Kistérség 2019. augusztus 19. 10:00 Forrás: Petőfiszállás Községi Önkormányzat

Elkészült a 3 csoportszobás új óvoda Petőfiszálláson

Képgaléria
Elkészült a 3 csoportszobás új óvoda Petőfiszálláson
Petőfiszállás Községi Önkormányzata 2016-ban pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-15  kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívásra.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programokat Irányító Hatósága pozitív elbírálásban részesítette a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00025 azonosítószámú 3 csoportos új óvoda építése Petőfiszálláson című pályázatot, amely 166,7 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást jelentett a beruházás megvalósításához. A kivitelezés sikeresen befejeződött, a projektben vállalt, megépítésre irányuló fejlesztések megvalósultak, jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. Az előkészítés, tervezés és a közbeszerzési eljárás eredményes befejezését követően az építkezés 2018. nyarán indult meg. A beruházást lehetővé tevő pályázati program célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. iskolája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

A projekt benyújtója Petőfiszállás Községi Önkormányzat. A fejlesztéssel érintett oktatási intézmény pedig a Petőfiszállási Csicsergő Óvoda Móra Ferenc utca 1. szám alatt új, 3 csoportos óvoda felépítése volt. A projekt célul tűzte ki az óvodai környezet korszerű és akadálymentes épületgépészeti kialakítását, továbbá a minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítását.

A konkrét beruházás során helyet kapott 3 darab 25 fős csoportszoba a hozzá kapcsolódó
gyermeköltözőkkel és vizes blokkokkal, tornaszobával, szertárakkal, valamint szocializációt,
mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek kerültek kialakításra. Továbbá helyet kapott az épületben a melegítőkonyha a hozzá tartozó helyiségekkel együtt, valamint orvosi szoba elkülönítő funkcióval.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően kötelezően előírt parkoló-férőhelyek és akadálymentes parkoló-férőhely továbbá kerékpár tároló létesítése valósult meg.

Valamint az építési tervek alapján végrehajtott kivitelezésnek köszönhetően a gyermekek és az épületben dolgozók a jelenleg hatályos követelményeknek megfelelő épületet vehetnek birtokba.

Az óvoda ünnepélyes átadása augusztus 20-án, kedden 10 órakor lesz.
 

Kövessen minket a Facebookon is!