Helyi hírek 2015. január 21. 13:00

Pályázat vezető ápoló munkakör betöltésére

Pályázat vezető ápoló munkakör betöltésére
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény pályázatot hirdet 1 fő ápoló, intézményvezető ápolói megbízással beosztás betöltésére. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidővel létesítendő.

A vezetői megbízás időtartama: határozott idő – 5 év
 

Pályázati feltétel:

- Főiskola

- 1/2000. (I.7) SZCSM r. 3.sz. melléklet 8.2 pontja szerinti végzettség szakmai tapasztalat

- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

- alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

- B kategóriás jogosítvány

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális területen szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az intézményben folyó gondozási – ápolási tevékenység irányítása, intézménybe történő felvételek ügyintézése, nyilvántartások vezetése.
 

A pályázathoz csatolni kell:

- szakmai önéletrajz

- munkáltató vezetésére vonatkozó program iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 

Bérezés:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
 

Pályázat benyújtásának határideje és módja: 2015. február 3-ig Gálig Erzsébet intézményvezető részére írásban postai úton, vagy személyesen a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény, 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12., vagy e-mailben a [email protected] címre. A borítékon, tárgyban kérjük feltüntetni: „intézményvezető ápoló”, valamint a pályázati azonosító számot: 33-2/2015.


A pályázat elbírálásának módja: A pályázat a benyújtási határidőt követően kerül elbírálásra.
 

A pályázati feltételeknek megfelelő dolgozók közül az értékelés alapján kiválasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően írásban értesítést kapnak.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gálig Erzsébet intézményvezető nyújt a (+36 30) 815-5401-es telefonszámon.
 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


Fotó: illusztráció

 

Kövessen minket a Facebookon is!