Helyi hírek 2019. október 25. 07:30

Megalakult Kiskunfélegyháza új képviselő-testülete - videóval

Képgaléria
Megtartotta alakuló ülését október 24-én, csütörtökön délután Kiskunfélegyháza képviselő-testülete.

Az október 13-án megválasztott polgármester, a várost 2014 óta vezető Csányi József, a 10 körzetben megválasztott és a 4 kompenzációs listán bejutott képviselő ünnepélyes keretek között tette le esküjét és vette át megbízólevelét. A képviselők az első testületi ülésen egyhangúan megválasztották Balla Lászlót főállású, Rosta Ferencet pedig társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

Csányi József polgármester ünnepi beszédében köszönetet mondott a félegyháziaknak a választáson való részvételért és az ott leadott szavazatokért.

– Külön köszönöm azoknak, akik bizalmukkal és szavazatukkal a csapatomra és rám szavaztak. Köszönöm, hogy eddigi munkák elismeréseként ilyen nagy arányban támogattak bennünket. Ismereteink szerint a rendszerváltás óta ilyen szintű támogatottságra nem volt példa a legalább 20 ezer lakosú településeken, ahol a polgármestert 90 százalék felett, míg a képviselő-testület tagjait átlagosan 80 százalékkal választották meg. Természetesen ez a szintű támogatottság komoly felelősséggel is jár, és arra ösztönöz, hogy még jobban és még többet tegyünk szeretett városunkért, Kiskunfélegyházáért.

Hiszem, ahogyan az elmúlt 5 évben tettük, úgy ezután is az a feladatunk, hogy városunkat tovább fejlesszük, építsük, pótoljuk azokat a hiányosságokat, melyek a városi lét alapjait képezik. Továbbra sem kívánunk kicsinyes, másokat lejárató politikai játszmákat folytatni, nem kívánjuk városunkat az országos politika hadszínterévé változtatni és nem tartjuk feladatunknak az ellenfeleink minősítését sem. Úgy gondolom ez a szavazópolgárok feladata, akik szavazataikkal október 13-án el is mondták véleményüket.

Mérhetetlenül büszke vagyok, hogy ennek a 2014-ben megalakult csapatnak a tagja lehetek, akikkel együtt gondolkodva, egységben tudjuk a munkánkat végezni, a város érdekeit mindennél előbbre tartva. Csapatunk, ahogyan eddig sem tette, ezután sem hajlandó kicsinyes politikai alkukat kötni, de minden együttműködni kívánó féllel való közös munkára nyitottak vagyunk, amely során minden esetben a bizonyításé kell, hogy legyen az elsőség.

Ma itt Önök előtt tiszta lelkiismerettel ismételhetem meg választási ígéreteimet: Minden erőmmel, tehetségemmel és rendelkezésre álló kapcsolataimmal városunk fejlődését kívánom szolgálni. Eddigi eredményeinket megbecsülve, támaszkodva azokra, céljaink és lehetőségeink összehangolásával törekszem továbbra is városunk töretlen fejlődésére. Meg kell őriznünk és tovább kell növelnünk településünk lakosságának számát. Tovább kell fejlesztenünk városunk oktatását, egészségügyi ellátását és az időskori ellátás színvonalát. Rendezvényeinket továbbra is a lakosság által megszokott színvonalon kell megvalósítani, ahol a hagyományőrzés és kultúra jelentős szerepet kell kapjon. Kiemelten kell kezelnünk városunk gazdasági fejlődését, mely alapot szolgáltat a város töretlen és folyamatos fejlődéséhez.

Nem tartozom a felelőtlen ígérgetők közé, ezért most sem teszem azt. Hiszen a mi feladatunk továbbra is az, hogy halkan, kitartóan, céltudatosan, az emberek iránti alázattal, az eddigi munkamódszerünket megtartva szolgáljuk városunkat, építve annak közösségi erejére és támogatására.

Kérem Önöket a jövőben is erre a támogató, aktív részvételre, amelyhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget, egyéni és közösségi sikerekben gazdag folytatást.

Folytassuk Félegyháza! – zárta ünnepi beszédét a polgármester.

Kiskunfélegyháza képviselőtestületének tagjai: dr. Réczi László, Bense Zoltán, Gyenes Attila, Szamosi Endre, Balla László, Szabó József, Horváth Gábor, dr. Ónodi Izabella, dr. Kiss Ákos Csaba, Ván Jenő, Horváth Tamás, Kis-Szeniczey Kálmán, Kollár László, Nagy Lajos.

Fotó: Fantoly Márton, Kürti László

Kövessen minket a Facebookon is!