Helyi hírek 2019. május 14. 17:30

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról

Tájékoztató az Európai Parlament tagjainak választásáról
A köztársasági elnök május 26-án, vasárnapra tűzte ki az európai parlament tagjainak 2019. évi választását.

A Nemzeti Választási Iroda április 5-éig értesítő megküldésével tájékoztatta a választópolgárokat szavazóköri névjegyzékbe vételükről. Amennyiben az értesítőt nem kapta meg, vagy az elvesztette, a Helyi Választási Irodától kérheti annak pótlását.  A választópolgárok a részükre megküldött értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhatnak, 6 órától 19 óráig.

Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy a Kiskunfélegyházán működő szavazóköröknél néhány esetben módosult a szavazókörök címe, ill. a szavazóhelyiség elnevezése. A 13. szavazókört visszahelyezték a korábbi helyére a Móra F. utcai Óvodába (Móra F. u. 2/a.).

A 16. és 17. szavazóköröket a volt Bankfalui Általános Iskola épületéből áthelyezték a Bankfalui Óvoda épületébe (Tegez u. 25.).

E változások miatt a szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó
választópolgárok továbbra is a 12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra F. Gimnázium) élhetnek választójogukkal.


Szavazással kapcsolatos kérelmek benyújtása:

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a kérelmeket benyújthatják személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes Helyi Választási Irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.), elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun keresztül) elektronikusan vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu) is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

A fogyatékossággal élő választópolgár május 17-én, pénteken 16 óráig igényelheti a Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során.

Akadálymentes szavazóhelyiségbe való áthelyezési kérelmet legkésőbb május 22-én, szerdán 16 óráig be kell nyújtania.

Átjelentkezés iránti kérelem benyújtható: legkésőbb május 22-én, szerdán 16 óráig.


Mozgóurna iránti kérelem

  • A Helyi Választási Irodához
    • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton (www.valasztas.hu oldalon) legkésőbb május 22-én, szerdán 16 óráig
    • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb május 24-én, pénteken 16 óráig,
    • Május 24-én, pénteken 16 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb május 26-án, vasárnap 12 óráig
  • Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel május 26-án, vasárnap 12 óráig.

 

Külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb május 17-én, pénteken 16 óráig kell megérkeznie.

 

Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Iroda elérhetőségei: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., I. em. 30. szoba (Jegyzői Titkárság)

Vezetője: Dr. Faragó Zsolt jegyző

Tel.: 76/562-015

Fax: 76/462-252

e-mail: [email protected]


Dr. Faragó Zsolt 
A Helyi Választási Iroda vezetője

 

 


 

Kövessen minket a Facebookon is!