Kultúra 2016. október 7. 13:30

300 éves az ajándék harang

Képgaléria
300 éves az ajándék harang
Kiskunfélegyháza városának van ugyan egy – a Kiskun Múzeumban kiállított – harangocskája, ami inkább csengettyű, de annak pontos korát eddig nem sikerült megállapítani. Annyit tudunk róla, hogy a ferencszállási pusztai ásatások során került elő, ezáltal az 1743-as újratelepítés előtti időkből származik. Tény viszont, hogy a bajorországi Altöttingből ajándékba kapott lélekharang 1716 őszén készült Münchenben, amit a felirata is igazol. Az akkori öntőmester – Johann Matthias LANGENEGGER – a híres délnémet ERNST harangöntő dinasztiába házasság révén került be, és családi tőkével, de saját néven 1738-ig működött.

Félegyházára kerülésének történetét 2010-ben Talapka István apát úr mesélte el:

„A hívatásuk szerint az egész világon árvák, betegek, elesettek gondozását missziójuknak tekintő KERESZTESNŐVÉREK altöttingi (Bajorország) anyaházában 2004 nyarán tisztelgő látogatáson voltam az akkor  a hosszú idő után onnan már hazatelepül(hetet)t Kalocsai Iskolanővérek – női pápának is becézett – főnöknőjével, Mária Genovéva nővérrel. A kolostorukban ért az itthoni hír: ellopták a Kálvárián 1926 óta szolgáló kisharangot! Genovéva nővér lefordította a hírt a főnöknőnek, mire ő azonnal felajánlotta nekem az ő tornyukból most leszerelt Szent József harangot „szabad felhasználásra!” - mondván, ők éppen újat kaptak! Az ajándékozó levéllel együtt köszönettel elfogadtam, hazahoztuk és félretettük, mert Egyháztanácsunk döntése alapján inkább megszüntetjük a Kálvária-harangot, nehogy ezt is ellopják!

Amikor a vájtfülűek jelezték a GOMBOS kisharang többihez nem illő hangját, javasoltam, csengessük össze a nagyobbakat a félretett altöttingivel, hátha…?  Többé nem volt számomra se kérdés, milyen formája legyen a „szabad felhasználás”-nak!”

Az egyházközség képviselő-testülete döntésével is támogatta a cserét, elismerve, hogy mégiscsak „mi lányaink” (az iskolanővérek) idegenbe száműzve végzett munkája elismerése ez az egyébként kitűnő állapotban lévő majd 300 éves ajándék. Az akkor már átalakított húzásrendszerű harangokhoz illeszkedő felfüggesztés Galló János és fia helyi kovácsmesterek önkéntes munkájával 2005 adventre készült el. A modern technika varázslatával Passauból állították be a számára ideális 80 fokos lengési szöget. Így szolgál ma is az Ótemplom tornyában, a piac felőli sarokban.

A harang felső karimája alatti felirat szerint: Goss mich J.M. Langenegger in Mynchen anno 1716 + A.G.F. PETO. M.L.N.D.I.C.  (A.G.F. az adományozó, Peto Morte Libera Nostrum Dominum Iesum Christum)  Magyarul: J.M.Langenegger öntött Münchenben 1716-ban + A.G.F. kérem Urunkat Jézus Krisztust, szabadítson meg a haláltól.

Átmérője 52cm, belső magassága 40cm, bronzsúlya 82 kg, hangja fis2

A felirat sok rövidítésének megfejtéséhez segítséget kértem a München-Freisingi érsekség harangszakértőjétől, Gerald Fischer úrtól, aki a korabeli iratokból még az alábbiakat is kiderítette: „abban az évben csak ezt az egy kisharangot öntötték az Altötting melletti kisváros (Neumarkt-St. Veit) megrendelésére. 1880-ban új harangokért – fizetség fejében – ez is visszakerült az öntödébe. Egyedi volta miatt azonban nem olvasztották be, de azóta nincs róla feljegyzés. A ma is látható ráfestett „leltári jelek”  (B=kategóriajel) a 2. világháborús német rekvirálás jelei, amelyeket a hamburgi harangbegyűjtőbe érkezéskor használtak!”

Fischer úr rendkívül megörült, hogy 130 év után teljes épségében a nyomára bukkant a ritkaságnak. Ő tehát folytathatja a kisharang történetének írását, és kérte az alábbi sorok közlését:  „magyar barátainknak sok örömet kívánok hozzá!”

Korára tekintettel április óta csökkentettük a napi megszólalását: csak temetéskor, illetve az esti harangszó végén hallható. Így siratva el a napközben elhunytakat és imádkozván az éjszaka távozók lelki üdvéért.
 

Szabó-Szűcs József 

 

 

 

 

 

 

 

Kövessen minket a Facebookon is!