Helyi hírek 2014. augusztus 19. 14:00

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról
A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. (VIII.5.) határozatával 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Kiskunfélegyházán a nemzetiségi önkormányzati választások lebonyolítására a Petőfi S. Városi Könyvtárban (6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.) kijelölt szavazóhelyiség szolgál.

Fontos! A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár a fenti szavazókörben csak a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása szavazólapjain szavaz.

A helyi választókerületi képviselő és a polgármester, valamint a megyei közgyűlés tagjainak választása céljából a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására kialakított szavazókört is fel kell keresnie a választópolgárnak.

 

Kiskunfélegyházán a német, roma és román nemzetiségek tekintetében tűzte ki a Nemzeti Választási Bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását és a fenti határozat mellékletében megállapításra került a megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma az alábbiak szerint:

 

Nemzetiség neve

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

német

5

3

roma

17

4

román

5

3

 

 

A nemzetiségi önkormányzati választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Egy személy egyidejűleg csak egy nemzetiségi névjegyzékben szerepelhet.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához a meghatározott formanyomtatványon.

 

A választópolgár a lakóhelye szerinti településen vagy a 2014. június 23-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben. Fontos, hogy az átjelentkezés iránti kérelem, mind a helyi önkormányzati, mind a nemzetiségi választásra is kiterjed!

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán kizárólag valamely területi választási bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság által nyilvántartásba vett nemzetiségi szervezet jogosult jelöltet, ill. listát állítani.

Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat.

A nemzetiségi önkormányzati választáson választható, aki

 • a nemzetiségi névjegyzékben szerepel,
 • a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
 • nyilatkozik arról, hogy
  • a nemzetiség képviseletét vállalja
  • a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri
  • a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek, valamint a területi és országos lista állításának feltétele az ajánlások gyűjtése.

 

Egy ajánlóíven 8 ajánlás gyűjthető. Az a választópolgár ajánlhat érvényesen jelöltet, aki a választókerületben lakóhellyel rendelkezik és a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Ajánlásgyűjtésre rendelkezésre álló időtartam: 2014. augusztus 25. és 2014. szeptember 8. 16.00 óra között.

 

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, vagy annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 123. § (2) bekezdésében rögzített esetekben.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. A választópolgár nem kérhet, illetve fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét adott ajánlásáért.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

 

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19 óráig tart.

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely a választói akarat befolyásolására alkalmas, így különösen a plakát, a jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és politikai hirdetés, választási gyűlés. Kampányidőszakban a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A kampányeszközökkel kapcsolatos részletes szabályokat a Ve. 139. – 155. §-ok tartalmazzák.

 

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán külön-külön szavazólap szolgál a települési, a területi, valamint az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztására.

A nemzetiségi választópolgár a települési önkormányzati választáson legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi képviselő a településen választható.  Kiskunfélegyházán tehát érvényesen szavazni a roma nemzetiség esetében 4 jelöltre, a német és a román nemzetiség esetében 3-3 jelöltre lehet.

A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának szavazólapján érvényesen szavazólaponként egy-egy listára lehet szavazni.

 

Kérjük, hogy egyéb kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához!  

 

 

Kiskunfélegyháza Város  Helyi Választási Irodájának elérhetőségei

 

Helyi Választási Irodája vezetője:

Dr. Endre Szabolcs jegyző

Tel.: 76/562-015

Fax: 76/562-001

e-mail: [email protected]

 

Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

 

1./        6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 30. iroda (Jegyzői Titkárság)

 • ajánlóívek igénylése, átadása
 • jelöltbejelentés,
 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
 • mozgóurna kérelmek leadása
 • Választási Információs Szolgálat (VISZ)  munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig

 

                        Telefon: 76/562-015

            Fax: 76/562-001

                        e-mail: [email protected]

 

 

2.2./    6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. em. 27. szoba (Anyakönyvi Hivatal)

 

Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:

 • nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,
 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához,
 • személyes adatok kiadásának megtiltása.

 

            Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:

:

 • átjelentkezési kérelem benyújtása,
 • új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette

 

            Telefon: 76/562-051

            Fax: 76/562-001

            e-mail: [email protected]

 

 

           

 

                                                                                                 Dr. Endre Szabolcs

                                                                                              Helyi Választási Iroda

                                                                                                          vezetője

Kövessen minket a Facebookon is!