Kitekintő 2014. július 26. 16:30 Forrás: nfh.hu

Eltűnő csatornák

Eltűnő csatornák
Nemrégiben az egyik hírközlési szolgáltató az előfizetők értesítése nélkül, a vállalt határidő előtt, jogsértő módon távolított el egyes televíziócsatornákat programcsomagjaiból. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a jogsértő magatartás miatt bírsággal sújtotta a szolgáltatót.


Az elmúlt év végén sok előfizető adott hangot felháborodásának amiatt, hogy szolgáltatójuk egyik napról a másikra eltávolította a kábel- és a műholdas televíziós csomagokból az egyik legkedveltebb természettudományos csatornát. A hivatalos eljárás során kiderült, hogy a szolgáltató nem tartotta be saját általános szerződési feltételeit (ászf), amikor a csatornát az általa vállalt határidő előtt, előzetes értesítés nélkül vette ki a programcsomagokból.

Ezzel azok az előfizetők jártak rosszul, akik abban a hiszemben szerződtek a szolgáltatóval – akár több évre is –, hogy az általuk kedvelt csatornák legalább a szolgáltató által vállalt ideig biztosan a választott csomagban maradnak. Azzal pedig, hogy a változásról nem értesítette őket előre a szolgáltató, megfosztotta az előfizetőket attól a lehetőségtől, hogy a változásra felkészüljenek, és még időben egy másik szolgáltatóra váltsanak.

A csatorna eltávolításának jogi háttere

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerint a szolgáltató egyoldalúan módosíthatja az előfizetői szerződést, ha műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételében bekövetkezett változás indokolja, vagyis a szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására az alábbi feltételekkel jogosult: Az általános szerződési feltételeiben és honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette az adott csatorna szerepeltetésének általa vállalt időpontját és ez az időpont letelt, vagy az adott médiaszolgáltatás kivételét a kínálatból lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony indokolják. A jogszabály tehát valóban lehetővé teszi a szolgáltatók számára a csatornakiosztás megváltoztatását, azonban egyúttal tájékoztatási kötelezettséget is ró rájuk.

Felmondható-e emiatt a szerződés?

A szolgáltató köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal értesíteni az előfizetőket. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül felmondhatja a határozott időtartamú szerződését. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú szerződést, ha határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti.

Ha tehát előfizetett tévécsatornája minden előzetes értesítés nélkül nem elérhető többé, és a szolgáltatóval nem tudtak megegyezésre jutni, úgy panaszát az NMHH-nál jelezheti. Amennyiben a szolgáltató ingyenesen, az ön előfizetésén túl hosszabb időszakra vagy ünnepek alkalmával például egy hétvégére több csatorna ingyenes hozzáférését is lehetővé teszi az ön számára promóciós célokból, természetesen annak megszüntetésekor a fentiekben részletezett kötelezettsége nem áll fenn a szolgáltatónak.

Kövessen minket a Facebookon is!