Helyi hírek 2014. december 14. 11:30

Nagy érdeklődés övezte a közmeghallgatást

Képgaléria
December 12-én, pénteken a közmeghallgatást tartott Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A meghirdetett időpontra zsúfolásig telt a városháza díszterme.

Az idevonatkozó törvény értelmében a közmeghallgatás célja, hogy a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői ilyenkor közvetlenül a képviselő-testülethez intézhessék kérdéseiket, tehessék meg javaslataikat. A helyi közügyek közé a törvény alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásával, valamint a helyi önkormányzás és a lakosság közötti együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtésével kapcsolatos kérdéseket sorolja. Közmeghallgatást évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban kell tartani, és ilyenkor a testületi ülés tartására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A csaknem 3 és fél órás közmeghallgatáson számos téma merült fel. A lakók kéréseket, kérdéseket fogalmaztak meg például a kül- és belterületi utak állapotával kapcsolatban. Felmerüt,hogy a városi nagyberuházások – úgy mint a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, illetve a félegyházi ivóvíz ellátást érintő Kékvíz projekt – kivitelezéséhez kapcsolódó helyreállítási munkálatok minősége több esetben kifogásolható. A városi kórház kapcsán többen megfogalmazták, hogy súlyos hibának tartják az aktív betegellátás megszüntetését Félegyházán. Felmerültek egyéb, az egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdések, nehézségek és javaslatok, mint például a kecskeméti megyei kórházat érintő közvetlen buszjárat indítása. Többen is kifogásolták a háziorvosi ügyelet színvonalát, és javaslatok, észrevételek, kritkák is megfogalmazódtak a félegyházi médiával kapcsolatban. 

A közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyv készül, a felmerült kérdések előadói írásban is választ kapnak. A legjellemzőbb témákra e hasábokon is visszatérünk.

T. T.

 

Kövessen minket a Facebookon is!