Hirdetmények 2018. július 24. 07:30

Óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek

Óvodai és iskolai szociális segítőt keresnek
Pályázatot hirdet óvodai és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

Fotó: illusztráció - Molnár Artúr - szekesfehervar.hu

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység folytatása, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében. Egyéni, csoportos és közösségi szociális munka végzése a köznevelési intézményekben.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Főiskola, 2/2018 (I.18.) EMMI rendelet 4. melléklet: felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem-szakos pedagógus. Ennek hiányában gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus,

- B kategóriás jogosítvány,

- Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat az 1997. évi XXXI. tv. 11/A.§ (8). bekezdés, valamint 15.§. (8.). bekezdése szerint, hogy kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a számítógépes ismeretek alapszintű alkalmazása.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3-ától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Ottóné nyújt, a 70/320-2927-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

- elektronikus úton Szűcs Ottóné részére a [email protected] e-mail címen keresztül

vagy

- személyesen: Szűcs Ottóné, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.


 

Kövessen minket a Facebookon is!