Hirdetmények 2021. április 27. 11:00

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat tulajdonát képező ingóságok értékesítése tárgyában meghirdetett nyilvános árveréshez.

Az árverés időpontja: május 21., péntek 9 óra

Árverés helye: Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 24.

Árverés tárgya és kikiáltási ára:

Sorszám

Kartonszám

Kartonszám

Megnevezés

Mennyiség (db)

kiinduló bruttó ár (Ft)

1

16192

1027

Egyetemes kiseszterga EAN 340/750

1

350.000

 

 

Tartozék: Villáskulcs 17-19

2

 

 

 

 

 

 

Tartozék: Csavarhúzó

1

Tartozék: Tüskekulcs

1

Tartozék: Ütköző

1

Tartozék: Állóbáb

1

Tartozék: Futóbáb

1

2

16192

1026

Egyetemes kiseszterga EAN 340/750

1

350.000

 

 

Tartozék: Villáskulcs 17-19

2

 

 

 

 

 

 

Tartozék: Csavarhúzó

1

Tartozék: Tüskekulcs

1

Tartozék: Ütköző

1

Tartozék: Állóbáb

1

Tartozék: Futóbáb

1

3

16192

1035

Esztergagép E-400

1

400.000

4

16192

1028

Esztergagép E-400 1000S

1

400.000

 

 

Tartozék: Állóbáb

1

 

 

Tartozék: Futóbáb

1

5

16192

1029

Esztergagép E-400 1000S

1

400.000

 

 

Tartozék: Állóbáb

1

 

 

Tartozék: Futóbáb

1

6

16192

1021

Esztergagép E2-N750S

1

350.000

7

16192

1036

Esztergagép E-400 1500H

1

400.000

9

16192

1065

Esztergagép E-400C/1000H

1

400.000

10

16192

1066

Esztergagép E-400C/1000H

1

400.000

11

16192

1126

Esztergagép E-400C/1000H

1

400.000

12

16192

1039

Esztergagép EU-400-01/1000S    

1

400.000

13

16192

1023

Esztergagép SE E-400-1000

1

400.000

 

 

Tartozék: Forgácsvédő

1

 

Tartozék: Tokmányvédő

1

14

16192

1007

Gyalugép GH400/U

1

150.000

15

16192

1016

Marógép ME-10000TYP

1

300.000

16

16192

1015

Marógép ME-1000TYP

1

300.000

17

16192

1025

Marógép VF 24

1

500.000

 

16192

1139

Hosszmérő berendezés Mitutoyo

1

 

 

Tartozék: Hűtőfolyadék-berendezés

1

Tartozék: Géplámpa

1

Tartozék: Gépsatu TOS200

1

Tartozék: Osztófej D4 320

1

Tartozék: Marótüske 22

1

Tartozék: Marótüske 32

1

Tartozék: Marótüske 40

1


Az árverésen alkalmazandó minimális licitlépcső összege: 10.000 Ft.

Egyéb tudnivalók:

Az árverésen a licitálás alapja kizárólag a fenti táblázatban megadott összegek.

Az árverés nyertese az lesz, aki a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot.

Az árverésen az vehet részt, aki az ingóságokat az iskolával előre egyeztetett időpontban előzetesen megtekintette és erről az árverési jegyzőkönyvben nyilatkozatot tesz. (Időpont egyeztethető Buri Gáborral a 06 30/866-2113-as telefonszámon.)

A felsorolt fémipari gépek mindegyikét a beszerzésük és beüzemelésük óta a mai napig folyamatosan iskolai gyakorlati oktatáshoz használják, azokat rendszeresen szakszerűen karbantartják. A gépek és tartozékaik munkavégzésre alkalmas, koruknak megfelelően lehasznált állapotban vannak.

A gépek jelen állapotukban üzemképesek, azonban mivel azok le lettek selejtezve, az értékesítés utáni további működésükért sem a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium, sem Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata további felelősséget, garanciát nem vállal.

A gépek elszállítása a nyertes vevő feladata. Az árverés nyertese vállalja, hogy az általa megnyert gépeket saját költségén és szervezésben május 31-e és június-3-a között elszállítja.

Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki május 20-án, csütörtökön 12 óráig a bruttó 70.000 Ft, azaz hetvenezer forint óvadékot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal (a közleményben kérik feltüntetni: PG gépek óvadék).

Az árverés nyertese által óvadék jogcímén átutalt 70.000 Ft, valamint az árverésen részt vett többi árverező által óvadék jogcímén befizetett összeg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata számláján marad. Az árverés nyertese által letett óvadékot a vételárba beszámítják foglaló jogcímén, az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot pedig május 31-éig az önkormányzat visszafizeti.

Nem vehet részt az árverésen:

– olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van,

– az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy, és erről a Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Fizetési feltételek:      

Az ingóságok teljes vételárát az árverés után május 24-én, 16 óráig kell átutalással megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata OTP-nél vezetett 11732071-15338284 számlájára. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Amennyiben az árverés nyertese a fenti határidő alatt nem fizeti meg a vételárát, abban az esetben az árverést meghirdető jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árverésen másodikként legtöbbet ígérő részére az ingóságot értékesíteni.

Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.

dr. Alács Miklós
  osztályvezető
 

Kövessen minket a Facebookon is!