Helyi hírek 2015. január 17. 14:35 Forrás: ORFK Kommunikációs Szolgálat

Tesztüzemben a testkamera

Tesztüzemben a testkamera
A rendőrség 2015. január 15-e és március 16-a között teszteli a berendezést. A testkamerák használatával kapcsolatban a rendőrség az alábbi tájékoztatást adja.A rendőrség a rendőri intézkedéssel, illetve az ellátott szolgálati feladattal összefüggésben az intézkedéssel érintett személyről, környezetéről, valamint a rendőri intézkedés szempontjából lényeges körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 42. § (1) bekezdés)

Az így rögzítésre kerülő kép- és hangfelvételek kezelése személyes adatkezelésnek minősül. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 2. pont) Az adatkezelés időtartama a felvétel készítésétől számított 30 nap. (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 42. § (7) bekezdés a) pont)

A felvételek felhasználhatók a rögzítés helyszínén elkövetett cselekmény miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági eljárás során, körözött személy vagy tárgy azonosítására, a rendőri intézkedés jogszerűségének közigazgatási eljárásban történő vizsgálata céljából, valamint az érintett személy jogainak gyakorlása érdekében. (1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 42. § (6) bekezdés)

Az intézkedés megkezdésekor a testkamerát használó rendőr szóbeli közléssel valamint az egyenruházatán elhelyezett - kép- és hangfelvétel rögzítésére utaló - kitűzővel tájékoztatja az intézkedés alá vont érintetteket a testkamera használatáról. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 20. § (2) bekezdés)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény meghatározza az adatok megismerésével kapcsolatos részletes szabályokat (7-13. §), az érintettek jogait, azok érvényesítését (14-19. §), valamint a bírósági jogérvényesítést (22. §).

Fotó: illusztráció

 

Kövessen minket a Facebookon is!