Kék hírek 2015. július 11. 13:20 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Együttműködési megállapodást kötöttek

Együttműködési megállapodást kötöttek
Határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást kötött három katasztrófavédelmi igazgatóság és a Dél-Alföldi Közlekedési Központ Zrt. Az okmányt ünnepélyes keretek között írták alá a felek; a Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, valamint a DAKK Zrt. vezérigazgatója.Dr. Farkasinszki Lóránt, Tóth Tibor, Szatmári Imre, és Fekete Antal egyetértenek abban, hogy az élet- és a vagyonbiztonság eredményes oltalmazása a szervezetektől közös fellépést, kapacitásaik összehangolását kívánhatja - ezt a megállapodás preambuluma is rögzíti.

Az okmány értelmében kölcsönösen tájékoztatják egymást az illetékességi területükön bekövetkezett rendkívüli eseményekről, s együttműködnek a katasztrófa-elhárítási, kárfelszámolási és helyreállítási feladatok végrehajtása során. Műszaki mentő eszközeiket lehetőség szerint rendelkezésre bocsátják, új eszközeik működési elvét a másik féllel megismertetik.

A megállapodás megkötésekor elhangzott, a nemzetgazdaság és a létfontosságú rendszerek biztonságos működése a dél-alföldi régióban is kulcsfontosságú, ezek védelmében mind a négy szervezet aktívan közreműködik.

A DAKK Zrt., mint a menetrend szerinti autóbusz-közlekedést végző társaság a többi között vállalta, hogy különböző veszélyhelyzetek során rendelkezésre bocsátja az autóbusz-állomásokat és buszpályaudvarokat, biztosítva így az úton rekedtek átmeneti elhelyezését. Szükség esetén biztosítja a lakosság kimenekítésére, kitelepítésére szolgáló gépjárművek igénybevételét is, sőt munkaidőben történt kiemelt káresemények alkalmával az értesítést követő tizenöt percen belül "melegedő buszt" biztosít.

A társaság vállalta azt is, hogy járművein, állomásain katasztrófavédelmi vonatkozású hirdetőfeliratokat és tájékoztatókat helyez el, így támogatva például a tűzmegelőzési bizottságok prevenciós, tájékoztató, ifjúságnevelő munkáját. A DAKK Zrt. lehetővé teszi, hogy a leselejtezett autóbuszokon a tűzoltók roncsvágási gyakorlatot végezzenek, s hogy a szervezet objektumaiban időről időre tűzvédelmi gyakorlatokat tartsanak.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok a teljes körű tájékoztatási feladataikon túl vállalták, hogy a közlekedési vállalat igénye szerint szakmai segítséget nyújtanak a szükséges egyéni védőeszközök minőségi követelményeinek és mennyiségének meghatározásához. Ezen kívül közreműködnek a DAKK Zrt. dolgozóinak képzésében, tűz- és polgári védelmi oktatásában, és tájékoztatást nyújtanak a katasztrófavédelmi vonatkozású jogszabályok változásáról is. Az igazgatóságok szakemberei a közlekedési vállalat által szervezett rendezvényeken szakmai vonatkozású ismertetőket, bemutatókat tartanak, a családi napokra tűzoltó gépjárművet biztosítanak, sőt lehetővé teszik a laktanya-látogatást.

A tervek között szerepel közös katasztrófa-elhárítási gyakorlatok szervezése is, melyek révén a szoros együttműködés még gördülékenyebbé válhat.


Fotó: Nagy Szilvia tű. főhadnagy 

Kövessen minket a Facebookon is!