Hirdetmények 2015. augusztus 11. 13:30

Pályázat uszodagépész munkakör betöltésére

Pályázat uszodagépész munkakör betöltésére
Pályázatot hirdet a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján uszodagépész munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Blaha Lujza tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az uszoda zavartalan működésének biztosítása, üzemnapló vezetése, az uszoda vizének előírásszerű vegyszerezése. Gondoskodik a rendeletek szerinti kézi fürdővíz vizsgálatok elvégzéséről. A vízellátás és az előírt szűrő visszamosatás előírás szerinti szakszerű elvégzése. Vegyszerkészlet figyelemmel kísérése, tárolásban történő segítségnyújtás. Az uszodához tartozó külső terület, park kezelése tisztán tartása. Karbantartási feladatok ellátása.
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók
 

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, uszodagépész, vagy vízműkezelő, vagy vízforgató gépész végzettség, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Vegyszerkezelési ismeret
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz Végzettséget igazoló oklevelek másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 25.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1230/2015. , valamint a munkakör megnevezését: Uszodagépész.

- Elektronikus úton Gubcsi Tiborné részére a [email protected] E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27.


Fotó: illusztráció
 

Kövessen minket a Facebookon is!