Hirdetés
Hirdetmények 2016. november 18. 07:30

Pályázat szociális, mentálhigiénés munkatárs - szakmai vezető munkakör betöltésére

Pályázat szociális, mentálhigiénés munkatárs - szakmai vezető munkakör betöltésére
A KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény pályázatot hirdet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján Szociális, mentálhigiénés munkatárs - szakmai vezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 2-ától 2021.december 31-éig szól.
 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hajléktalanok Átmeneti Szállásán a szociális, mentálhigiénés munkatársi feladatok ellátása , valamint az egész Hajléktalan Ellátás vonatkozásában a szakmai vezetői feladatok teljesítése.
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM RENDELET 3. SZ. MELLÉKLETE SZERINT,

•- Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség.
 

A munkakör 2017. január 2-ától tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 5-e.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 06-70/320-2927 -os telefonszámon.
 

A pályázatok benyújtásának módja:

- postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2016 , valamint a munkakör megnevezését: SZOCIÁLIS, MENTÁLHIGIÉNÉS MUNKATÁRS-SZAKMAI VEZETŐ.

és

- elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 12-e.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJA - 2016. november 18.

felegyhazikozlony.eu - 2016. november 18.


 

Kövessen minket a Facebookon is!