Helyi hírek 2021. március 28. 16:00

Hazatérnek a gyurgyalagok a Bankfaluba

Hazatérnek a gyurgyalagok a Bankfaluba
Példaértékű az a hozzáállás, ami Kiskunfélegyházán övezi a gyurgyalagok költőhelyének védelmét. Az önkormányzat és a madárbarátok nemcsak együtt gondolkodik e színpompás, fokozottan védett faj érdekében, de tenni sem restek. Ennek a felelős gondolkodásnak köszönhető, hogy a telet Afrikában töltő gyurgyalagok – vagy ha úgy tetszik méhészmadár, vagy piripió – májusban hazaérkeznek a Bankfaluba.

Borítókép: Gyurgyalagköltőhely és egyben földtani bemutatóhely

– A települések növekedése gyakorlatilag mindig a természetes környezet felszámolásával jár együtt. Kedvező helyzetben azonban kisebb-nagyobb természetes területet tervezett módon kikerül, vagy körbenő a település. Félegyháza egy nagyon tipikus, ÉNY-DK irányban elhelyezkedő száraz buckák és nedves buckaközi mélyedések váltakozó finom domborzati rendjébe települt bele.


A megmaradt lankás, szélfútta homokdomb

Néhány vizes élőhely egy-egy darabja megmaradt a belterület határainál: az Alsótemető mögött, a Kálvária mellett vagy a Petőfi-lakótelep szélén, ugyanakkor az egykori homokdombok – miután a hosszú tájfejlődés során eleve a szél alakította, formálta őket – a megbolygatások nyomán többnyire elpusztultak. És pusztult velük a hozzájuk kötődő növény- és állatvilág is. A legújabb városrész, a Bankfalu is elért növekedése közben egy szélfútta löszös-homokos természetes buckasort. Az egykori tanyavilág helyén, a szép alföldi kultúrtájban kialakított lakótelkek elkezdtek sorra beépülni, majd szorosan körülölelték a megmaradt kis hullámos talajfelszínt egészen addig, míg a korábbi településrendezési tervekben zöldfelületként megmaradásra szánt terület már csak két telekméretnyi helyen őrizte a buckavilág maradékát. Ide pedig nyári vendégként továbbra is visszajárt egy-egy vidám kis madárcsapat: a színes gyurgyalagok raja. Májusban érkeznek, a homokdomb laza falába vájt kis költőhelyeiken fészkelnek egészen szeptemberig, amikor melegebb telelőhelyeikre költöznek – idézi fel a különleges természeti érték keletkezésének történetét Nagy Ágnes városi főkertész.


A kialakított löszfal


A helyi madárbarátok kezdeményezése nyomán a területet az önkormányzat helyi védelem alá helyezte, majd egy részét 2019-ben megvásárolta. Itt található a ma is fészkelőhelyül használt löszfal, és a Madárbarát Klub koordinálásával elkezdődött a terület aktív védelme. Ennek köszönhetően száraz ágasfa került ki leszállóhelyül, és vízzel töltött edény szolgál itatóhelyül a madaraknak. Van továbbá tájékoztató tábla az ide látogatóknak, és fészkelőhely az itt szintén előforduló molnár és parti fecskéknek.

Láthatóan az itt élők is megszerették a kis nyári jövevényeket, és megmaradt fészkelő helyüket. A szünidőben gyerekcsapatok érkeznek megnézni ezt a kis darabka városba szorult természetet, ami őrzi az eredeti domborzatot, és élőhelyül szolgál a ritka madaraknak. A löszfal szépen megőrizte és most a látogató elé tárja a természet fejlődését: a terméketlen talajrétegen létrejövő humuszképződés évszázados lassú folyamatát, minden földi élet egyik alapját.


Szakszerű növénytelepítés

A napokban az önkormányzat, a városfenntartó cég, a madárbarátok, az itt élők összefogásával folytatódik a terület hosszútávra szóló védelme: ideiglenes drótfonatkerítés épül az élőhely védelmére, gyümölcstermő vadnövényekkel – fákkal és bokrokkal – ültetik be a területet. Folyamatban van vízvételi hely kiépítése a növények gondozásához, az itatóhely folyamatos feltöltéséhez és távlatban az ide látogatók szomjoltására.


A megtartás szabályai kérésbe foglalva

Az idei tervek között szerepel rönkpad, kerékpártartó korlát és részletes tájékoztató tábla kihelyezése a kirándulók részére a területen kívül, és további természetes élőhelyek – például gallyból készült úgynevezett napcsapdák, búvó és sütkérező helyek gyíkok, sünök, bogarak számára – kialakítása. Több érdekes, lombjával, virágjával, termésével díszítő és élelemül, vagy madár búvóhelyül szolgáló hasznos növényt telepítettek már eddig is el és telepítenek még az év során. Részben a tájegységben honos növényfajtákból, részben más, hasonló természeti adottságú tájak vadon élő növényeiből például homoktövis, kökény, vadrózsa, som, fanyarka, ezüstfa kertészeti változataiból.


Egy példa a gallyakból összerakott természetes élőhelyre, egyben kerti építményre

E szép természetvédelmi kezdeményezés célja egy hangulatos, növényeknek, állatoknak, a közelben lakóknak egyaránt jól élhető élő- és lakóhely kialakítása. Igazi gyöngyszem ez a Bankfaluban. A természet egy kedves és kellemes darabkája, egyben a városban folyó, a természet rendjét védő zöldfelület-gazdálkodáshoz szervesen illeszkedő, különleges zöldfelület. Olyan korszerű természetvédelmi kezdeményezés, amit nem hatósági eljárások kényszerítő ereje hívott életre, hanem az itt élők közös akarata. E tevékenység szép példája annak, amikor – a természet értékei és érdekei védelmében – az ember visszaszolgáltat valamennyit a természetnek, amelynek nem ura, hanem ő is csak része.
 

Kövessen minket a Facebookon is!