Kultúra 2016. szeptember 18. 11:30

Titkok a levéltárból - Egy meg nem valósult lányiskola terve

Titkok a levéltárból - Egy meg nem valósult lányiskola terve
A 20. század közepéig általános gyakorlatként hazánkban is szétválasztották a serdülő ifjúság oktatását nemek szerint lány- és fiúiskolára. Kiskunfélegyházán a lányoktatás ügyét a 18-19. században sokáig nagyon mostohán kezelték, a lányok tanításának kérdését hosszú ideig a fiúoktatás érdekviszonyainak rendelték alá.

Ezen a helyzeten akart változtatni 1888-ban Schuster Constantin váci püspök (városunk ekkor még a váci egyházmegyéhez tartozott), aki első bérmaútján megtapasztalta a kiskunfélegyházi lányoktatás alacsony színvonalát. Véleménye szerint a helyi nőnevelés a legelemibb követelményeknek sem felelt meg, ezért egy 40 ezer aranykoronáról szóló alapítványt tett egy létesítendő zárda és leánynevelő-intézet céljára.

A város magáévá tette a szerzetesnők vezetésére bízott intézmény eszméjét s egy négyosztályos elemi, egy négyosztályos polgári lányiskolát, egy óvodát és egy 30 férőhelyes internátust (kollégiumot) magában foglaló oktatási központ felépítését tervezte el. Az iskola épületének helyéül az Újtemplom melletti kaszárnya telkét jelölték ki (ezen a helyen áll a mai Móra Ferenc Gimnázium). A város 1891-ben Cziegler Győző műegyetemi tanárt kérte fel, hogy készítse el az intézmény épületének tervrajzát, mely a levéltár őrizetében fenn is maradt.

Az elkészített és a város által elfogadott terveket a váci püspök is jóváhagyta; gond csak a költségvetéssel volt. A tervezett kiadások meghaladták a rendelkezésre álló pénzügyi kereteket, ráadásul a város újabb iskolaépülettel kapcsolatos probléma előtt állt. A fiúk részére fenntartott, addig négy osztállyal működő algimnáziumot nyolcosztályos főgimnáziummá kezdték fejleszteni, melynek már nem felelt meg az addigi szűkös épület. Így a város elöljárói 1894-ben úgy döntöttek, hogy a régi honvédlaktanya telkén a korábbi terveket felülírva, ne lányiskola, hanem fiú-főgimnázium épüljön.

A gimnázium új épülete el is készült 1896-ban, de továbbra sem oldódott meg a lányok magasabb szintű képzése, halasztást szenvedett Constantin püspök eredeti szándéka, hogy a lányok nevelését egységes szellemiséget képviselő, tanításban jártas szerzetesnőkre bízzák. A város végül is a Kalocsai Iskolanővérek által vezetett Constantinum intézmény 1908-as megalapításával pótolta, mit addig a lányoktatás területén elmulasztott.

Ónodi Márta
 

Kövessen minket a Facebookon is!