Helyi hírek 2015. augusztus 19. 09:30

Pályázat Szociális ápoló-gondozó munkakör betöltésére

Pályázat Szociális ápoló-gondozó munkakör betöltésére
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény pályázatot hirdet 1 fő szociális ápoló-gondozó munkakör betöltésére. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.


Pályázati feltétel:

- 8 általános

- 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés.
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény bentlakásos telephelyein ellátottak állapotához igazodó gondozás, a fizikai és fiziológiai szükséglet-kielégítés segítése, a környezet tisztán tartása, az ellátott érzelmi támogatása.
 

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajz,

- iskolai végzettséget,

- szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 

Bérezés:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
 

Pályázat benyújtásának határideje és módja: 2015. augusztus 31-ig Gálig Erzsébet intézményvezető részére írásban postai úton, vagy személyesen a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12., vagy e-mailben a [email protected] címre. A borítékon, tárgyban kérjük feltüntetni: „szociális ápoló-gondozó”, valamint a pályázati azonosító számot: 33-6/2015.
 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra. A pályázati feltételeknek megfelelő dolgozók közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően írásban értesítést kapnak.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 11. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gálig Erzsébet intézményvezető nyújt a (+36 30) 815-5401-es telefonszámon. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
 
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.


Fotó: illusztráció

 

Kövessen minket a Facebookon is!