Kultúra 2016. március 6. 09:30

Titkok a levéltárból - Első női díszpolgárunk: Kalmár Józsefné

Titkok a levéltárból - Első női díszpolgárunk: Kalmár Józsefné
A díszpolgári cím olyan erkölcsi elismerés, amellyel egy adott település fejezi ki tiszteletét, megbecsülését és háláját a kitüntetett személy iránt. Általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen segítette elő a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását. Ez a kitétel abszolút helytálló Kalmár Józsefné Fazekas Anna személyével kapcsolatban. Nála bőkezűbben senki nem támogatta a város kulturális, népnevelési és emberbaráti kezdeményezéseit.

Fazekas Anna 1814-ben született Félegyházán, módos család gyermekeként. 1839-ben kötött házasságot a szintén helybéli, ugyancsak jó anyagi háttérrel rendelkező Kalmár Józseffel, aki később kiskunkerületi kapitány és főjegyző is lett. Házasságukból két fiúgyermek született, akik sajnos fiatalon elhunytak. A házaspár – családi temetkezési helynek is szánva – kápolnát építtetett a Szegedi út mentén, melyet 1876-ban szenteltek fel a Szentháromság tiszteletére.

1884-ben meghalt Kalmár József, az özvegy pedig visszavonult, de nem zárta ki magát teljesen a közéletből. Különböző célú jótékonysági kezdeményezései, alapítványai útján nagyon is bekapcsolódott a „városi vérkeringésbe”. Tett alapítványt egy szerzetes nővérek által vezetett lányiskola, vakok intézete, óvoda, városi kórház javára, magyar tisztek jutalmazása és a helyi főgimnáziumból továbbtanulók támogatása céljából.

Még életében több százezer forintnyi adománya országos szinten is elismerést keltett, királyi kitüntetésben is részesült. Szülővárosa elöljárósága 1891-ben férjéről, Kalmár Józsefről nevezte el a kápolna melletti utcát, 1893-ban pedig márványtáblát állíttatott hálából a házaspár nagylelkű, önzetlen adományaiért. Az emléktáblát még a régi városháza közgyűlési termében avatták fel, annak elbontása után került mostani helyére, az 1911-ben elkészült városháza előcsarnokába. Kalmár Józsefné 1909. május 1-jén hunyt el 95 éves korában. A helyi újságban hosszú nekrológban búcsúztatták, s itt közölték végrendeletét is, mely szerint Kiskunfélegyháza városát tette meg általános örökösévé, jótékony célok mellett a településre kb. 600 ezer koronát hagyományozott.

A történelem viharaiban kissé meghalványult Kalmárné és férje emlékezete: az alapítványokat államosították, a Kalmár József utcát átkeresztelték, sőt még emléktáblájukat is megfordították s annak hátoldalán a szocializmus vívmányait örökítették meg. A rendszerváltás után nyílt mód a tiszteletadás újbóli kifejezésére: 1991-ben a város díszpolgárává választotta Kalmár Józsefnét, az utca visszakapta Kalmár József nevét, emléktáblájukat pedig újraavatták.

Ónodi Márta

 

Kövessen minket a Facebookon is!