Helyi hírek 2019. augusztus 20. 16:00

Nyissuk ki szívünket a közösségnek!

Képgaléria
Nyissuk ki szívünket a közösségnek!
A kiskunfélegyháziak a Szent István Templom előtti téren emlékeztek meg az államalapításról augusztus 20-án. Ünnepi beszédet Csányi József polgármester mondott. Ezt követően megkoszorúzták Szent István királyunk szobrát. A megemlékezés utáni szentmise főcelebránsa dr. Pintér Gábor érsekatya volt, aki az új kenyeret is megszentelte. A megszentelt kenyeret elegáns menettel, a gazdaköri lovasok és fogatosok kíséretében vitték a városháza elé, ahol Balla László alpolgármester köszöntötte az ünneplőket. A kenyeret a város vezetői szelték fel, és osztották szét a gazdaköriek közreműködésével.

A központi ünnepségen Csányi József beszédében kifejtette: – Augusztus 20-a a legrégibb magyar ünnepnap, a magyarság egyik legjelentősebb ünnepe. Ekkor emlékezünk államalapításunkra, az új kenyér ünnepére, Szent István királyunkra, az első európai léptékű uralkodónkra, aki megvetette a szilárd magyar állam alapjait is.

Történelmünk sodrában kiérlelődött emléknap ez, amely jelképe lett megmaradásunknak, hogy a nemzeti imánkban megénekelt „balsors” csapásai ellenére is „megfogyva bár”, de itt vagyunk és állunk a „vártán”.

Most az ellenségünk nem karddal és dárdával sújt le ránk, hanem közönnyel, félelemmel, önzéssel és széthúzással. Ha nem vagyunk kellően körültekintőek, ezeknek a meddő magjait mi magunk fogjuk elvetni. Nem szabad félnünk, merítsünk bátorságot családunkból, a gyermekeinkből, a hitünkből. Hajoljunk le azért a testvérünkért, aki elesett. Űzzük ki magunkból az önzést és nyissuk ki szívünket a közösségnek! Válasszuk az erőt, válasszuk az egységet, ami oly’ sokszor megmentette a hazát!

István királyunknak meg kellett küzdeni a külső-belső ellenségekkel, hogy országunkat végleg befogadják az akkori európai hatalmak. A magyarság vezetői látták, érezték, hogy ha nem tudunk beépülni az akkori európai közösségbe, akkor elvesztünk. De ezt a csatát megnyerte uralkodónk. Ennek egyértelmű jele volt a pápa által küldött korona, amely azóta az egyik legbecsesebb ereklyénk lett.

A magunk mögött hagyott több mint ezer esztendő azt példázza, hogy mi magyarok „annyi balszerencse közt, oly sok viszály után” is mindig képesek voltunk megőrizni jövőbe vetett hitünket, alkotókedvünket és életszeretetünket. És ami ennél is fontosabb, nemzedékről nemzedékre megőriztük képességünket, hogy lelkünket felemelve, akár a semmiből is újraalapítsuk államunkat.

A történelemből pontosan tudjuk, hogy Kiskunfélegyházát és környékét államalapításunkat követően többször lerombolták, kifosztották, az itt élőket lemészárolták, mégis az emberek újra és újra virágzó települést és várost emeltek ugyanezen a helyen. Mert nem féltek folytatni, nem féltek küzdeni.

Nemzeti közösségünket olyan isteni ajándékként kell felfognunk, amelynek megőrzéséért, ápolásáért s továbbörökítéséért felelősséggel, olykor áldozatvállalással tartozunk. Nem elég lefektetni és elvárni, hogy mások mit nem tehetnek és mit ne tegyenek velünk szemben, nekünk is tudnunk kell, mit kell tennünk magunkért, s kötelességünk mindezt teljesíteni.

Augusztus 20-a létjogosultságunk ünnepe, amelynek jelképe az új kenyér is. A régi paraszti világban igyekeztek a gazdák, hogy augusztus 20-án, az új búzából sült kenyér kerüljön az asztalra, a kenyér, amely életünk, létezésünk tápláléka.

Isten segítse utunkat a keresztény magyarság megőrzéséért folytatott küzdelem útján, az ördöggel cimboráló megalkuvók ellenében! – zárta gondolatait a polgármester.  

Fotó: Fantoly Márton
 

Kövessen minket a Facebookon is!