Helyi hírek 2021. május 2. 10:00

Az iskolateremtő Blandina nővér

Az iskolateremtő Blandina nővér
Amint arról korábban már beszámoltunk, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a városvezetés az Alsótemetőben emlékezett meg azokról a félegyházi díszpolgárokról, akik születésének, vagy halálának kerek évfordulója 2021-ben van. Fazekas Mária Blandina (1897-1981) tanárnő, igazgatónő, a kiskunfélegyházi Constantinum római katolikus leánynevelő intézet kiemelkedő nevelőjének sírjánál Kállainé Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ügyvezető elnöke emlékezett.


Fazekas Ágnes Mária Blandina vagyonos, tősgyökeres félegyházi családból származott. 1897. február 24-én született, és 40 éve, 1981. március 29-én, Kiskunfélegyházán halt meg. Szülei Fazekas Kálmán és Fazekas Franciska. Felmenői között tudhatta Fazekas Alajost, aki a város főjegyzőjeként sokat tett a Petőfi-kultusz ápolásáért, Kalmár Józsefné Fazekas Annát, aki férjével együtt dolgozott a város kulturális felemelkedéséért. 8 évesen veszítette el édesapját, ekkor költözött édesanyjával Pestre.Tanulmányait szülővárosába visszatérve folytatta a polgári iskolában, amely a Miasszonyunkról nevezett kalocsai iskolanővérek által vezetett Constantinumhoz tartozott, majd ennek az intézménynek a tanítónőképzőjébe járt. 1917-ben lépett be a Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Szerzetes Társulatába, 1918. szeptember 1-jétől 1948. június végéig tartott az a munka, amelyet – mint szerzetesnő –, Isten országának építésére fordított. Ebben az időben a szerzetes társulat polgári leányiskolájában (Kalocsa), tanítóképzőiben (Kiskunfélegyháza, Baja) középfokú gazdasági leányiskolájában, mint tanár és igazgató,1938-tól az általa alapított kiskunfélegyházi Mezőgazdasági Leányközépiskolában mint igazgató működött.


Fotó: Buknicz István gyűjteménye

A Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek Társulata tagjaként vagyonával, családja hírnevével, tehetségével, teljes erejével, szakmai tudásával és a rendelkezésre álló minden eszközzel szülővárosa szellemi felemelkedésén, a lányoktatás színvonalának emelésén fáradozott.Iskolateremtő iskolanővér volt, hiszen a lányok gazdasági oktatása terén kétszer is úttörő szerepet vállalt. 1924. október 6-án az ő közreműködésével indulhatott el az országban elsőként Félegyházán a középfokú gazdasági leányiskolai képzés, majd ezt továbbfejlesztve 1938-ban – szintén az országban elsőként – városunkban kezdhette meg működését az érettségit adó négy évfolyamú mezőgazdasági leányközépiskola. Blandina nővér tanügyigazgatás területén szerzett országos érdemeit mutatja, hogy ez utóbbi iskola tantervét és érettségi utasításait is ő dolgozta ki.


Fotó: Buknicz István gyűjteménye

Blandina igazgatónő 1943-1944-ben az iskola 50 méter hosszú emeleti részét építtette meg, amikor újabb 160 hold földet örökölt rokonaitól. A termőföldből származó minden jövedelmét az iskola berendezésére, felszerelésére, a gyakorló terület mintaszerű beállítására fordította. 1944 őszén érkezett meg a front Félegyházára, októberben megszűnt az oktatás, előbb a németek, majd az oroszok foglalták el katonai célokra az épületet. Blandina nővér azonban visszaszerezte azt. Siralmas állapotok fogadták a nővéreket, szinte nem maradt más az intézményből, mint a négy csupasz fal.


Fotó: Buknicz István gyűjteménye

Blandina nővérre ismét hatalmas feladat várt, a semmiből kellett életre kelteni a korábban virágzó, jól működő, országos hírű iskolát. Szép lassan mindent helyrehoztak, felújítottak, azonban bekövetkezett az újabb csapás: az államosítás, a szerzetesrendek feloszlatása. A nővérek egy része külföldre ment, illetve visszatértek a családjukhoz, Blandina és néhány társa itt maradt a városban, sőt, birtokának jelentős részét átadta a mezőgazdasági lány középiskola utódjának. Ettől kezdve az iskolateremtő apáca – aki szerephez jutott az országos tanügyigazgatásban – tagja volt a közoktatásügyi tanácsnak, szakfelügyelőként, érettségi elnökként működött, virágot és savanyú káposztát árult a piacon.


Fotó: Fekete Zsolt

Megpróbáltatásainak nem volt vége, ugyanis a városi tanács kisajátította Blandina nővér birtokának maradékát is, azon a területen épült fel a Platán utcai iskola és óvoda. Haláláig friss és aktív maradt szellemileg, évtizedekkel korábban tett fogadalmát megtartva tisztán, engedelmesen, szegénységben halt meg 1981. március 29-én. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület kezdeményezésére 2017-ben emléktáblával jelöltük meg azt a helyet a Platán Iskola falán, amely területen volt a Constantinum gyakorlókertje.


Fotó: Fábián Adrienn

Emléke előtt tisztelegve Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2010. május 23-án, Pünkösd vasárnapján posztumusz díszpolgári címet adományozott számára, a rend Magyarországra településének 1501. évfordulója alkalmából.Fotó: Fekete Zsolt

Szaktekintélye, érdemei nemcsak a szerzetes társulat és iskolája, hanem a város jó hírnevét is öregbítették. Emlékezzünk Blandina nővérre.

 

Kövessen minket a Facebookon is!