Kultúra 2015. április 5. 19:40

Az akaratunk teszi széppé az életünket

Képgaléria
Az akaratunk teszi széppé az életünket
Az elmúlt évben ünnepelte megjelenésének 25. évfordulóját Kiskunfélegyháza székelyföldi testvértelepülése, Korond hungarológiai folyóirata, a Hazanéző. A lap kiadója a Firtos Közművelődési Egylet. Az a közösség, amely elnökével, Ambrus Lajossal az élen, úttörője volt a partnerkapcsolat kialakításának is. A Hazanéző elmúlt negyedszázadáról az egyesült elnöke, a folyóirat főszerkesztője nyilatkozott lapunknak.

 25 esztendőről beszélni szép dolog, de az ember tévedhet is. Nagyot nem, mert a szándékunk szép volt. Amikor erre lehetőségünk nyílt 1990-ben, azt akartuk, hogy a vidéknek, a székelységnek legyen tere megszólalni e fórumban. Legyen lehetőség bemutatni, hogy milyen értékeket őrzünk, mit akarunk továbbvinni, kiknek és miért. Ezért született ez a folyóirat. Többnyire irodalmi művek jelennek meg, de helyet kapnak a népismereti, történeti, helyismereti és művészeti vonatkozású írások is. Tudniillik szellemi életünk így kerek. Ezért nevezik hungarológiai lapnak a Hazanézőt. Ezt az arcélet a 25 esztendő folyamán egyre inkább erősítettük, hogy ne váljon egy köldöknéző valamivé, hanem legyen egy általános érvényű, általános érdeklődésre számot tartó orgánum.

Szerencsénk volt, mert 25 évvel ezelőtt is eldicsekedhettünk azzal, hogy ebben a faluban, ezen a vidéken igen sok költő, író, szellem embere él. Akkor is azt mondtuk, hogy az egy főre eső íróban ez a vidék vezet. Ma már hozzátehetjük, hogy nemcsak akkor vezetett, hanem újak is születtek. Tehát a csoda nem megszűnik, hanem újraszületik.

Kiskunfélegyháza is igen-igen keményen hozzájárult ahhoz, hogy a Hazanéző a 25 évet megélje. Nemcsak a baráti támogatással, hanem azzal is, hogy gyakran jelentek meg írások testvértelepülésünk alkotóinak – többek között Fazekas Istvánnak és Mátyus Imrének - tollából is. Nemcsak a helyiek, de az ide kacsingató emberek is segítették a lap továbbélését, köztük olyan jeles tudós, mint K. Tóth professzor. Tehát a korondi fazekastól a világhírű kutatóig mindenki helyet kapott a lapban. Ezzel magyarázható, hogy fennmaradhatott, és remélhetően egy pár évet még élni fog.

- Bármekkora volt is a külső segítség, a helyi, a sóvidéki elkötelezettség dominál.

- Természetesen. Az ember nem lépheti túl az árnyékát. Arra viszont vigyáztunk, hogy ne legyünk magadicsérők. A név, a Hazanéző, a magadra találást jelzi. Mert akinek van valamije, annak arra nagyon kell vigyáznia, annak van mit féltenie. A Hazanézőnek az a hitvallása, hogy az akaratunk – a tiszta akarat – teszi széppé az életünket.

 H. S.

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!