Kultúra 2013. december 19. 09:26

Hatvani István nyugalmazott református lelkipásztor karácsonyi gondolatai

Hatvani István nyugalmazott református lelkipásztor karácsonyi gondolatai
Karácsony – mit is jelent a szó? Az egész emberiség számára óriási jelentősége van: TESTETÖLTÉS. Tudniillik Isten a Fia által eljött közénk! Jézus Krisztus földi léte alatt teljes mértékben azonosult Mennyei Atyjával. Ugyanazokat a dolgokat tette és mondta, amit a világteremtő Isten cselekedett. Ebből tudhattuk meg legvilágosabban, hogy Ő egy csodálatos, nagyszerű és jószándékú Személy.

Jézus életének kezdete, a Karácsony is rendkívüli volt. Édesanyja, Mária, és nevelő  apja, József, Názáretben laktak. A prófécia  viszont úgy szólt, hogy a Megváltónak Betlehemben kell megszületnie. Ezért Augusztusz császár kiadta a népszámlálásról szóló rendeletét, hogy mindenkinek ősei városában kell összeírattatnia. Ennek következtében  Máriáéknak Betlehembe   kellett menniük, hogy az  Isteni Gyermek pontosan  a prófécia által megjelölt helyen jöjjön világra. Milyen jó, hogy szabad határozottan bíznunk Isten ígéretei beteljesedésében, bármit  is mutassanak körülményeink!

Az sem mindennapi esemény, hogy a hatalmas Isten Fia istállóban született meg, ezzel is megmutatva, hogy nincs olyan méltatlan hely és körülmény, amit Ő figyelmen kívül hagyna. Az istálló „szent templom” lett!

A következő események  is rendkívüliek voltak: egyszerű betlehemi pásztorok kapták meg az első üzenetet arról, hogy milyen óriási  dolog  történt! Aztán  napkeleti  bölcsek,  „csillagászok” a maguk módján, egy különlegesen fényes csillag által  sok-sok kilométert megtéve  szintén eljutottak a  Szent Gyermekhez.  Tehát Urunk számára a társadalom  minden rétege fontos.

Szomorú és érdekes tény  egyszerre, hogy a jeruzsálemi főpapok – bár tudták, hogy hol kell megszületnie a Messiásnak, s a bölcsek szava nyomán  azt is, hogy mikor – mégsem   mentek el a Jeruzsálemtől pár kilométerre fekvő Betlehembe! Valaki így fogalmazott: A hit nem csak az ész, hanem főképpen a szív dolga.

Azt hiszem, egy dologban  Istenben hívő és hitetlen ember Karácsonykor egyet ért: ajándékozni illik és kell. Ez a szeretet tette, s a Karácsony lényege. Azonban  a világon a legnagyobb Ajándékot a mi drága Mennyei Atyánk  adta, s ezt a mozzanatot tudatosan vagy  automatikusan mi is megtesszük. Isten maga az Ajándékozó Szeretet!

 

Ezúton is áldott, Isten kegyelmében teljes ünnepet kíván mindenkinek Kiskunfélegyháza református, evangélikus gyülekezete!

 

Szeretettel várnak mindenkit az ünnepi alkalmakra:

Ünnepi istentisztelet lesz december 24-én, délután 16 órakor, valamint ünnepi istentisztelet úrvacsora osztással december 25-én és 26-án, délelőtt 9 órakor.

 

Kövessen minket a Facebookon is!