Mezőgazdaság 2024. május 20. 16:00

Tartsuk a vizet a tájban!

Tartsuk a vizet a tájban!
Országos felmérést végzett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózata márciusban, amelynek célja a gazdálkodói hajlandóság megismerése a víz tájban tartására a mélyfekvésű, vízvisszatartásra alkalmas területeken. A felmérés során alig 1 hónap alatt, a válaszadásra kijelölt mintegy 11 ezer potenciálisan érintett termelőből, több mint 10 ezer gazdálkodó adott választ, ami alátámasztja a klímaszélsőségek okozta problémákra keresendő válaszok szükségességét.

Borítókép: Pxhere

Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás és a globális felmelegedés okozta hektikus csapadékeloszlás miatt egyre sürgetőbb feladat a hatékony vízgazdálkodás kialakítása – az egyes gazdaságok szintjén is. 2022-ben évszázados aszállyal kellett hazánknak megbirkóznia. A Meteorológiai Világszervezet megerősítette, hogy a mérések óta a 2023-as év volt globálisan a legmelegebb.  A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért 
felmérést indított tagjai körében. A NAK falugazdász-hálózaton keresztül feltérképezte a területi vízmegtartási megoldásokra vonatkozóan a gazdálkodói tudást, igényt és hajlandóságot, valamint, hogy ezek alkalmazásához milyen feltételek mellett képesek, illetve tudnak hozzájárulni a gazdák. A felmérés a természeti-környezeti és műszaki szempontok alapján kijelölt, 40 ezer hektár mélyfekvésű, potenciálisan vízvisszatartásra alkalmas területekhez kapcsolódott, amely mintegy 11 ezer gazdálkodót és 250 ezernyi termőterületét érinti.

A beérkezett kérdőívek kiértékelése, szakmai feldolgozása ugyan még folyamatban van, azt azonban már most látni lehet, hogy a kijelölt területen a gazdálkodók 80 százaléka érezte fontosnak a termőterületi vízmegtartást és az ehhez szükséges lépéseket, emellett a hatásterületen kívülről további 100 gazdálkodó töltötte ki a kérdőívet. Emellett több mint 2000 válaszadó jelezte, hogy hajlandó lenne vízvisszatartással kapcsolatos területeket kialakítani, fenntartani.

Az éghajlatváltozás vitathatatlanul folyamatban van, jelenleg a felmelegedés periódusában vagyunk, amihez meg kell tanulnunk alkalmazkodni. Ez azonban nem csak nemcsak állami, hanem termelői feladat is. A NAK nemcsak feladatának, hanem küldetésének is érzi, hogy segítse tagjait a változásokhoz szükséges döntések meghozatalában, szakmai támogatásában.

A kérdőív kiértékelését, illetve a szakmai válaszok feldolgozását követően a NAK workshopok elindítását tervezi az érintett termelők körében, ahol szakmai és jogi szempontból is megismerkedhetnek a fenntartható, ökoszisztéma-alapú területi vízgazdálkodás módszereivel, valamint a Közös Agrárpolitika keretében hamarosan megnyíló vízvédelmi célú, nem termelő beruházási támogatások részleteivel. A NAK céljai közt szerepel – az Agrárminisztérium megbízásából az OVF, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének Öntözési és Vízgazdálkodási Kutatóközpontja, valamint az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. szakmai együttműködésének keretében – olyan mintaterületek kiválasztása, amelyek segíthetik a jó gyakorlatok kialakítását és a pályázatokon való elindulást.
                      

Kövessen minket a Facebookon is!