Helyi hírek 2016. május 10. 20:00

A Jászkunság hagyományőrzéséért díjjal tüntették ki Ván Jenőt - videóval

Képgaléria
A Jászkun Kapitányok tanácsa 2014-ben alapította a „Jászkunság hagyományőrzéséért díjat”. A kitüntető címmel járó oklevelet és Győrfi Sándor szobrászművész plasztikáját idén harmadik alkalommal adta át május 6-án Borbás Ferenc jászkun főkapitány Jászberényben, a Jászkun Redemptió 271. évfordulójára megrendezett ünnepségsorozat keretében. A nagykunkapitányok Dr. Örsi Julianna néprajzkutatót, a jászkapitányok dr. Szabó Tamást, Jászberény polgármesterét, a kiskunkapitányok Ván Jenő emeritus kiskunkapitányt tartották érdemesnek a kitüntetésre.

A kitüntető ünnepségen Ván Jenő munkásságát így méltatták a díjátadás előtt:

„Ván Jenő 1958-ban született a hajdani kun pusztából községgé fejlődött Balotaszálláson.  Napjainkban is büszkeséggel tölti el, hogy a Ván családfa — amelyet az 1660-as évekig tud visszavezetni —, kun eredetet igazol.  1972-ben költözött  Kiskunfélegyházára, ahol állattenyésztő technikusként dolgozott, mellette háztáji gazdaságát fejlesztette. Jelenleg fő foglalkozásban a Gazda- Tej Szövetkezet elnöke, de családi gazdaságot is működtet.

A közösséghez tartozás és a közösségért tenni akarás erős, életre szóló elkötelezettségét saját birkózói sport pályafutása alapozta meg.  1987-88-tól pedig, mint szakképzett birkózó edző tevékeny részese az ifjúsági sportolók irányításának, nevelésének. A sportágban eltöltött 42 év alatt számos kiváló versenyzőt nevelt, akik a hazai és nemzetközi versenyeken is sikereket arattak.

1994-től önkormányzati képviselő, 2001—2006 között alpolgármester volt. 2005-ben a képviselőtestület és a kiskun települések egyetértésével elnyerte az első újkori kiskunkapitány tisztségét.  2006-ban — ezáltal szélesebb körben is elismerve közösségi elkötelezettségét és kun identitását – másodszor is kiskunkapitánynak választották, ezúttal Fülöpszállás község nevében. 

A kiskunkapitányi tisztség újabb erős ösztönzést adott számára, hogy szélesítse a közösségért végzett munkát. Emeritus kiskunkapitányként és önkormányzati képviselőként is nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre és a helyi történelem megismertetésére.  Évi rendszerességgel szervezi az augusztus 20-i ünnepségekhez kapcsolódva a városi kenyérszentelési ceremóniát. Képviselői munkája Kiskunfélegyháza tanyás körzetére terjed, ahol a lakossággal közvetlen, kiváló emberi és munkakapcsolatokat alakított ki. Körzetének lakói évente színpompás arató felvonulással, szüreti fesztivállal örvendeztetik meg a város lakosságát.  Az általa szervezett gyermeknapokon a tanyasi gyermekek gyakorolhatják az íjászatot és megismerhetik a már feledésbe merült népi játékokat.  A tanyai óvoda segítésére létrehozta a Nagyszőlő úti óvoda gyermekeiért alapítványt.  Az idősebb korosztályról sem feledkezik meg, a számukra szervezett közösségi rendezvényeken mindenkor szóba kerül a helyi történelem és a közös múlt ismeretének összetartozást erősítő  szerepe.  Közösségük örömére felújítottak több út menti keresztet, emléktáblákat helyeztek el, hogy az arra érdemesek ne merüljenek feledésbe. A cél érdekében jelenteti meg a Gazdaköri Hírlevelet, melyben helytörténeti írások is megjelennek.

Közösségi kapcsolatai elválaszthatatlanok a mindennapi munkától. 2000-ben kezdeményezésére alakult meg a Gazda Tejszövetkezet, hogy a tanyás térség tehenes gazdái számára — az egy tehenesektől a nagyobb méretű gazdaságokig — piacot és biztos megélhetést teremtsenek,  ezáltal is erősítve a megmaradást, a  földhöz, a hazához fűződő kötődést.  A Tejszövetkezet megtartó ereje napjainkra túlnőtt Kiskunfélegyháza körzetén, sőt a megyehatáron is.

Ván Jenő különösen fontosnak tartja a környezetvédelem elveinek terjesztését és megtartatását. E területen végzett munkásságáért 2010-ben megkapta a Bács-Kiskun megye Mezőgazdaságáért és Környezetvédelméért-díjat.

Ván Jenő képviselőként és kiskunkapitányként is több civil szervezet magalakulásának volt kezdeményezője és működésük koordinátora. Közülük említjük az 1995-ben megalakult Haleszi Gazdakört. 2005-ben a hagyományőrzés jegyében, Ván Jenő  kiskunkapitány elnökségével alakult meg  a  Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium, majd  2012-ben létrehozta a Selymesért Egyesületet az ott élő félegyháziak  szervezettebb összefogására.

 A történelmi múltú – 1927-től két évtizedig már működött – Galambosi Gazdakör jogutódjaként 1998-tól a gazdák életre keltették  a Nagyszőlő-úti Gazdakört, melynek elnöki tisztét Ván Jenő tölti be.

Fokozott és kimeríthetetlen érdeklődése a kun és jász történelem  iránt  folytonosan a hagyományőrzésre és  -terjesztésre készteti.  A megfelelő alkalmakon soha nem mulasztja el, hogy a kunok és Kiskunfélegyháza történelméről, a városalapító ősökről beszéljen.

2008-ban kezdeményezte a Kunok Magyarországon című ismeretterjesztő könyv második kiadását és eljuttatását az iskolákba, a Kunság településeire, hogy minden érdeklődő hiteles ismereteket szerezhessen a két történelmi régió a Kiskun  és a Nagykun Kerület múltjáról.

2005-ben Zámbori János jászkapitánnyal, Simai János, valamint Barta László nagykunkapitányokkal határozták el a kézi aratóversenyek szervezését.   2007-ben Ván Jenő szervezte a Jászkun kerületi kézi aratóversenyt, ami immár az egyik legjelentősebb jászkun rendezvénnyé fejlődött.

Ván Jenőnek az  aratóversenyekben végzett aktív szervező munkáját bizonyítja, hogy 2016 . július 16-án  Kiskunfélegyháza Haleszi Gazdakörének területén immár negyedszer gyűlnek össze a Jászság és Kunság településeinek aratói, vendégül látva a Vajdaság magyarlakta községeinek arató csapatait, hogy a kézi aratóversenyen összemérjék tudásukat, aratásban, történelmi  játékokban, kulturális előadásokban és a hagyományos ételek főzésében.  A kiskunfélegyházi gazdakörök tagsága Ván Jenő szervezésében rendszeresen részt vesz a Kárpát-medencei Aratófesztiválon, ahol az utóbbi években a vajdaságiak, a jászsági és a nagykunsági csapatok is jelen vannak. A felsorolt munka és szabadidős kapcsolatok érezhetően erősítik a jászkunságiak és az elszármazottak összetartozását, a közös történelem megismerését, a Kiskunfélegyházán élők identitását.”

s. r.

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!