Helyi hírek 2021. június 9. 08:00

Elballagott az első óvodai csoport a Móra utcai Óvodából

Elballagott az első óvodai csoport a Móra utcai Óvodából
A város legmodernebb óvodaépülete, a Móra utcai Óvoda 2018. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit 100 férőhellyel a város gyermekei számára. Rövid időn belül az átadott épület igazi óvodává változott, hiszen odaadó, lelkiismeretes munkával sikerült gyermekbarát környezetet kialakítani. A kezdeti nehézségek után az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület összekovácsolása, valamint a pedagógiai célok meghatározása következett. 2021-ben elballagott az első óvodai csoport, akiket szüleik a kezdetekkor bíztak az intézmény szakembereire. A kezdetekről, nehézségekről és a tervekről Csőke Szilvia tagintézmény-vezetővel beszélgettünk.

Mi jelentett még kihívást a hétköznapokban?

– A legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az óvoda udvara sajnos nem készült el, így a gyermekek szabad levegőn eltöltött játéktevékenységéről más módon kellett gondoskodnunk. Szerencsére az óvoda városközponti elhelyezkedése lehetőséget adott, hogy a környék helyi értékeit, nevezetességeit felfedezhessük és sétáinkon gyermekeink ismeretanyaga és mozgása is fejlődjön.Partnerkapcsolatainkat építettük, így többször ellátogattunk a közeli Móra-házba, a Kálváriára, Petőfi-házba, vagy a Kiskun Múzeumba.Milyen lehetőségek álltak rendelkezésre az udvari játékeszközök beszerzéséhez, bővítéséhez?

– Anyagi forrásaink bővítéséhez, alapítványi „Házibulit” szerveztünk, ennek eredményeként tudtuk megvásárolni 2019 májusában az első udvari játékeszközöket.Az évek folyamán szülői támogatással parkosítjuk az intézményt és folyamatosan bővítjük az udvari játék- és eszközkészletet a gyermekek nagy örömére.Melyek a pedagógiai munka legfontosabb területei?

– Pedagógiai munkánk egyik kiemelt területe a környezettudatos szemlélet kialakítása, formálása, amit a gyermekekkel együtt a mindennapokban a kezdetek óta megvalósítunk. A kicsiket környezetünk megvédésére, óvására neveljük. Udvarunkon bogárhotel, madáretető, madáritató van, a csoportszobákban évszakonként megújuló zöldsarok működik.Az udvaron elhelyezett magaságyásokban magról és palántákról is tudunk konyhakerti fűszer- és dísznövényeket termeszteni, amelyek gondozása, szüretelése, hasznosítása a gyermekekkel együtt történik.A különböző hulladékok csoportosítása fontos küldetésünk, hiszen a szerves hulladék tárolására a komposztáló, a műanyag flakonok gyűjtésére a PETpalackgyűjtő, az elemgyűjtésre a kihelyezett tároló áll rendelkezésünkre. A csoportokban a gyermekek szelektív hulladékgyűjtőkben helyezhetik el a papír- és a műanyag hulladékot.Az újrahasznosított anyagokból készült játékeszközök a mindennapok részévé váltak. A felnőttek példamutató magatartása, otthonról hozott tudása, azok továbbadása szintén fontos része pedagógiai munkánknak.A környezettudatosság mellett pedagógiai munkánk másik kiemelt területe a mozgás-mozgásfejlesztés, amelyhez a városban egyedülállóan, remek lehetőséget nyújt óvodánk tornaterme. Ezt maximálisan igyekszünk kihasználni, ezért szülői támogatással a város önkormányzati óvodái közül elsőként megvásároltuk a gyermekek egész személyiségére fejlesztően ható Mozgáskotta Módszert. Anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosan bővítjük tornaszereinket szivacselemekkel, tornaszőnyegekkel, zsámolyokkal, kéziszerekkel.A pandémia ideje alatt milyen fejlesztéseket valósítottak meg az óvodában?

– Belső tereink szépítésére tudtunk időt fordítani: a csoportszobák, öltözők és folyosók falait falfestéssel díszítettük. A folyosókon ugróiskolákat valósítottunk meg, az udvaron felfestettük őket. A parkolóban közlekedési pályát is sikerült kialakítani, valamint interaktív társasjátékokat is felfestettünk a gyermekek számára, amelyhez az önkormányzat adott számunkra festéket.Milyen tervek, célok fogalmazódtak meg a jövővel kapcsolatban?

– Ami mindannyiunk számára a legfontosabb, hogy a ránk bízott gyermekek élményekben gazdag, játékokkal teli, boldog óvodáséveket töltsenek intézményünkben. Olyan óvoda működtetése, ahol gyerek, szülő és dolgozó is egyaránt jól érzi magát. A közeljövőben szeretnénk megpályázni és elnyerni a Zöld Óvoda címet.A környezettudatosság elkötelezett hívei vagyunk, ezt hitelesen, a cselekedtetés és tapasztalás útján közvetítjük a gyerekek felé. Szakmai tudásunk folyamatos megújítására törekszünk, keressük az innovatív módszereket a fenntarthatóság jegyében. Mindezek megvalósításához fontosnak tartjuk a megismeréshez, felfedezéshez szükséges eszköztárunk folyamatos bővítését.
Csőke Szilvia végezetül elmondta, hogy érzései szerint mára egy jól összekovácsolódott dolgozói közösségben nevelődhetnek óvodásaik. Az idén ballagtak el azok a gyermekpalánták, akiket szüleik három évvel ezelőtt gondjaikra bíztak. Köszönetet mond a szülőknek, hogy megtisztelő bizalmukkal és önzetlen támogatásukkal hozzájárultak munkájuk sikeréhez, az óvoda épüléséhez, szépüléséhez. Hálásan köszönik Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának és a városi vállalkozók segítő támogatását is.

Z. A.

Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photography     
  

Kövessen minket a Facebookon is!