Közélet 2016. augusztus 17. 15:00

Illetményemelés a járási hivataloknál

Illetményemelés a járási hivataloknál
Július 1-jén lépett hatályba az állami tisztviselőkről szóló törvény, melynek értelmében a járási hivatalok kormánytisztviselőinek jogviszonya állami tisztviselői jogviszonnyá alakult át. Az új szabályozás révén a Kormány olyan állami tisztviselő kart kíván létrehozni, amelynek tagjai számára megteremti azt a lehetőséget, hogy munkájával egész életen át a hazáját, polgártársait szolgálja.

A július elsejétől bevezetett állami tisztviselői életpálya megőrzi a karrierrendszer előnyeit, de lehetőséget nyújt a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra is. Az új karrierút tisztázza a felelősségi viszonyokat és elvárja a teljesítményt, cserébe viszont megfelelő fizetést és előmeneteli lehetőséget kínál. 

Az előmeneteli feltételek között kiemelt szerepet kap a végzettség, egyéb képzettség, további szakmai képzések teljesítése, a szakmai tapasztalat és szolgálati idő, a többletfeladatok vállalása, részvétel a munkáltató által meghatározott „tudásátadásban", valamint a teljesítményértékelés.

Az illetményemelkedés július 1-jétől a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál 1019 főt érintett, a járási hivatalok állományába tartozó tisztviselők augusztus első napjaiban már az új törvény szerinti, emelt illetményüket kapták, bérük átlagosan 30, de egyes, középfokú végzettségű járási hivatali ügyintézők esetében 50-80 százalékkal is emelkedett.

Az illetményrendszer mellett átalakították a jubileumi jutalom és a végkielégítés feltételeit (teljesítményhez kötötten), valamint a béren kívüli juttatásokat is.

Változott az állami tisztviselők képzésének rendszere is. Az új jogviszony létesítésének feltétele - felmenő rendszerben - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által meghirdetett képzés elvégzése, illetve az NKE-n megszerzett diploma, a jogviszony fenntartásához szükséges lesz az NKE szakmaspecifikus továbbképzéseinek elvégzése is.

Ez a döntés is mutatja, hogy az ügyintézési reformhoz szervesen kapcsolódik a közigazgatás személyi állományának megújítása, megbecsülése, a Kormány a szervezetrendszer átalakítását követően, humánpolitikai intézkedéseivel nagyobb figyelmet kíván fordítani munkatársaira, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, elkötelezettségükkel, a „Jó Állam" helyi megtestesítőiként segítik a kormányzati célkitűzések megvalósítását, a hatékony szakmai feladatellátást, a mindennapi ügyintézést.

Az új életpálya bevezetésének első lépcsőfokaként július 1-jétől a járási hivatalok munkatársainak fizetése emelkedett, amelyet jövő januártól a megyei kormányhivatali dolgozók béremelése követ.


Kormánymegbízotti Kabinet - Sajtóközlemény
 

Kövessen minket a Facebookon is!