Program 2015. január 17. 13:15

„Kelet felől jön egy vonat…”

„Kelet felől jön egy vonat…”
E címmel tartanak emlékműsort január 25-én, vasárnap 19 órától a kecskeméti Cifrapalota kiállítóhelyén. Az est rendezője Zayzon Ágnes történész, népdalénekes és - gyűjtő, akinek összeállításában színészek, zenészek és képzőművészek vállaltak szerepet.

A történelemkönyvek az első világháborút  - érthető módon - a történészek által végzett kutatások, elemzések alapján mint politikai-társadalmi-hadtörténeti eseménysort mutatják be, amennyire lehet, tetszetős ok-okozati összefüggésrendszerbe helyezve a történéseket. A Nagy Háború történetének van azonban egy rejtett dimenziója is, amelynek feltárására az ebben ellenérdekelt korabeli háborús sajtó egyrészt nem vállalkozott, ill. nem szívesen vett tudomást róla, másrészt a szándék megléte esetén is csak hézagos eredménnyel járt volna, hiszen e rejtett dimenzió összetevői nem azonnal válnak nyilvánvalóvá.


Arról van szó egészen pontosan, hogy az egyszerű, hétköznapi ember  miként élte át és meg (ritkán túl is) azt a tragikus határhelyzetet, amit a háború jelent. Ami a sajtó és a politikusok, hadvezetők szóhasználatában történelmi pillanatként, bosszúálló hadjáratként, harci dicsőségként, fegyvertényként jelenik meg, a besorozott, fegyver alá hívott és parancsolt egyszerű emberek életében olyan, az előbbieknél kevésbé dicsőséges, a sajtó által kevésbé jól megírható, de súlyos és életbevágó problémákat vet fel, mint hogy: túléli-e az édesapa a háborút?, mi lesz a férjemmel?, mi lesz a feleségemmel, a gyerekeimmel?, mi lesz a tehénnel, a malaccal, a gazdasággal? S talán nem is tudatosul bennük, de mindezek a kínzó kérdések együtt azt is jelentik: mi lesz az országgal? (Tudjuk, mi lett…)

Belátható, hogy ezek a kérdések - bár valósak és súlyosak - nem valók egy kényszerpályájára állított, és ennek eredményeként háborúba induló, majd később egy háborúban álló ország sajtójának lapjaira, hiszen a harci cselekményekbe bocsátkozott hadsereg demoralizálása csak tetézné azt a katasztrófát, amit a háború kirobbantása önmagában is jelent. De az ún. második nyilvánosságban (a magánbeszélgetésekben, magánlevelekben) azért markánsan jelen vannak ezek a problémák, és óhatatlanul átszüremkednek és fennmaradnak a népművészeti alkotásokban is, hogy letisztulva, kikristályosodva pontos látleletet nyújtsanak késő korok néprajzkutatóinak és társadalomtudósainak arról, hogy mit gondolt a nép a Nagy Háborúról, de leginkább, hogy hogyan érzett és mi foglalkoztatta abban a vérzivataros félévtizedben.

Ha van autentikus, manipulációmentes forrás erről, akkor ez az. Ebből a forrásból táplálkozik a „Kelet felől jön egy vonat…” című emlékműsor, amely öt - korabeli levélrészletekkel és filmbejátszásokkal tarkított - zenei blokkban követi nyomon a Nagy Háború történetét, a bevonulástól a siratókig.
 

Előadók: Zayzon Ágnes ének, Gáspár Csaba hegedű, Kelemen István hegedű, Fazakas Albert brácsa, Szilágyi László brácsa, Kerezsi Csongor nagybőgő
 

Közreműködnek: Gajzágó Zsuzsa és Fazekas Géza színművészek Kispál Attila, Kispál Ágnes-Evelin médiaművészek
 

Plakáttervező: Kusztos Attila képzőművész

Támogató: Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság
 

A belépés ingyenes, helyfoglalás érkezés sorrendjében! 

Kövessen minket a Facebookon is!