Kitekintő 2017. március 22. 17:30 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A víz az élet bölcsője

A víz az élet bölcsője
Dihidrogén-monoxid, vagyis Víz. Éltető elem - életünkhöz nélkülözhetetlen, minden élőlénynek szüksége van rá! Napjainkban már természetes, hogy mindig rendelkezésünkre áll otthonainkban, munkahelyünkön, szabadidőnkben. Azonban vannak olyan földrészek, országok, ahol csak nehéz munka árán tudnak az ott lakók vízhez jutni. Vigyázzunk rá!

A Földön az egyik leggyakoribb anyag, azonban az édesvíz mennyisége csupán 2,5%-a a Föld vízkészletének. A rendelkezésre álló édesvízkészlet pedig a Föld teljes vízkészletének csupán 0,5 %-a. A gyerekeknek már pici koruktól tanítjuk, hogy az élet nélkülözhetetlen feltétele a víz. Az emberi szervezet heteken keresztül tudja nélkülözni az ételt, ivóvíz nélkül azonban csak másfél napig bírja. Nagyon fontos, hogy kiemelten figyeljünk vizeink tisztaságának megőrzésére és takarékosan használjuk. Már azzal is tudunk takarékoskodni, ha megszüntetjük a csapok csöpögését, nem folyó víznél mosunk fogat, kádfürdő helyett zuhanyozunk, mosógépet pedig telepakolva indítjuk el. Ezek mind hétköznapi apró dolgok, de hasznosak.

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a vízkészlet a nemzet közös örökségét képezi, amelynek védelme fenntartása az állam és mindenki kötelessége. A víz, mint érték stratégiai elem, és a kritikus infrastruktúra részeként védendőek a vízbázisok és a vízilétesítmények. A vizek védelmére vonatkozó tervek újszerű vízgazdálkodási elveket tartalmaznak, amelyek a vizek mennyiségi és minőségi védelmének stratégiai fontosságát, a Magyarországon átfolyó vizek minél nagyobb arányú helyben tartását és hasznosítását, a klímaváltozással is együtt járó szélsőségek kezelését (vízhiány-víztöbblet), a víztakarékosság ösztönzését („a víznek ára van”) irányozzák elő.

Ezek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területére vonatkozóan a hatósági munkában aktuálisan megjelennek az ivóvízminőségjavító, a szennyvíztisztítási és elvezetési programok beruházásai, a megnövekedett öntözési tevékenység, az engedély nélkül létesült kutak szankció nélküli legalizása, a belterületi csapadékvíz hasznosítás, a dunai nagyvízi mederkezelési, és az árvíz és belvíz védekezési feladatok hatósági támogatásában.

A tűzoltók munkájához is nélkülözhetetlen a víz. A katasztrófavédelem feladata a hatósági tevékenység és a beavatkozások során is elsődlegesen az élet, és emellett az értékek, az épített és természeti környezet védelme. A tűzesetek komoly veszélyt jelentenek.  Fő cél a tüzek keletkezésének megelőzése, illetve a gyors és hatékony beavatkozásra, életmentésre történő felkészülés. A tűzoltás egyik alapvető feltétele a megfelelő minőségű és mennyiségű oltóanyag biztosítása. A víz a legelterjedtebb oltóanyag, ami széleskörű és hatékony alkalmazhatóságának, könnyű hozzáférhetőségének és gazdaságosságának köszönhető. A tűzoltó-technika és tűzoltási módszerek fejlesztésénél is kiemelt szerepet kap a minél víztakarékosabb megoldások alkalmazása. Ugyanígy minden megelőzött tűzeset egyben vízmegtakarításként is értelmezhető.

Felelősen használjuk a rendelkezésre álló vízkészletet, egyben a tüzek megelőzésében tanúsított felelős magatartással segítsük elő értékeink, köztük a víz megóvását is!
 

Kövessen minket a Facebookon is!