Helyi hírek 2023. december 22. 19:00

Isten idén karácsonykor is bekopog a szívünk ajtaján – beengedjük, vagy kint hagyjuk?

Isten idén karácsonykor is bekopog a szívünk ajtaján – beengedjük, vagy kint hagyjuk?
A karácsonyi készülődés, sürgés-forgás időszakában sokszor megfeledkezünk az ünnep igazi lényegéről. Az adventi lelki készületről és a karácsony üzenetéről Geszler Pétert, a Sarlós Boldogasszony Templom esperesplébánosát kérdeztük.

Miről szól az adventi időszak?

– Advent az az időszak, amikor fölkészülünk a karácsonyra, nemcsak takarítással, ajándékvásárlással, főzéssel, hanem lélekben is. Ilyenkor rendezzük a kapcsolatunkat Istennel. Ez abban áll, hogy többet imádkozunk, elcsendesedünk. Advent első napjaiban elindulunk Betlehem felé, ahogy elindult Mária és József is Názáretből. Ahogy ők kimozdultak az otthonukból, úgy adventben nekünk is egy kicsit ki kell mozdulnunk a saját megszokott életünkből, és elindulnunk Betlehem felé. Egyrészt azért, hogy találkozzunk a gyermek Jézussal, másrészt azért, hogy találkozzunk egymással.

 


Hogyan készüljünk lélekben?

– A reggel 6 órai rorate, vagyis hajnali szentmisék hangulata, énekei, a szentírás szövegei, a prédikációk mind arról szólnak, hogy virrasszunk. Ez az adventi időszak üzenete. Izajás próféta írja, hogy „bárcsak szétszakítanád az egeket, és leszállnál közénk”. A hajnali misék kezdő himnusza is mindig az, hogy „harmatozzatok egek onnan felülről, és teremjétek az Igazat”. Ez az a nagy adventi prófécia, amire az egész készület épül, vagyis arra, hogy virrasszunk, mert Isten eljön. A virrasztás pedig éberséget jelent. Az éberség egyik része az imádság, az Isten felé fordulás. Másik része a felebarátaink felé fordulás, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem a másik emberrel is, például jó cselekedettel, ajándékozással, segítségnyújtással. Az adventi gyertyagyújtások is ezt jelképezik: a gyertya gyújtásával beengedjük Isten fényét az életünkbe, de ezt a lángot tovább is adjuk a másik embernek, próbálunk az ő életébe is egy kis fényt csempészni. A virrasztó lelkület harmadik oldala a bűnbánat, amikor szembenézünk saját magunkkal, és felébresztjük a lelkiismeretünket. Ebben benne van az önvizsgálat, a szentgyónás elvégzése és az az erős fogadalom, hogy megváltozunk, próbálunk jobb emberré válni. A negyedik gondolat pedig, hogy nyitott szívvel, nyitott szemmel járjunk. Ahogy a bölcsek figyelték a csillagot, úgy nekünk is figyelni kell Isten közeledését, annak jeleit.

Mi a karácsony üzenete?

– Míg advent a várakozás, készülés időszaka, addig a karácsony a megérkezésé. A megkezdett betlehemi út végén megérkezünk Jézushoz. A karácsony fő üzenete az, hogy Isten közénk született, emberré lett és velünk van. A négy adventi gyertya a hit, a remény, a szeretet és a béke jelképe, hiszen minden szeretetből történik, és Krisztussal béke jön a földre. E fő gondolat köré építem a prédikációkat is. A gyerekek idén is készülnek pásztorjátékkal, december 24-én délután 3 órakor és az éjféli mise előtt éjszaka 11 órakor adják majd elő a zenés, táncos műsort. Ebben Pintér Béla Száll a hír című dala is elhangzik, aminek utolsó gondolata az, hogy Isten most is bekopog a szívünk bezárt ajtaján, a kérdés csak az, hogy befogadjuk-e, vagy kint hagyjuk? Benedek pápa gondolata, hogy egy Istent nélkülöző világ nemcsak Istentelen, hanem embertelen is lesz. Ferenc pápa pedig a közömbösséget és a középszerűséget tartja nagy veszélynek. Azzal, hogy elaltatjuk magunkat, és nem érdekel már se Isten, se ember, közömbössé válunk. Éppen ezért fontos, hogy merjük beengedni Istent az életünkbe, mert ő bekopog, utánunk jön, megkeres, a kérdés az, hogy kíváncsiak vagyunk-e rá, beengedjük-e, vagy kint hagyjuk? Mint ahogyan a szállást kereső Mária és József, úgy az Isten Fia is talál e szállást az életünkben?

 


Milyenek voltak a gyermekkori karácsonyai és idén hogyan ünnepel?

– Kisgyerekként a szüleimmel közösen díszítettük a fát, majd este a nagyszülőkkel együtt vacsoráztunk, énekeltünk és a csengőszóra megérkezett a Jézuska, aki meghozta az ajándékokat is. Felnőttként már a templomi harang a csengőszó, az ajándékbontás pedig a szentmise és a hívekkel közös karácsonyi ünneplés a templomban. Minden évben együtt ünneplünk az atyákkal is, idén majd az Újtemplom plébániáján. Természetesen a szüleimmel, testvérem családjával és a barátokkal is találkozunk. Mindegyik karácsony egy kicsit más, de mindegyikben fel kell fedeznünk, hogy Isten velünk van, legyünk bármilyen helyzetben, vagy környezetben karácsony ünnepén. Az ember mindig megtalálja valahol a helyét a karácsonyban. Ilyenkor azon is elgondolkozhatunk, hogy vajon kik vagyunk a karácsonyi történetben? A rosszindulatú Heródes, a kereső bölcs, vagy az egyszerű, ígéretre váró pásztor?

G. E.

Fotó: Fantoly Márton 
            

Kövessen minket a Facebookon is!