Helyi hírek 2015. május 1. 07:00

Enyhébb feltételekkel kérhető a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása

Enyhébb feltételekkel kérhető a házi szennyvízhálózat kiépítésének támogatása
Tiszteletreméltó, ha valaki képes saját korábbi döntését felülbírálni. Különösképpen az, amikor egy testület teszi meg ugyanezt. Ez történt az április 30-i képviselő-testületi ülésen, amikor a városatyák a házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek.

„Az önkormányzati rendelet nem érte el a célját, mivel a pályázati rendszer kötöttsége, a szigorú jogosultsági feltételek és a lakosok szűkös anyagi forrásai miatt a lakosság csak egy nagyon szűk rétege volt jogosult a támogatásra” - szerepel az előterjesztésben a 2014 decemberében született önkormányzati rendelettel kapcsolatban.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében a kiírásra határidőben beérkezett pályázatokról - a Művelődési és Szociális Bizottság döntése alapján - a polgármester személyre szóló, egyedi határozatokat hozott. A támogatás összege 50 ezer, átemelő berendezés szükségessége esetén 100 ezer forintban volt maximálva.

Az elmaradt rákötések ösztönzésére 5 millió forint áll rendelkezésre (ezt az összeget a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat biztosítja), és az előzetes felmérések alapján szociális alapon 100 ingatlantulajdonos jogosultságát prognosztizálták. Ehhez képest a megjelölt március 16-i határidőig 15 pályázat érkezett, melyből 5 kapott támogatást, 10-et azonban kénytelen volt elutasítani a bizottság, mert azok nem feleltek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.

Mivel a rendelet nem érte el a célját, annak módosításáról, a jogosultsági feltételek enyhítéséről, és az igénylési folyamat újraszabályozásáról határozott a képviselő-testület.

Ennek keretében megemelték a támogatásra jogosultak egy főre jutó havi nettó jövedelemhatárát, és a támogatás maximális összegét.

A házi szennyvízhálózat kiépítéséhez támogatást kaphat az, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250, illetve egyedül élő esetében 300 százalékát. Akinél házi szennyvíz beemelő szükséges a beruházáshoz, vagy az ingatlanáról részben, vagy egészen hiányzik a szennyvíz elvezetését biztosító közterületi bekötővezeték, az egy főre jutó havi nettó jövedelemtől függetlenül kaphat támogatást.

A támogatás mértéke a kivitelezés számlával igazolt költségének 100 százaléka, legfeljebb azonban 50 ezer forint. Amennyiben átemelő berendezés szükséges, vagy a közterületi bekötővezeték részben vagy teljes egészében hiányzik legfeljebb 150 ezer forint.

Az igénylésre folyamatosan lehetőség van. A benyújtott kérelmekről polgármesteri hatáskörben születik döntés, a támogatási összeg pedig közvetlenül a rákötést végző vállalkozónak is kifizethető.

A rendelet magában foglalja a korábban megépült szennyvízcsatorna-hálózatra, azaz a 2001. év előtti, I. és II. ütemre való rákötés támogatásának lehetőségét is, szintén szociális alapon. 

Kövessen minket a Facebookon is!