi értékek irányítják. Megbízható, segítőkész pedagógus, vezetőként jelentős szerepe van a kiegyensúlyozott testületi légkör alakításában és fenntartásában.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kovács Csilla tanító. Nevelő-oktató munkája példamutató és eredményes. Tanítványai jól megalapozott tudással kerülnek a felsőbb évfolyamokba, ahol sikeresen fejlődnek tovább. A tehetséggondozás mellett munkájában nagy hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra. A gyerekek iránti szeretete és gondoskodása ugyanakkor kellő következetességgel párosul.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Hegedűsné Könyves Klára tanár. Pedagógiai munkáját elkötelezettséggel, páratlan hivatástudattal, alázattal végzi. Kiemelt figyelmet fordít az egyéni képességek felismerésére, a problémákkal küzdő tanulók egyéni fejlesztésére. Oktató-nevelő munkájának fő célja, olyan harmonikus személyiségű tanulók nevelése, akik képesek a társadalomba való beilleszkedésre, a kiegyensúlyozott, boldog életre.

A Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményből 35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Gulyás Ildikó és Irena Lesnikowska-Harangi tanítók, napközis nevelők. Munkájukat elhivatottsággal, lelkiismerettel végzik.
Ildikó szívesen szervez a tanulók részére élményt nyújtó programokat. Rendszeresen napközis táborok csoportvezetője.
Irena a tanulók érzelmi életének ápolását tartja elsődlegesen szem előtt, vidámságával mindig jó hangulatot alakít ki osztályában.

40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kaposiné Mészáros Ildikó gyógypedagógus. Pedagógusi munkájára a lelkiismeretesség és nagyfokú elhivatottság jellemző. A gyerekekkel mindig segítőkész és empatikus, problémáikra mindig megoldást talál, segítséget nyújt. Fontosnak tartja a fogyatékossággal élő gyermekek szüleinek támogatását, segítését. Gyógypedagógusi feladatai mellett osztályfőnök és munkaközösség-vezetői feladatokat is ellát.

A Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskolából 30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Szana Andrea nyelvtanár. Szakértelem, széles látókör, a pedagógus pálya iránt megmutatkozó nagyfokú elkötelezettség jellemzi. Tanári tevékenysége során az innovációra való törekvés az egyik legnagyobb értéke. Tanítványai előkelő helyezést érnek el városi, regionális és országos szintű versenyeken egyaránt.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Földiné Elek Anikó tanító. Munkáját nagy odaadással, igényességgel és felelősségteljesen végzi. A pedagógusi hivatás iránti alázata, emberi tartása példaértékű. Szerény, nyugodt és kiegyensúlyozott személyiség. Következetességével, felkészültségével követendő mintát mutat munkatársainak.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Beálló Sándor Gáborné tanító. Fejlett empatikus készségének, toleranciájának köszönhetően mindig a gyermekek értékeit tartja a legfontosabbnak. Hivatását komolyan veszi, a tanítás és nevelés egységét tartja szem előtt. Munkájának alapvető jellemzői a következetesség, igényesség, pontosság, a feltétel nélküli gyermekszeretet.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumból 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kiss-Fekete Bence János középiskolai tanár. Biológia-kémia szakos pedagógusként a környezettudatosságot, a természetvédelmet, az állatvédelmet fontosnak tartja. Az osztályfőnöki tevékenysége az érzékenyítésre, az érzelmi intelligencia nevelésére is kiterjed. Közösséget teremt csoportjaiban.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Nagy Lajos középiskolai tanár. Intézményvezető-helyettesként az intézményi szervezeti struktúra kiépítése és működtetése a fő szakterülete. Az élménypedagógia módszereit, a kísérleteket gyakran bevonja a fizika óráinak szemléltetésére.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kámánné Pallagi Judit középiskolai tanár. A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium matematika–fizika–informatika szakos tanára. Lelkiismeretes pedagógiai munkát végez. Osztályfőnökként neveli-irányítja az osztályát, és igazi közösséget teremt.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Bodnárné Laczkó Gyöngyi középiskolai tanár. Magas szintű szakmai tevékenységet végez emelt szintű vizsgáztató tanárként is. A matematika és a fizika tantárgyak elsajátíttatásával a jövő mérnökeit és a reál irányt megcélzó tanulókat indítja el a felsőoktatási intézmények felé.

A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodából 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Buknicz Brigitta óvodapedagógus. Pályáját a Petőfi Általános Iskolában kezdte, majd a Batthyány Általános iskolában dolgozott. 2018 augusztusa óta dolgozik a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai székhelyintézményében. Munkáját kreativitás, határozottság, gyermek- és tanuló-centrikusság jellemzi. Szülőkkel való kapcsolattartása aktív, együttműködő.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Seres Edit óvodapedagógus. Diplomája megszerzése után több intézményben is dolgozott óvodapedagógusként. Később a vállalkozói szférában is tevékenykedett, majd 2012 óta a Dózsa óvodában dolgozik. A gyermekekkel empatikus, megértő magatartása, elfogadó, befogadó szemlélete és kreativitása nagy segítség a vele kapcsolatba kerülő különleges bánásmódot igénylő gyermekek szüleinek.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Szabó Anett óvodapedagógus. A város egyetlen külterületi intézményében, a Nagyszőlő úti Óvodában dolgozik. Az óvoda sajátosságából adódóan szoros kapcsolatot ápol a Haleszi Gazdakörrel, közös programjaikra lelkiismeretesen készíti fel a gyerekeket. Tagintézmény-vezetőként koordinálja az óvodában dolgozók szakmai munkáját. Nagy gondot fordít felzárkóztatásukra, hátrányaik kompenzálására.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Pácsonyi Péterné óvodapedagógus. Pályája kezdetén kis létszámú intézményben kezdett dolgozni, majd az óvoda megszűnése után került a Dózsa György Utcai Napköziotthonos óvodába, jelenlegi munkahelyére. Munkáját precizitás, pontosság és munkafegyelem jellemzi. Páratlan humorérzéke segíti a gyermekekkel való kapcsolatának mélyítését.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Sinkó Kálmánné óvodapedagógus. Szeretettel, elfogadással, elhivatottsággal és felelősséggel neveli a rábízott gyermekeket. Magas színvonalú, igényes szakmai tevékenysége során törekszik módszertani ismereteinek fejlesztésére, megújítására. A mindennapokban nagy hangsúlyt fektet a gyermekek sokoldalú fejlesztésére.

40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Fekete Ferencné óvodapedagógus. Nevelőmunkáját a gyermekek elfogadása és szeretete, valamint humorral átszőtt, következetes nevelés jellemzi. Magas színvonalú szakmai tudása a rábízott gyerekek nevelésében, pontos, precíz, innovatív munkájában érhető tetten. Évek óta vezeti az óvodai gyermektánccsoportot, műsoraival színesíti a városi rendezvényeket.A Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskolából 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Piszmán Ágota. 2021 óta tanít a Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskolában. Munkáját a lelkiismeretesség, a lényeglátás, az önmagával és a gyermekekkel szemben támasztott magas elvárás jellemzi. Nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség, aki diákjaival igyekszik megszerettetni a matematikát. Az óráit jó hangulat, játékos tanulás, kölcsönös együttműködés jellemzi.30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Sinkó Andrea Éva tanár. Osztályfőnökként igyekszik felelős, tájékozott felnőttekké formálni diákjait, ugyanakkor nagy türelemmel fordul a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felé is. Munkáját a lelkiismeretesség, az önmagával és a gyermekekkel szemben támasztott igényesség, valamint az iskoláért való tenni akarás jellemzi. A tanítás mellett szívesen fest, sikert aratott önálló kiállítása.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Bense Miklósné tanító. Tanítói munkáját magas szintű tudás és pontosság jellemzi. Határozott egyéniség, aki folyamatosan képzi magát. A tehetséggondozás terén végzett tevékenysége kiemelkedő. Tanítása során olyan biztos alapokat ad tanítványainak, amellyel felső tagozatba lépve kiválóan megállják helyüket.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Farkas Imréné tanító. Munkájában és életében fontos szerepet tölt be a népi hagyományőrzés. A diákokat az egyetemes emberi értékrend tudatos követésére neveli. Hosszú évek óta lelkiismeretesen ellátja az iskola ifjúság- és gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait. Kollégái mindenben számíthatnak rá.

40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át dr. Cserháti Lászlóné tanár. Munkáját céltudatosság, körültekintés, a feladatok maradéktalan végrehajtása jellemzi. Fáradtságot nem ismerve szervezi osztályai szabadidős tevékenységeit, formálja életszemléletüket. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, precizitás.

40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Lócskai Mátyásné tanító. Munkája során különös gondot fordít az alsó tagozatban a reál tantárgyak szemléletes és alapos oktatására, megszerettetésére. A tehetséggondozás területén sikeres munkát végez. Megbízható, az iskoláját szerető, elkötelezett pedagógusként ismerik kollégái, akinek segítségére mindig lehet számítani. Szakmai tudását jó szívvel osztja meg kollégáival.

A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégiumból 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Patak Judit oktató. Két és fél évtizede a PG oktatói testületének tagja. Szívügyének tekinti az irodalom és magyar nyelv megszerettetését a diákokkal. Segítőkész, önzetlen személyiségének köszönhetően bátran fordulhatnak hozzá kollégái.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Pásztor Zoltán Albert. Kiemelkedő szakmai tudással rendelkező, következetes, határozott oktató, aki szívesen segít kollégáinak eligazodni az informatika világában. A minőségirányítási csoport tagjaként elkötelezett a PG-ben folyó oktató-nevelő munka fejlesztése iránt.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Szijártó Sándor oktató. Kiemelkedő szakmai tudásának, emberségének, következetességének köszönhetően néhány év alatt a PG oktatói testületének elismert tagjává vált. A folyamatosan megújuló szakképzésben mindig naprakész tudással rendelkezik. Tenni akarása, tehetséggondozó tevékenysége, újító szándéka, folyamatos szakmai fejlődési igénye példaértékű.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Tóth Tímea oktató. Elhivatottan oktatja tanítványainak a német nyelvet és kultúrát. Következetes, precíz munkájával, elragadó személyiségével maximálisan kivívja a diákok tiszteletét és szeretetét. Kimagasló szakmai munkáját az általa oktatott diákok által megszerzett számos közép- és felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítvány is mutatja. Osztályfőnökként szívügyének tekinti a jó osztályközösség kialakítását. A PG oktatói testületének elismert tagja.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Dobos László oktató. Három és fél évtizedes pedagógusi pályafutása sok feladat elé állította, amelyeket minden esetben alázattal, emberséggel, segítő szándékkal oldott meg. 10 éve a PG oktatói testületének elismert tagja. Szakmai oktatásért felelős igazgatóhelyettesként támogatja, irányítja kollégái munkáját.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Michnáné Szabó Lilian. Nagy tudással rendelkező oktató, aki érettségi elnökként szerzett tapasztalatait is hasznosítja az angol nyelv és a történelem tantárgyak oktatása során. Higgadt, nyugodt személyisége tanítási stílusában is jelentkezik.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kapus György oktató. Oktató-nevelő munkájának nagy erénye a folyton változó világegyetem újdonságaira, új információira való nyitottság és ismeretátadás. Pontosság, precizitás és felelősségtudat jellemzi. A fenntartható fejlődés, a környezettudatosság elkötelezettje. Tanítványaival jó kapcsolatot ápol, osztályfőnökként mindig a rábízott diákok biztos támasza.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Keresztesi István. Mérnöktanár-szakoktatóként a CNC és gépi forgácsoló területen kiváló szakmai felkészültséggel rendelkezik. Emberközpontú gondolkodásmódja, demokratikus, innovatív, lelkiismeretes stílusa, több évtizedes, kimagasló pedagógus munkássága példaértékű. Tanítványai számos SZKTV versenyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, valamint közülük többen ma is szakoktatóként tevékenykednek.

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kertész János. Szakmai tevékenységével, magas szintű oktató-nevelő munkájával követendő példaként szolgál. A mindennapi munkájának kiemelkedő feladata a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése, oktatása. Egyéniségével, humánumával magához vonzza a tanulókat. Rendkívüli odafigyeléssel, türelemmel irányítja tanítványai szakmai fejlődését.

35 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Árvainé Borits Éva oktató. Szinte minden képzéstípusban oktatott, tanított, ő az esti és digitális oktatás meghatározó alakja. Sokéves általános iskolai tapasztalatát, módszertani tudását nagy hatékonysággal alkalmazza a felzárkóztatásra szoruló tanulók megsegítésében. Munkája iránti elkötelezettsége, elhivatottsága példaértékű minden kolléga számára.

40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Adorján Ferenc Józsefné oktató. A pályán eltöltött évek alatt sokfajta oktatási, tartalmi változást élt meg, ezekből mindig a számára legjobban hasznosítható módszertani többletet épített be oktató-nevelő munkájába. Több évtizedes hozzáértéssel, tapasztalattal irányítja az iskolai énekkart és jó érzékkel talál rá a tehetséges, énekelni, zenélni szerető diákokra, akik szereplésükkel emelik az iskola rendezvényeinek színvonalát.

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumából 25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Tóthné Kovács Klára oktató. Kiváló osztályfőnökként és az osztályfőnöki munkaközösség-vezetőjeként is a Közgé tantestületének meghatározó tagja. Türelmes, nyugodt személyisége, megbízhatósága kiváló tanári teljesítménnyel és eredményekkel párosul.

25 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Vőneki Judit Anita oktató. A nyelvi munkaközösség irányítása mellett kitűnő osztályfőnöki teljesítményével, remek szervezőkészségével, páratlan munkabírásával is elismerést szerzett magának a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumban. Mindez csak munka, ám ő sokkal több ennél: mire mennénk magával ragadó személyisége és remek humora nélkül?

30 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Kelemenné Móczár Éva oktató. A Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum képzési palettájának egyik legfontosabb területe a pénzügyi oktatás, amelynek Kelemenné Móczár Éva meghatározó személyisége. Munkáját magas szintű, mindig naprakész szaktudás, precizitás és elhivatottság jellemzi. Mérlegképes könyvelő generációk nőttek fel a keze alatt.

40 éves nevelő-oktató munkájáért Elismerő Oklevelet vehetett át Rácz Istvánné oktató. Nyugalma, felkészültsége és a szakmai iránti elkötelezettsége példaértékű minden közgés számára. Hatása nem állt meg az intézményünk falai között: kiváló versenyfelkészítőként, a fiatalabb közgazdász-tanár generáció egykori tanáraként is közösségünk egyik jelképe, meghatározó tagja.

Végül, de nem utolsó sorban 30 éves nevelő-oktató munkát segítő tevékenységéért Elismerő Oklevelet vehetett át Csenki Csabáné, a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium munkatársa. Munkáját rendkívüli odafigyeléssel, precizitással végzi, szakmai tapasztalata nagymértékben segíti az iskola gazdasági részlegének működését. Folyamatosan fejleszti szakmai tudását az új elvárásoknak megfelelően. Csenki Csabáné – Babi, szakmailag megalapozott tudására és lelkiismeretes, segítőkész hozzáállására minden esetben számíthatnak kollégái.
                 

Kövessen minket a Facebookon is!