Hirdetmények 2023. december 6. 17:45

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza, Korona utca 4. szám alatti 221 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség bérleti jogának elnyerésére meghirdetett nyilvános árveréshez.

Az árverés időpontja: 2024. január 10., szerda 10 óra.

Árverés helye: Kiskunfélegyháza, Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, II. em. 71. iroda.

Kikiáltási ár: 55 m2-es helyiségrész (eladótér) vonatkozásában 121.000 Ft/hó+Áfa, 166 m2-es helyiségrész (raktár) vonatkozásában 197.000 Ft/hó+Áfa.

Egyéb tudnivalók:

Az árverésen alkalmazandó minimális emelés összege: 500 Ft/hó.

Az árverésen a licitálás alapja kizárólag a 121.000 Ft/hó+Áfa összeg, a 166 m2-es helyiségrész vonatkozásában licitálás nem folytatható. Az árverésen kialakult licitösszeg arányában nő a 166 m2-es helyiségrész bérleti díja. (kikiáltási ár és a kialakult legmagasabb licitösszeg aránya)

Az árverést elnyerővel 5 évre köthető bérleti szerződés leghamarabb 2024. február 1-jétől. Bérbeadó a bérleti díjat évente a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékével módosíthatja. A helyiség rendeltetését, az abban végzett tevékenységet a bérbeadó előzetes hozzájárulásával lehet megváltoztatni.

A helyiséget albérletbe adni a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, hasznosításáról szóló 42/2015. (XII.18.) számú rendeletében foglaltak szerint lehet. Amennyiben az árverésen nem magánszemély, hanem jogi személy képviselője vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője vesz részt, az azokat képviselő magánszemélynek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályokban szabályozott meghatalmazással.

A bérleti díjat minden tárgyhó 15-éig kell megfizetni.

Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki 2024. január 8-án, hétfőn 16 óráig négyhavi bruttó bérleti díjjal megegyező összegű óvadékot, azaz 1.615.440 Ft-ot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal (a közleményben kérik feltüntetni: ÓVADÉK – Korona u. 4. 221 m2).

A bérleti szerződést az árverést követő 15 napon belül kell megkötni. Amennyiben a bérleti jogot elnyerő árverező az árverés után 15 napon belül nem köti meg a szerződést, az általa letett óvadék összegét elveszíti, és az árverést meghirdető az árverésen másodikként legtöbbet ígérő licitálóval köti meg a bérleti szerződést.

A bérleti jogot elnyerő által letett óvadék a szerződés megkötését követően is a bérbeadónál marad és a bérleti jogviszony megszűnésekor az esetlegesen felmerülő közüzemi költséget, bérleti díjat, az egyéb jogcímű tartozásba beszámítják.

Az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül vissza kell fizetni.

Aki az árverésen nem jelenik meg és az óvadékot befizette, annak az óvadék összege nem jár vissza

Nem vehet részt az árverésen:

– olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van;

– az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője;

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság;

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagja.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy és erről a szerződést előkészítő Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.

Dr. Alács Miklós
   osztályvezető
                   

Kövessen minket a Facebookon is!