Helyi hírek 2018. május 27. 18:15

Átadták a városi kitüntetéseket - videóval

Képgaléria
A helyismereti vetélkedő eredményhirdetésével és a városi kitüntetések átadásával telt a Városalapítók Hete alkalmából megrendezett ünnepi képviselő-testületi ülés ma délelőtt, a városháza dísztermében.

Az ünnep alkalmával Csányi József polgármester köszöntötte a megjelenteket, s emlékeztetett arra, hogy a Városalapítók Hete Kiskunfélegyháza legnagyobb kulturális és hagyományőrző eseménye, amellyel a redempciót engedélyező kiváltságlevél átadására emlékezik a város. Mária Terézia királynő a Jászkun kerület legfőbb bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak 1745. május 24-én adta át ezt a dokumentumot, s ezt a napot 2000-től Félegyháza ünnepeként tartják számon.

Ezt követte a helyismereti vetélkedő díjkiosztása (a díjazottak névsorát korábbi cikkünkben már közöltük), majd az önkormányzati kitüntetések átadása következett.

- Városunk életében 1857 óta tisztelik meg az arra érdemeseknek tartott személyeket városi kitüntetéssel. Ők azok, akik a város életében tett egyszeri kimagasló tettükért, vagy hosszú ideje a városért vagy az országért végzett kiemelkedő munkájukért elismerésben részesülnek és ezzel örökre beírják magukat Kiskunfélegyháza történelmébe. 

A 161 év alatt sokakat kitüntettek, de évről évre fel tudott mutatni városunk olyan értékes embereket, akik méltók a városi kitüntetésre. Ők azok, akik Félegyháza jelképes fájának hajszálgyökerei lehetnek.

Köszönettel tartozom Önöknek, akiket ma a város kitüntetésben részesít, mert mindannyian megalkuvást nem ismerő elszántsággal, a városalapítók hitével, az itt élőkért dolgoznak. A közösség csak így tudja kifejezni elismerését tevékenységük iránt - mondta a polgármester az elismerések átadása előtt.

A félegyházi képviselő-testület 

Hajagos Gyula
kerületi esperes, plébános részére a Szent István Templom hívő közösségének lelki fejlődéséért végzett több évtizedes áldozatos munkájáért, szervező tevékenységéért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet,

Mészáros Márta néprajzos muzeológus, múzeumigazgató részére városunk kulturális és muzeális értékeit gyarapító tevékenységéért, a Petőfi kultusz helyi és határon átívelő terjesztéséért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat,

Gáll Ernő Segesvár város nyugalmazott önkormányzati képviselője részére a határon túli magyar nemzeti örökség lelkiismeretes őrzéséért, Segesvár és Kiskunfélegyháza települések testvérvárosi kapcsolatának aktív ápolásáért, „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat,

Fazekas József Endre középiskolai tanár részére négy évtizede végzett kimagasló pedagógusi munkájáért, a gyermekek iránt tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat,

Seres Antalné nyugdíjas középiskolai tanár, könyvtáros részére a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületben több évtizede végzett magas szintű tevékenységéért, a helyi kulturális értékek ápolásáért, a jövő nemzedékéért végzett munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat,

Hartyáni Gyula projektfelelős, vezető tanácsos részére a polgármesteri hivatalban végzett 25 éves pontos, körültekintő, precíz munkájáért, a lakosság szolgálatáért, kollégái iránt tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat,

dr. Balla Rozália háziorvos részére lelkiismeretes, empatikus orvosi munkájáért, az emberek iránt tanúsított feltétel nélküli szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat,

Pap-Szigeti Sándorné nyugdíjas pedagógus, önkéntes segítő részére a szociális ellátás terén végzett önzetlen, áldozatos munkájáért, az ellátottak iránt tanúsított empátiájáért „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat,

Iványi Ferenc egyesületi elnök, szakosztályvezető      részére a félegyházi kosárlabda sport támogatása, a városi sport hírnevének öregbítése, elhivatott munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat,

Csenki Tibor grafikus művész részére a képzőművészet iránt tanúsított elkötelezettségéért, alkotótársai támogatásáért, a város képzőművészeti életében magas szinten betöltött aktív szerepéért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat,

dr. Patak Sándor rendőr alezredes, rendészeti osztályvezető részére két évtizedes áldozatos munkájáért, Kiskunfélegyháza város közrendjének, közbiztonságának fenntartásáért, a város életében betöltött aktív és támogató jelenlétéért „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat,

Kiss Zsolt ügyvezető igazgató részére városunk gazdasági fejlődésének elősegítéséért, elhivatott munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának  Fejlődéséért” kitüntető díjat,

Mátyus Imréné nyugdíjas pedagógus részére a nyugdíjas klubok életében tanúsított példamutató munkájáért, hagyományápoló tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjat,

Abonyi Szilvia könyvtáros részére kiemelkedő szakmai munkájáért, segítőkészségéért, a helyi kultúra ápolása terén végzett tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Ágó Mária
pedagógus részére mintegy negyven éves színvonalas, áldozatos munkájáért, a gyermekek tanulmányi versenyekre való felkészítéséért, az iskolai rendezvényeken tanúsított aktív szerepéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Bakai Ildikó 
általános iskolai tanár részére áldozatos tanári munkájáért, versenyekre való lelkiismeretes felkészítő tevékenységéért, kollégái, a szülők és diákok iránt tanúsított empátiájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Bense Miklósné
tanító, mesterpedagógus részére három évtizedes elkötelezett oktató- és nevelőmunkája, magas színvonalú, következetes tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Czombos István
nyugdíjas bútorasztalos mester részére a kisemberek nagymesterének, Kiskunfélegyháza lakosságáért gyakorolt, áldozatos, kitartó munkájának elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Csabai Anita Mária
általános iskolai tanító részére magas színvonalú tanító, nevelő munkájáért, tehetséggondozó tevékenységéért, önzetlen gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

dr. Cserháti Lászlóné
általános iskolai tanár részére 35 éves következetes, példamutató oktató munkájáért, gyermekközpontú elhivatottsága elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Dinnyés-Kis Zsuzsanna
általános iskolai tanár részére három évtizedes innovatív munkájáért, fáradhatatlan tehetséggondozó tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Drozdik Márta  
intézményvezető-helyettes részére odaadó oktató munkája, a gyermekek iránt tanúsított szeretete elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Faltumné Varga Gyöngyi
gyógypedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő tanár részére elfogadó, segítőkész, lelkiismeretes pedagógusi munkája, a gyermek iránt tanúsított önzetlen szeretete elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Fekete Ferencné
óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes részére példamutató szakmai igényességéért, alázatáért, megbízható munkájáért, megértő, szerető gondoskodásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

dr. Hegedűsné Kállai Judit
tanító, intézményegység-vezető helyettes részére felelősségteljes, példamutató tanító munkájáért, kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Laczkó Andrea
zenetanár részére áldozatos zenei neveléséért, magas színvonalú tehetséggondozó tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

László István Ferenc
operatőr, hírszerkesztő részére a félegyházi média meghatározó alakjának, a helyi közösség elkötelezett szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Nagy György
nyugdíjas, klubvezető részére több évtizedes, aktív, a sakk sport terén kifejtett segítő munkájáért, versenyek és foglalkozások lelkiismeretes szervezéséért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Nagy Sándor Zoltánné
tanító részére oktató, nevelő munkájában tanúsított példamutató szorgalmáért, tehetséggondozó tevékenységéért, munkatársai iránti segítőkészségéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

dr. Szemerédi Lászlóné
élelmezésvezető részére a Batthyány Általános Iskolában végzett lelkiismeretes, magas színvonalú munkájáért, a munkahelyi közösség építő tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Takácsné Medveczki Zsuzsanna
tanár, tagintézmény-vezető részére Áldozatkész, szorgalmas oktató-nevelő munkájáért, segítőkészségéért, a gyermekek iránti szeretetéért, a tagintézmény-vezetői teendők mintaszerű ellátásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Tóth István 
ügyvezető részére kimagasló szakértelemmel és elhivatottsággal végzett építőipari munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,

Törteli Ferencné
könyvelő részére a Kiskun Természetbarát Egyesület gazdasági felelőseként magas színvonalú, precíz munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott.

A testületi ülés ünnepi műsorral zárult.

Fotó: Fantoly Márton
 

Kövessen minket a Facebookon is!