• Kezdőlap
 • Hírek
 • Helyi hírek
 • Tájékoztató a választópolgárok részére a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
Helyi hírek 2014. augusztus 19. 13:51

Tájékoztató a választópolgárok részére a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról

Tájékoztató a választópolgárok részére a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
A 2014. október 12-én tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én szerepel a szavazóköri névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda  értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár részére 2014. augusztus 25-ig küldi meg a Nemzeti Választási Iroda.

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette, új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától. 

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a 3., 9. és 10. választókerületek esetében módosult a korábban kialakított szavazókörök területi beosztása, ezért szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!

Helyi önkormányzati képviselők választásán működő szavazókörök:

1. sz. egyéni választókerület:

1. sz. szavazókör:                        Platán Utcai Általános Iskola       Platán u. 12.

2. sz. szavazókör:                        Platán Utcai Általános Iskola       Platán u. 12.

3. sz. szavazókör:                         Platán Utcai Általános Iskola       Platán u. 12.

 

2. sz. egyéni választókerület:

4. sz. szavazókör:                        Szegedi Úti Óvoda                          Szegedi út 5.

5. sz. szavazókör:(akadálymentes)József A. Általános Iskola                         Deák F. u. 14.

6. sz. szavazókör:                         József A. Általános Iskola                         Deák F. u. 14.

 

3. sz. egyéni választókerület:

7. sz. szavazókör:(akadálymentes) Dózsa Gy. Ált. Iskola                     Dózsa Gy. u. 26-32.

8. sz. szavazókör:                        Szent Benedek Gimnázium         Kossuth u. 24.

9. sz. szavazókör:(akadálymentes) Kossuth L. Középiskola               Kossuth u. 34.

 

 

 

4. sz. egyéni választókerület:

10. sz. szavazókör:(akadálymentes) Móra F. Gimnázium                    Kossuth u. 9.

11. sz. szavazókör:(akadálymentes) Móra F. Gimnázium                    Kossuth u. 9.

12. sz. szavazókör:(akadálymentes) Móra F. Gimnázium                    Kossuth u. 9. 

        

5. sz. egyéni választókerület:

13. sz. szavazókör:                         Móra F. Utcai Óvoda                   Móra F. u. 2/a.

14. sz. szavazókör:(akadálymentes) Közgazdasági Szakközépiskola Oskola u. 1-3.

15. sz. szavazókör:                         Volt Göllesz V. Általános Iskola      Szent Imre h. u. 1-3.

 

6. sz. egyéni választókerület:

16. sz. szavazókör:(akadálymentes) Volt Bankfalui Általános Iskola            Alpári út 61.

17. sz. szavazókör:(akadálymentes) Volt Bankfalui Általános Iskola            Alpári út 61.

18. sz. szavazókör:                          Fornetti Kft. Telep                 Csongrádi út 087/30 hrsz.

19. sz. szavazókör:(akadálymentes)  Boda Bálint Vegyesbolt                        Mészöly Gy. u. 1.

 

7. sz. egyéni választókerület:

20. sz. szavazókör:(akadálymentes) Darvas J. Általános Iskola         Darvas tér 10.

21. sz. szavazókör:(akadálymentes) Darvas J. Általános Iskola         Darvas tér 10.

22. sz. szavazókör:(akadálymentes) E Five Club/Aranyhegyi

                                                          Csárda épülete                              I. körzet 118.

8. sz. egyéni választókerület:

23. sz. szavazókör:                          Bercsényi Utcai Óvoda              Bercsényi u. 5.

24. sz. szavazókör:                          Bercsényi Utcai Óvoda              Bercsényi u. 5.

25. sz. szavazókör:                          Bercsényi Utcai Óvoda              Bercsényi u. 5.

 

9. sz. egyéni választókerület:

26. sz. szavazókör:                          Kossuthvárosi Óvoda                Dessewffy u. 38.

27. sz. szavazókör :(akadálymentes) KUNVILL Kft. Iroda                     Izsáki út 34.

28. sz. szavazókör:                           Volt Petőfi S. Általános Iskola             Kossuth u. 27.

 

10. sz. egyéni választókerület:

29. sz. szavazókör:(akadálymentes)   Közösségi Ház                          IX. körzet 188.

30. sz. szavazókör:(akadálymentes)   Haleszi Általános Iskola           XI. körzet 1.

31. sz. szavazókör:(akadálymentes)  Gazdaköri Iskola                         XI. körzet 352.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok a 12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra F. Gimnázium) élhetnek választójogukkal.

A központi névjegyzékben szereplő adataik módosításával kapcsolatban  (nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása) kérelem benyújtható be személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.), – ügyfélkapus regisztráció esetén ügyfélkapun www.magyarország.hu keresztül vagy a választások hivatalos honlapján  www.valasztas.hu is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

 

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem benyújtási határideje: 2014. szeptember 26-án 16.00 óra

Braille-írással ellátott szavazósablon igénylés határideje: 2014. október 3-án 16.00 óra.

 

Átjelentkezési kérelem:

Az a választópolgár nyújthatja be, aki tartózkodási helyét legkésőbb 2014. június 23-ig  létesítette és annak érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a Helyi Választási Irodához, ill. ezen időpontig a választópolgár átjelentkezési kérelmét vissza is vonhatja.

 

Mozgóurna iránti kérelem:

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie ahhoz a  Helyi Választási Irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2014. október 12-én legkésőbb 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

 

A választáson a jelöltek jelölő szervezet jelöltjeként, vagy független jelöltként indulhatnak.

Kiskunfélegyházán 10 egyéni választókerület került kialakításra, ennek megfelelően a választópolgárok a választáson a polgármesterjelöltekre, valamint a 10 egyéni választókerületben induló  jelöltekre adhatják le a szavazataikat.

 

Az egyéni választókerületi jelöltek, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i adatai alapján a Helyi Választási Iroda vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-ig.  A Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata ezen a napon kerül kifüggesztésre a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal földszinti hirdetőtábláján, valamint a www.kiskunfelegyhaza.hu. honlapon.

 

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19 óráig tart.

 

Ajánlásokat gyűjteni a 2014. augusztus 25. és 2014. szeptember 8. 16.00 óra közötti időszakban lehet.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, vagy annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 123. §. (2) bekezdésében rögzített esetekben.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár  részére előnyt adni vagy ígérni tilos. A választópolgár nem kérhet, illetve fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét adott ajánlásáért.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külön-külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi képviselő, a polgármester, valamint a megyei listás választásra.

A választópolgárok egy szavazólapon egy képviselőjelöltre, egy polgármesterjelöltre, illetve egy megyei listára szavazhatnak.

Kérjük, hogy egyéb  kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához!  

Kiskunfélegyháza Város  Helyi Választási Irodájának elérhetőségei

 

1./ Helyi Választási Irodája vezetője:

Dr. Endre Szabolcs jegyző

Tel.: 76/562-015

Fax: 76/562-001

e-mail: [email protected]

 

2./ Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

 

2.1./    6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30. szoba (Jegyzői Titkárság)

 • ajánlóívek igénylése, átadása
 • jelöltbejelentés,
 • választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése,
 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
 • mozgóurna kérelmek leadása
 • Választási Információs Szolgálat (VISZ)  munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig

 

                        Telefon: 76/562-015

            Fax: 76/562-001

                        e-mail: [email protected]

 

 

2.2./    6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 27. szoba (Anyakönyvi Hivatal)

 

Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:

 • nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,
 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához,
 • személyes adatok kiadásának megtiltása.

 

            Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:

:

 • átjelentkezési kérelem benyújtása,
 • új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette

 

            Telefon: 76/562-051

            Fax: 76/562-001

            e-mail: [email protected]

 

                                                                                                Dr. Endre Szabolcs

                                                                                              Helyi Választási Iroda

                                                                                                          vezetője      

Kövessen minket a Facebookon is!