Helyi hírek 2021. június 28. 16:00 Forrás: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Ülésezett a megyei közgyűlés

Ülésezett a megyei közgyűlés
Június 15-étől ismét tanácskozhat a közgyűlés, személyes jelenlétben dolgozhatnak a bizottságok, így a június 25-én, pénteken a megyeházán megtartott ülésen már minden képviselő személyesen szavazhatta meg a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés idei munkatervét, a 2021. évi költségvetés módosítását, kiválaszthatták, hogy kik lesznek a megye díjazottjai 2021-ben.

A járványhelyzet szigorításai miatt a megyei képviselőknek legutóbb az elmúlt év őszén volt lehetőségük arra, hogy a közgyűlés demokratikus keretében gyakorolják közfeladataikat. Szeptembert követően a megyei testület feladat- és hatáskörét Rideg László elnök gyakorolta a rendkívüli jogrend ideje alatt. A vészhelyzet hónapjaiban a közgyűlés elnöke saját hatáskörében volt kénytelen 5 rendeletet és 58 határozatot hozni, amelyek a zavartalan működés alapfeltételei voltak.

Az elnöki döntésekről minden esetben tájékoztatást kaptak a közgyűlés tagjai, akik véleményükkel, javaslataikkal hozzájárulhattak a megalapozott döntéshozatalhoz. Az elnöki hatáskörben született rendeletek, döntések, főként a Bács-Kiskun megyei TOP (Területi Operatív Program) prioritásokra benyújtott támogatási kérelmekre vonatkoztak, amelyek lehetővé tették, hogy a települési beruházások zavartalanul folytatódhassanak, kiegészítő támogatásban részesülhessenek. Fontos időszak volt az elmúlt egy év a jövőt illetően, hiszen ez a tervezési és előkészítési időszak határozza meg az elkövetkező uniós ciklus települési és megyei fejlesztéseit, amelyeket a megyei önkormányzat koordinál az elkövetkező időszakban is.

Dönteni kellett többek között a Bács-Kiskun Megyei Petőfi Emlékbizottság megalakításáról, amely a „Talpra Magyar!" program megvalósításában részt vevő szervezetek együttműködésének keretében végzi majd a feladatait és készül a Petőfi Emlékévekre.

A megyei önkormányzat gazdálkodása stabil, jó gazda módjára sáfárkodik a rendelkezésére álló forrásokkal, amelyek az itt élők mindennapjait és jövőjét befolyásolják. A pályázati lehetőségeknek, a racionális gazdálkodásnak köszönhetően dinamikusan fejlődnek a megye települései. A fejlődést elősegíti az elkészült fejlesztési stratégia is, amely meghatározza a következő uniós ciklus lehetséges irányait.Zárt ülésen döntöttek a dr. Szobonya Zoltán elismerésekről, amelyeket a kommunizmus időszakában megkülönböztetett, hátrányban részesített honfitársaink kaphatnak. A huszonöt megyei elismerés átadására a dr. Szobonya Zoltán Emléknapon kerül sor, szeptember végén.

Szintén a közgyűlés zárt ülése döntött az idei megyei elismerésekről, amellyel megyénk kiválóságai részesülnek megbecsülésben. A megyei díjak az élet szinte minden területén kiemelik a kiválóságokat. Díjazzák a sport, a közösség, a gazdaság, a kultúra, a turizmus és az egészségügy területén a legjobbakat, de megválasztották idén is az év polgármesterét. A megyei díjazottak az elismeréseiket szeptember 4-én, a Kiskőrösön tartandó ünnepi közgyűlésen vehetik majd át.
 

Kövessen minket a Facebookon is!

Cimkék: Petőfi-emlékévek