Helyi hírek 2015. január 26. 13:00

Várják az ajánlásokat a kitüntető díjakra, címekre

Várják az ajánlásokat a kitüntető díjakra, címekre
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 14/2011. /VI. 24. / rendelete alapján - lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

 

Az alábbi kitüntetések adományozhatók:

„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím, „Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért”

„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért”

„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele”.
 

A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, ill. jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy személyre, közösségre tehet javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.

A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban 2015. február 28-ig lehet a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról). A Képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

A fentiekre tekintettel ezúton tájékoztatom a kitüntetési díjak adományozásának kezdeményezésére jogosultakat, hogy amennyiben a javaslattételi lehetőséggel élni kívánnak, úgy azt az előírt formanyomtatványon 2015. február 28-ig a Hivatal Polgármesteri Titkárságán szíveskedjenek megtenni.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Kiskunfélegyháza, 2015. január 26.

Dr. Faragó Zsolt jegyző


 

Kövessen minket a Facebookon is!