Helyi hírek 2023. december 26. 08:00

Fekete István – A karácsonyfa

Fekete István – A karácsonyfa
Érkezése eleinte valami növekvő boldog várakozást, suttogó csendet, megbocsátó jóságot és – valahonnét – fenyőillatot jelentett. Nagyanyám az öreg szekrénybe hajolva zörög valami papírokkal, dobozokkal, aztán feláll, és a fejét csóválja.

Hova tettem? Hova tettem?
A keresett holmi – persze karácsonyi csomagban – tehát itt van a szekrényben, vagy ott kellene lennie… mert a Jézuska már előre meghozta, és talán átadta nagymamának megőrzésre…
Ilyenkor behunyom a szemem, mintha aludnék, mert nagyanyám gyanakodva néz körülbelül négyéves és akkor még egyetlen unokája ágya felé.

Alszol, kisfiam?
Válasz nincs, tehát a jeles unoka – alszik.

Később a kis Jézus születése elkülönült a karácsonyfától, amelyet újabban angyalok hoztak valamelyik közeli erdőből – de Jézuska parancsára, mert egyes tudálékos negyedikesek szerint: Betlehemben nincs fenyőfa, viszont az angyalok mindenütt jelen vannak – itt az iskolában is –, és ha Berta Jancsi a "rossebeket" emlegeti, befogják a fülüket.
Pár év múlva baráti köröm már maga szerezte be a karácsonyfát, s ebben a beszerzésben már én is lelkesen segédkeztem – persze önzetlenül –, mondhatnám sportból, hiszen mi a karácsonyfát Odor bácsitól, az erdésztől kaptuk.
Barátaim tehát úgy jutottak karácsonyfához, ahogy tudtak, szóval, ugye, finoman körülírva: "gazdája híre nélkül", ami a lopásnak kétségtelenül irodalmi nyelven való kifejezése.
Ezek az idők azonban elmúltak, akár a fiatalság, és az ünnepi karácsonyfát manapság úgy veszi meg az ember, mint egy pár csirkét vagy negyed kiló loptói túrót a piacon vagy a piac mellett, ahol egész erdő van kisebb és nagyobb fenyőfákból, akik talán még nem is tudják, hogy halálra vannak ítélve.
A fölszívott nedvek tartanak még az érhálózatban, a nap süt, és egy kicsit szűk ugyan a hely, de a csemetekertekben is szűken álltak egymás mellett, bár a sok ember és a lárma kissé idegen.
Jövök-megyek én is a kis fenyők között, és régen ellobbant karácsonyokra gondolok. Nézegetem őket, némelyiket már fel is állítom, és igyekszem megszeretni valamelyiket.

Talán ez?
Igen! Ennél szebb kis fa nincs az egész piacon. Összenyomott ágait kiegyenesítem, és talpra állítom, hogy levegőhöz jusson, és megtalálja önmagát, és aztán: megismerjen engem is…
S amint hazafelé megyünk, arra gondolok: talán kicsit korán vettem meg a karácsonyfát, de semmi baj! Teraszunkon van egy múlt századbeli óriás köcsög, abba állítom a kis fát, és egyelőre még vizet is adok neki.
Így is történt.
A terasz tágas. A nyári nádszékek nagy, öreg ládámon kuporognak már, a sarokban egy kis vágott fa, és a falról egy kitömött vadmacska nézi közönyös üvegszemével a mulandóságot. És nézi a kis cinkéket és verebeket is, akik már majdnem megkopasztották, mert több tavaszon a vadmacska szőrével bélelték ki fészküket. Sőt, az idén már fecskéink is voltak, akiknek fészke elpusztulhatott valahol, mert elég későn jelentkeztek, s még akkor is napokig tanakodtak, hogy hát megfelelő és barátságos hely lenne-e ez a hely a jövendő fecskegyerekeknek.
Végül gyorsan összecsapták a fészket, ami elég gyengén is sikerült, amiből arra következtettünk, hogy alighanem új házasokról van szó… A teraszt az ideges és félénk kis madarakra való tekintettel nem használtuk.

A kis fenyőfát tehát – ami majd csak lesz karácsonyfa – beleállítottam az óriás köcsögbe, és magára hagytam, hogy ismerkedjék a kerttel, ahová jól kiláthat, s amelyben más fák között rokon fenyők is vannak, s amelyek zsongva üdvözölték kis fámat:

Nini! Rokon gyerek!
Itt jó és szép minden – nyújtózkodott bágyadtan a kis fenyő , szabadabban jár a szél, s az öreg rokonok között szinte otthon érzem magam, bár kicsit még bódult vagyok…
Elmúlik biztattam, mert mit is mondhattam volna? – Próbálj aludni…
Igen suttogott a kis fa – kicsit álmos is vagyok, mert hosszú és lármás volt az út… és minden… de az öreg rokonok nyelvén a hazai szél beszélt…
Az idő kicsit alkony felé meghidegedett, és másnap reggel a kis fát élénkebbnek láttam, s arra gondoltam: miért nem árulnak gyökeres kis karácsonyfákat, amit az ember  a gyerekünnepek múltával kiültethetne a kertbe, a parkokba, akárhová, hogy tovább éljenek, mint annak az évnek karácsonyi emlékei.

Jobb itt, ugye, mint ott a piacon egymásra dobálva? kérdeztem, mert a kis fa gyűrődöttsége elmúlt, s mintha kicsit kihúzta volna magát.
Igen – suttogott , bár az átültetett fa egy darabig úgy érzi, mintha gyökértelen lenne…
De ez az érzés aztán elmúlik, ugye?
El, persze, s én már el is feledtem az éjjel, mert Hú járt erre, a bagoly, és csodálkozott, mert eddig nem látott itt.
Mondott valamit?
Nem, csak nagyot nézett, s azt kérdezte: nem szenvedek-e. Furcsa, ugye?
Hú bolond mérgelődtem , miért szenvednél? Nem vagy szomjas?
Nem. Néha mintha kicsit aludtam volna, mert álmodtam is, hiszen ilyenkor nincsenek fecskék, és ott, a fészek peremén mégis ültek hárman… Csak néztek, és hajnal felé elrepültek.
Elgondolkodtam ezen az álmon, és megsimogattam a kis fa egyik ágát, hogy próbáljon aludni, az öreg fenyők zsongását úgyis hallja.

Aztán pár napig nem látogattam meg a kis fát, mert arra gondoltam: lassú haldoklásában talán szenved, és – igen – elég szenvedést láttam már, és vigasztalásképpen eleget hazudtam már életemben, talán már nem is él, ami – bevallottam magamnak – megnyugtatott volna. De nem így lett!
A kis fa még négy nap múlva is nagyon élőnek látszott, nyújtózkodó ágai mintha mondani akartak volna valamit.

Már csak pár nap van hátra – mondtam, csak hogy mondjak valamit , aztán kigyulladnak a gyertyák az ágaidon, és minden más fény elalszik a szobában… Szép leszel…
Igen – nyújtózkodott a kis fa , és aztán el is múlik minden, és talán újra kezdődik minden…
Nem értem! – döbbentem meg.
A fecskék mondták! A három kis fecske minden éjjel megjön álmomban…
Három? Öten voltak…
Igen, mondták is az öregek, de a hosszú úton egyet megölt a sólyom, s egy elpusztult a hálóban, amelyet a tengerparton emberek feszítettek ki a vándorló madarak pusztulására. Tudod: azok – így mondták a kis fecskék álmomban , akik nagyon szépen énekelnek. Santa Lucia… Santa Lucia… ezt énekelték, és megfojtották a rigókat, a poszátákat és a fülemüléket is. Megfojtották a dalt…
Igazat mondtak komorodtam el , igazat mondtak! És arra gondoltam: az emberek nem fojtják meg végül önmagukat is?
És Hú, a bagoly is járt erre az éjjel suttogott tovább a kis karácsonyfa , de mintha a fecskéket nem is látta volna. Hajnal felé aztán én is aludtam egy kicsit, s amikor felébredtem már üres volt a fecskefészek. És most kicsit álmos is vagyok. És az öreg fenyők csak úgy maguk közt suttognak… nem értem őket…
Hát aludj, kis fám
gondoltam, és otthagytam az öreg köcsögben, de mintha mégis velem maradt volna, mert egész nap rá gondoltam meg az öreg fenyőkre is, amelyeket kivágnak jövőre: s a helyükre házak épülnek.
Végül csak házak lesznek és csak emberek?
És arra is gondoltam, nem veszek többé haldokló kis fenyőfát még hátralevő karácsonyaimra, az emlékezés és a szeretet lángja nem bennük, hanem énbennem, magamban van.
Ez megnyugtatott.
Milyen könnyen megnyugtatja magát az ember! Aztán pár nap múlva újra meglátogattam a kis fenyőt, és nyugalmamnak megint vége lett. Mintha aludt volna, de amikor ki akartam osonni, utánam suttogott, hogy nem alszik, csak egy kicsit szomorú.

Miért?
A bagoly járt erre megint az éjjel, és le is szállt ide a párkányra, mert ő megérzi a romlást és a pusztulást…
Miféle pusztulást?
A bagolynak csodálatos szeme van. Belenézett ebbe a nagy edénybe, és megmondta, hogy… hogy nincs gyökerem… Az a kis víz, amiben állok, csak azért van, hogy megérjem a karácsonyt és félholtan is örömet szerezzek, mert ez a rendeltetésem. És ez nagy öröm lesz mégis, mert amíg örömet tudok szerezni: élek is!

A kertben sóhajtva zsongtak az öreg fenyők, a kopott vadmacska üvegszeme homályos lett, és nem nézett sehová, s lent, a vastag avaron egy öreg varjú totyogott.

De a kis fecskék újra itt voltak suttogta tovább a kis fa nagyon halkan , és látogatásuk kárpótolt mindenért, pedig sok szomorúságról is beszéltek.
Miről?
Égő házakról és halott emberekről, kínlódó anyákról és sebesült gyermekekről… mert háború őrjöng téli szállásuk körül, embertelenség és testvérgyilkosság…
És azt mondták a kis fecskék: bármi történjék is, millió tőr és csapda leselkedik rájuk, tűzön-vízen keresztül is visszajönnek ide, nemcsak azért, mert itt születtek, nemcsak azért, mert itt a fészek és az otthon, hanem elsősorban most azért is, mert ebben az országban béke van.

Fekete István – Tarka rét
                

Kövessen minket a Facebookon is!