Hirdetés
Helyi hírek 2019. június 21. 07:30

Elismerés a kiválóknak

Képgaléria
Elismerés a kiválóknak
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum szám szerint öt, kiskunhalasi, kiskunfélegyházi és kiskőrösi tagintézményeiből mintegy ötszáz munkatárs zárta együtt a tanévet Kiskunfélegyházán, június 14-én, pénteken a Kossuth Lajos szakközépiskolában. Ez alkalommal tartották meg a pedagógusnapi ünnepséget, amelyen a legkiválóbbak életműdíjakat és elismeréseket vehettek át.

Hirdetés

A tanévzáró ünnepségen Papp Gyula főigazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta: a szakképzési centrum 2015-ös megalakulása óta ez az első alkalom, hogy valamennyi pedagógus, oktató, nevelő és technikai dolgozó együtt ünnepel. Egyben kifejezte azt a szándékot, hogy ez a jövőben hagyománnyá váljon.

A főigazgató a közeljövő fejlesztési terveiről szólva a kiskunfélegyházi intézményekre vonatkozóan elmondta: szeretnének megoldást találni a közgazdasági szakgimnázium és a Kossuth szakképző iskola energetikai felújítására, és az épületek üzemeltetése mellett nagy gondot fordítanak a magas színvonalú pedagógiai munka feltételeinek megteremtésére is.


Az ünnepségen elismerést kaptak:

Életműdíj:
 Margit Ferencné, Csabai Csaba, Nikolicsné Szabó Erika és Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna Anna.

Jövő reménysége-díj: Dora Roland, Domonkos Ibolya, Patyiné Mészáros Johanna, dr. Fekete Boglárka, Haász Dorottya és Kovács Ilona.

Siker kovácsa-díj: Lucskai Emese, Szabadi József Zoltán, Vezdán Csaba, Bátory Gábor, Némethné Palotás Katalin, Erdélyiné Szabadi Ibolya, Nemes Zoltán, Borbély Adrienn és Liszkai Magdolna.

Nevelés támogatója-díj: Péter Szabó Zoltánné, Szöllősy Mónika Anna, Gedai Zoltán, Virág József és Tarnóczi-Király Ágnes.

A Szakma Kiváló Tanulója Verseny helyezettjei: Zsolnai Balázs festő-mázoló-tapétázó (1. helyezett), Gál Éva textiltermék-összeállító (1. helyezett), Hajnal Edina textiltermék-összeállító (5. helyezett), Pozsár Éva Aletta fodrász (5. helyezett), Kökény Gábor kőműves és hidegburkoló (3. helyezett), Szarvas Boglárka eladó (5. helyezett).


A félegyházi kitüntetettek méltatása:

Csabai Csaba

Csabai Csaba
mögött 30 éves pályafutás áll. Jelenleg a gyakorlati oktatás vezetői feladatokat látja el a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos szakképzőben. Szakmailag rendkívül felkészült, tudatosan képezi, fejleszti magát. Munkáját pozitív vezetői attitűd és innovatív beállítottság jellemzi. A korszerű ismereteket beépíti a mindennapokba. Jellemző rá a nagy munkabírás, temperamentum, határozott szervezés, és a problémák gyors átlátása. Mindenre nyitott pedagógus, vezető, aki szereti elsőként megismerni az új dolgokat és módszereket, és kollégáitól is hasonló mentalitást vár el. Folyamatosan megújuló szakmai felkészültségét az iskola iránti elkötelezettségét sok-sok jelenlegi és volt tanuló, szülő és kolléga tapasztalatból nagyon jól ismeri. Követendő példát ad önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből. Gyermekbarát gondolkodásmódja, demokratikus, innovatív, lelkiismeretes stílusa, több évtizedes, kimagasló pedagógus munkássága példaértékű.


Nikolicsné Szabó Erika

Kevesen tettek annyit Kiskunfélegyháza város sportéletéért, a tömegsport és a versenysport felvirágoztatásáért, mint Nikolicsné Szabó Erika. A közgazdasági szakgimnáziumba sikeres és elismert városi sportszervezői és országos sportvezetői eredményekkel érkezett. Büszkék rá, hogy a tantestület tagjaként Erika számos versenysikert ért el. Városi és országos sportesemények szervezésével, az olimpiai eszme fáradhatatlan terjesztésével öregbítette Kiskunfélegyháza és az intézmény hírnevét. Iskolateremtő pedagógus egyénisége, életműve egyszerre követendő példa a mellette felnőtt testnevelőtanár-nemzedékek, a diákság és valamennyi kollégája számára.  


Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium:

JÖVŐ REMÉNYSÉGE-DÍJ: Patyiné Mészáros Johanna

Patyiné Mészáros Johanna:
A Kossuth kollektívájának 2017 óta aktív, lelkes tagja. Jellemző rá a nagy munkabírás, temperamentum, határozott szervezés, és a problémák gyors átlátása. Munkáját pozitív attitűd és innovatív beállítottság jellemzi. Kedves, nyitott, harmonikus egyéniség. Kollégák és diákok egyaránt kedvelik. Tervei között szerepel a folyamatos önképzés, tudása naprakész, és támogatja az élethosszig tartó tanulás fontosságát. A felnőttoktatás koordinálása nem lenne nélküle teljes. Szakmai alázattal, következetesen és lelkiismeretesen végzett munkája példaértékű.


SIKER KOVÁCSA-DÍJ: Némethné Palotás Katalin

A Kossuth textiltermék-összeállító tanulók szakmai oktatója. Kati munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett felelősség és a tehetséges különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozásban a kimagasló eredményesség, amit bizonyít, hogy a 2018/19-es tanévben 3 tanulója került be a Szakmai Kiváló Tanulója Versenyre. A mindennapi munkáját a különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése, oktatása, tehetséggondozása, fejlesztése, felnőtt hallgatók szakmai vizsgára felkészítése mellett a szakiskola, valamint az iskolai rendezvények helyszíneinek díszítése, dekorálása teszi ki. Tanítványai szakmai fejlődését kimeríthetetlen erővel, bátran, meghátrálás nélkül odafigyeléssel, türelemmel irányítja. Hitvallása Eötvös József gondolatával fejezhető ki: „Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk”.


Erdélyiné Szabadi Ibolya

1983 óta dolgozik a Kossuth szakképzőben. Mérnöktanárként oszlopos tagja, meghatározó személyisége a tantestületnek. Nagy ambícióval látja el feladatait, munkájára a precízség, a szakmaiság, a módszertani változatosság a jellemző. Folyamatosan készített fel szakmai vizsgákra, versenyekre. Az országos döntőkben több tanulója is szép eredményt ért el. Jelenleg a festőtanulók szakmai elméleti tanára. Szoros kapcsolatot ápol a szakmai szervezetekkel, illetve a környező cégekkel. A kolléganő nagy szerepet vállalt Zsolnai Balázs festőtanuló elméleti felkészítésében, aki az idei SZKTV-n első helyezést ért el. Példamutató magatartásával, munkájának minőségével méltó a Siker kovácsa díjra.


Nemes Zoltán

Szakoktató és szakmai tanárként a festő területen kiváló szakmai felkészültséggel és végtelen türelmével segíti a tanulók munkáját. A szakmáját nemcsak szereti, hanem szó szerint oktatja és tanítja is. Az építős terület munkaközösség-vezetőjeként pedig irányítja és szervezi az oktatás mindennapjait. A naprakész, korszerű ismereteket beépíti a mindennapi munkájába. Jellemző rá a nagy munkabírás, temperamentum, határozott szervezés, és a problémák gyors átlátása. Folyamatosan képzi magát, szereti az új kihívásokat, feladatokat, és a tanulóival sikeresen vesz részt szakmai versenyeken. Két lábbal áll a földön, nincsenek túlzó elvárásai a diákokkal szemben. Ugyanakkor fantasztikus rutinnal és érzékkel hozza ki minden – arra elhivatott – tanítványából a legtöbbet mind szakmailag, mind emberileg. A kolléga nagy szerepet vállalt Zsolnai Balázs festőtanuló gyakorlati felkészítésében, aki az idei SZKTV-n első helyezést ért el.


NEVELÉS TÁMOGATÓJA-DÍJGedai Zoltán

2012-től a Kossuth szakképző technikai munkatársa. A mindennapi munkáját a szakiskola épületének karbantartása, gondozása teszi ki. Kiváló közösségi ember, a kollektíva oszlopos tagjaként, szabadidejét feláldozva vesz részt programjainkon. A tanulókra nagy figyelmet fordít, segíti őket a mindennapi élet problémáinak megoldásában, valamint praktikus tanácsokkal látja el, neveli a tanulókat. Példamutató munkája mintaként szolgál mindenki számára.


Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium:

JÖVŐ REMÉNYSÉGE-DÍJ: Dr. Fekete Boglárka


Újító bátorsága színvonalas szakmai ismeretekkel megalapozott. Lendülete, korszerű szemlélete, a problémákat meglátó és kimondani képes bátorsága megerősítette a közgazdasági szakgimnázium működését. Fáradtságot nem kímélve vitte sikerre Erasmus-programunkat, új alapokra helyezte a diákönkormányzat működését, folyamatosan kísérletezik közösségi megjelenésünk erősítésével, nagy álma a közgések nyelvi kompetenciáinak fejlesztése. Kívánjuk, hogy álma valósuljon meg, ő a jövő reménysége.


SIKER KOVÁCSABorbély Adrienn

Csendes, megbízható. Sohasem hátrál meg, mindig lehet rá számítani. Nem követel, nem hirdeti, hogy igaza van – egyszerűen csak teszi a dolgát. Sikeres edző és testnevelőtanár, versenyszervező és osztályfőnök. Eredményei egymásra épülnek és erősítik közösségünket. Köszönjük, hogy hagyományosan erős kézilabda-oktatásunk új lendületet kapott Adrienn munkájával!


NEVELÉS TÁMOGATÓJA: Virág József

Az iskola „lelke”. Nyugodt egyénisége, megbízhatósága, hiteles személyisége miatt valódi apafigura diákjaink szemében. Türelmére, gyermekszeretetére, emberismeretére valamennyien bátran hagyatkozhatunk. Rendszerető – legyen szó az iskola környezetéről, a folyosóról vagy a függönyök, abroszok, tornadresszek mosásáról. Figyelmes, mindig talál tennivalót, mindenben segít. Ő tényleg valódi tanársegéd, a nevelés támogatója.

Fotó: Bánóczki Krisztina
 

Kövessen minket a Facebookon is!