Kitekintő 2014. május 31. 16:04 Forrás: baon.hu

Lajstromba vették a problémákat

Lajstromba vették a problémákat
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének szervezésében tartottak egyeztetés kedden a megyebeli polgármesterek Bugacon.

A már hagyományos fórumon a településvezetők az aktuális önkormányzatokat érintő kérdésekről készítettek helyzetelemzést, amit az országos közgyűlésre, majd pedig a kormány elé terjesztenek. A tanácskozáson szó esett a 2014-2020-as uniós fejlesztési időszakról, az önkormányzati feladatfinanszírozásáról, az oktatási intézmények átadásával, illetve a járási hivatalok beindítása kapcsán felmerülő problémákról – tájékoztatta a Baont Szabó László a szövetség megyei küldöttje.

A házigazda polgármester elmondta, a fórum tapasztalatai szerint minden település más-más problémával küzd, de az egyik legfőbb gond, hogy a normatívák sok esetben nem fedezik a kötelező feladatokat. Példaként említette a tanyagondnoki szolgálat működtetését, amire minden település egyformán kap normatív támogatást, ám a feladatok mennyisége településenként változik. Mivel Bugac hatalmas tanyavilággal rendelkezik a tanyagondnok munkájára nagyon nagy az igény, de a normatíva csak a költségek felét fedezi. Szabó László szerint, ezeket a különbségeket mindenképp orvosolni kell. Másik példaként a külterületi utak karbantartását emelte ki. A hatalmas külterülethez ugyanis kiterjedt földúthálózat tartozik. Az út karbantartására azonban a lakosságszám alapján kapják a normatívát. Ami azonban nem arányos az út hosszával.

Basky András, a szövetség megyei tagozatvezetője szerint sok és jó előrelépés történt az elmúlt időszakban az önkormányzatok infrastrukturális fejlesztése terén. A megyében számos településen bölcsődei fejlesztés, ivóvízminőség-javítás, csatornázás valósult meg. Ugyanakkor az önkormányzatoknak ott maradtak az utak problémái, a járdák építése, a településközpontok megújítása, az intézményhálózat fejlesztése, az energiahatékonyság növelése, melyeket pályázati forrás nélkül nem tudnak megvalósítani. A járási keret azonban – amihez a legkönnyebben juthatnak hozzá a települések – nagyon szűkösnek bizonyult – tette hozz a megyei elnök.

Kövessen minket a Facebookon is!