Helyi hírek 2017. május 21. 14:00

Ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a városi díjakat - videóval

Képgaléria
Két napirendi pontja volt a Városalapítók Hete alkalmából ma délelőtt megtartott ünnepi testületi ülésnek. A helyismereti vetélkedő eredményhirdetését követően a városi kitüntetések átadására került sor. Az eseményt a képviselő-testület tagjai mellett megtisztelték jelenlétükkel a kiskun kapitányok, a kistérségi településekről érkezett vendégek, az egyházkerületek, a civil szervezetek és a testvérvárosok képviselői, a város számos díszpolgára, intézményvezetők.

A Kiskunfélegyháza történeti múltját, hagyományait ápoló, a városalapító elődök és a ma élő polgárok tiszteletére rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Csányi József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

– Ünnepnapok nélkül az élet olyan, mint a hosszú utazás fogadók nélkül. Időről időre meg kell, hogy álljunk, és értékeljük munkánkat, fejlődésünket, eredményeinket. Nekünk, kiskunfélegyháziaknak, becses hagyományként és üzenetként marad meg az a 272 évvel ezelőtti nap, amikor 1745.május 24-én kihírdették gróf Pálfy János nádor jelenlétében a redempció törvényt, amellyel Mária Terézia visszaadta a nagy- és kiskunok, illetve a jászok 1702-ben elvett jogait. Ettől kezdve a kiskun terület ismét önálló szabad közigazgatási területté vált, amelynek Kiskunfélegyháza lett a székhelye. Városunk életében mindig is fontos volt a múlt, az elődök tisztelete és hogy az utódok emlékezzenek azokra, akiknek otthonunkat, városunkat, életünket köszönhetjük.

Egy település értékének meghatározásában számos dolgot kell számba venni, de ha összességében belegondolunk mindennek a származását és eredetét az ott élő emberek adják, és valójában ők határozzák meg a valós értéket, sőt mondhatjuk ők maguk az értékek.

Ezek az értékteremtő lelkek városunk ékkövei, Ők akik biztosítják városunk fennmaradását, hírének öregbítését, és jelen létünk valós értékét. Ma azért vagyunk itt, hogy ezen ékkövekben tudatosítsuk, mennyire fontosak számunkra – fogalmazott az ünnep alkalmával a város első embere.

Ezt követően a félegyházi zene- és dalkultúra témakörében meghirdetett XIII. helyismereti vetélkedő díjkiosztására került sor, amelynek megrendezésében a Kiskun Múzeum és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár segítségére volt a Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Rocktár, a Móra Ferenc Művelődési Központ, a Szakmaközi Művelődési Ház, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal és a Kiskun Múzeum Baráti Köre.

Három korcsoportban 102 csapat összesen 306 diákkal vett részt a márciusban kezdődött, többfordulós versenyen.

A vetélkedő összesített eredményében harmadik helyezést elért csapatok tagjai:

5-6. osztályosok között:

Bánki-Horváth Zsófia, Gulyás Rebeka, Pál Bettina

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

felkészítő tanár: Deményi Zsófia

 

7-8. osztályos korosztályban:

Gulyás Gréta, Farkas Péter, Fricska Balázs

Dózsa György Általános Iskola

felkészítő tanár: Drozdik Márta

 

Középiskolások között:

László Klaudia, Kőrösi Dániel, Oroszi Attila Olivér

Móra Ferenc Gimnázium

felkészítő tanár: dr. Nagy István

 

Második helyezést elért csapatok tagjai:

5-6. osztályosok között:

Fekete Fanni, Jókai Orsolya, Czakó Tibor

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézmény

felkészítő tanár: Tarjányi Xénia

 

7-8. osztályos korosztályban:

Molnár Ádám, Retkes Hanna, Szabó Máté

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye

felkészítő tanár: Tarjányi Xénia

 

Középiskolások között:

Fábián Vivien, Kerekes Kitti, Némedi-Varga Norbert

Móra Ferenc Gimnázium

felkészítő tanár: Kissné Fekete Éva

 

Az első helyezést elért csapatok tagjai:

5-6. osztályosok között:

Dobozi Bence, Baranyi Szonja, Preisz Csaba

Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye

felkészítő tanár: Tarjányi Xénia


7-8. osztályos korosztályban:

Csőke Nóra, Lőrincz Zsófia, Sikár Evelin

Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,

felkészítő tanár: Deményi Zsófia

 

Középiskolások között

Bakó Liza, Kérészi Virág, Széplaki Lili

Móra Ferenc Gimnázium

felkészítő tanár: Dr. Szabó Gyuláné Matyók Katalin

 

Ezt követően azokat köszöntötték, akik Kiskunfélegyházáért, annak ifjúságért és az idősebbekért, a közjóért, az emberek boldogulásáért, fejlődéséért, polgáraink egészségéért, a legtöbbet tették, munkájukkal gyarapították a közösség értékeit.

Az önkormányzat kitüntetéseit Csányi József Pogármester, valamint Balla László és Rosta Ferenc alpolgármester adta át.

Dr. Fehérvári István gyermekorvos több mint négy évtizedes áldozatos gyógyító munkájáért, a gyermekek iránti önzetlen szeretetéért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet vehetett át.

Jankovszki Ferenc tanár, karmester több évtizedes zenetanári tevékenységéért, pedagógiai elkötelezettségéért, a város zenei életében elért sikereiért, példaértékű szervező munkájáért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címben részesült.

Pálfy Gusztáv szobrászművész Kiskunfélegyháza művészi értékeit gyarapító tevékenységéért, a Petőfi kultusz ápolásáért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat kapott.

Katona Mihály Korond község polgármestere Korond és Kiskunfélegyháza települések két évtizedes testvérvárosi kapcsolatának aktív ápolásáért, a határon túli magyar nemzeti örökség lelkiismeretes őrzéséért „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat vehette át.

Luigi Calligaro Feltre város nyugalmazott tűzoltó parancsnoka a város diákjainak támogatásáért, a két város sport, kulturális és képzőművészeti kapcsolatainak ápolásáért, Kiskunfélegyháza városa iránti önzetlen barátságáért „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat kapott.

Hevér Tiborné nyugalmazott pedagógus elhivatott, példaértékű oktató-nevelő munkájáért, Félegyházán betöltött közösségépítő szerepéért „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat vehetett át.

Dobos Matild gyermekkönyvtáros a könyvtári tevékenység megújításáért, lelkiismeretes, gyermekszerető munkájáért, a jövő nemzedékének szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjban részesült.

Justinné Petróczi Mónika Terézia titkársági ügyintéző a köztisztviselői pályája során végzett kimagasló munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, a kollégák iránt tanúsított szeretetéért  „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kapott.

Dr. Földeáki Gábor fogorvos Kiskunfélegyháza város egészségügyi ellátásának fejlesztéséért, odaadó és kitartó munkájáért, tanuló ifjúságunk egészségének megőrzéséért „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjban részesült.

Ábel Ferenc gépkocsivezető részére példamutató, lelkiismeretes munkájáért, kollégái iránt tanúsított segítségéért, szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület.

Bogácsi Attiláné pénzügyi csoportvezető kimagasló szakmai munkájáért, az időskorúak iránt szeretettel gyakorolt önzetlen támogatásáért „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat vehetett át.

Kelemen András birkózó edző a birkózó sportágban öt évtizede elhivatottsággal, kitartással végzett tevékenységéért, a gyermekek iránt tanúsított szeretetéért, példamutató munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat vehetett át.

Tóth László tanár, karnagy Kiskunfélegyháza város kulturális életében végzett példaértékű közösségi szerepvállalásáért, hivatástudatáért, példaértékű gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat kapott.

Buza Flórián elnök részére a roma közösség fejlődéséért, a roma hagyományőrzésért végzett áldozatos munkájáért, a rászorulók megsegítéséért „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományozott a képviselő-testület.

Erkiné Rózsa Márta tulajdonos-ügyvezető Kiskunfélegyháza város gasztronómiai hírnevének öregbítéséért, a városi rendezvényeken tanúsított színvonalas szolgáltatásáért, a város gazdasági fejlődésének elősegítéséért „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat vehetett át.

Tarjányi Mihályné nyugalmazott óvodavezető a város társadalmi életében betöltött szerepéért, a nyugdíjasok iránt tanúsított önzetlen segítőkészsége, rendezvények kimagasló szervezése elismeréseként, eredményes közéleti tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjat kapott.

Id. Csányi József honvéd, nyugdíjas hazaszeretete, mintaszerű élete és kitartó közösségi munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat vehetett át.

Gavenda Ferenc honvéd, nyugdíjas férfiszabó kisiparos a haza iránti hűsége, Kiskunfélegyháza város kulturális és sport életében betöltött szerepe, kitartó munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat kapott.

Barta Istvánné gyűjteményszervező könyvtáros részére példaértékű, lelkiismeretes munkájáért, elhivatottsága elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott a képviselő-testület.

Gergely Gyula gitártanár Kiskunfélegyháza könnyűzenei oktatásában elért eredményei elismeréseként, a gyermekek iránt tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.

Dr. Gulyás József háziorvos három évtizede tanúsított lelkiismeretes, empatikus orvosi munkájáért, elhivatottságáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” vehetett át.

Isán András kézilabda szakosztályvezető városunk kézilabda sportágának magas szintre emeléséért, színvonalas szakmai munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerésben részesült.

Kollárné Sallai Mária tanító több mint három évtizedes lendülettel és hivatástudattal végzett tanítói munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” vehetett át.

László Éva magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár iskolai és városi rendezvényeken való színvonalas közreműködéséért, a gyermekek versenyekre való felkészítéséért, a szülők és kollégái iránt tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.

Losonczi Judit tanítónő részére példamutató szakmai igényességéért, alázatáért, megbízható munkájáért, megértő, szerető gondoskodásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott a képviselő-testület.

Makai Lászlóné nyugdíjas, a Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület elnöke részére önzetlen, áldozatos munkájáért, a városi életben betöltött aktív szerepéért, a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott a képviselő-testület.

Molnár Tibor Józsefné őstermelő, vállalkozó, Selymesért Egyesület elnöke a közösség támogatása, segítőkészsége, az emberek iránti tisztelete és megértése elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kaott..

Nagy Lajosné tanítónő több évtizedes elkötelezett, példamutató munkája, szakmai alázata, a gyermekek iránti szeretete elismeréseként vehette át a „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”.

Német Sándor nyugdíjas a kosárlabda sportban elért sikereiért, munkájában tanúsított segítőkészségéért, a lakosság szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.

Rőfi Géza  elektronikai műszerész munkájában tanúsított példamutató szorgalmáért, munkatársai iránti segítőkészségéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” vehetett át.

Szabó Nóra futsal játékos a futsal sportágban elért sikereiért, Kiskunfélegyháza város hírnevének öregbítéséért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerést kapott.

Tarjányi Istvánné nyugdíjas részére a pedagógus nyugdíjas klub életében vállalt kiemelkedő szerepéért, segítőkészségéért, állhatatos munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott a képviselő-testület.

Tóth Csaba történelem-földrajz szakos középiskolai tanár Félegyháza Petőfi kultuszának terjesztéséért, a városi rendezvények szervezéséért, szeretetteljes figyelemmel végzett színvonalas munkájáért részesült „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerésben.

Tóth László őstermelő a Gazdaköri Kápolna kialakításáért, a gazdaköri közösség életében vállalt kiemelkedő, aktív, segítő szerepéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.

Tóth Miklós kézműves sörkészítő, sörfőző mester részére Kiskunfélegyháza város gasztronómiai hírnevének öregbítéséért, a városi rendezvényeken tanúsított színvonalas szolgáltatásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott a képviselő-testület.

Tóthné Hajdú Ibolya óvodapedagógus  pályáján eltöltött négy évtizedes szorgalmas, áldozatkész munkájáért, segítőkészségéért, a gyermekek iránti szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.

Varga Gabriella Fúvószenekari Egyesület elnökségi tagja, gazdasági ügyintézője, pénztárosa az egyesületi rendezvények magas színvonalú megszervezéséért, magas színvonalú, precíz munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” elismerésben részesült.

Vargáné Oláh Zsuzsanna intézményegység-vezető 25 évi kiemelkedő pedagógiai munkájáért, magas színvonalú nevelői tevékenységéért, elkötelezettségéért, a gyermekek iránti szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
 

Kövessen minket a Facebookon is!