Hirdetmények 2021. július 23. 15:00

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény
Tájékoztató a Kiskunfélegyháza 331/4/A/1 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése tárgyában meghirdetett nyilvános árveréshez.

Az árverés időpontja: Augusztus 30., hétfő 10 óra

Árverés helye: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály, II. em. 71. iroda

Kikiáltási ár: 45.000.000 Ft +Áfa 

Az árverésen alkalmazandó minimális licitlépcső összege: 100.000 Ft.

Egyéb tudnivalók:

  • Az árverésen a licitálás alapja kizárólag az 45.000.000 Ft +Áfa
  • Az árverés nyertese az lesz, aki a legmagasabb vételárra tesz ajánlatot.
  • Az adásvétellel kapcsolatos ügyvédi költségeket a vevő viseli.
  • Az árverésen az vehet részt, aki az ingatlant előzetesen megtekintette és erről az árverési jegyzőkönyvben nyilatkozatot tesz.
  • Az árverés nyertese tudomásul veszi, hogy az árverés tárgyát képező ingatlanban folytatott tevékenységről az alapító okirat az alábbiak szerint rendelkezik: a külön tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek tulajdonosai az adott külön tulajdonban lévő ingatlant kizárólag az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény „egészségügyi szolgáltatás” fogalomkörébe tartozó tevékenység folytatására vagy ilyen szolgáltatás nyújtására használhatják, hasznosíthatják. E rendelkezéstől eltérő vagy azzal ellentétes közgyűlési döntés érvényesen csak az alapító okirat megfelelő előzetes módosítását követően hozható.


Árverésen való részvétel feltételei:

Az árverésen licitálni jogosult, aki augusztus 23-án, hétfőn 12 óráig a bruttó kikiáltási ár 20%-ának megfelelő összeget, tehát 11.430.000 Ft, azaz tizenegymillió négyszázharmincezer forint óvadékot Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 11732071-15338284 számú bankszámlaszámára átutal (a közleményben kérik feltüntetni: 331/4/A/1 hrsz ÓVADÉK).

A szerződést az árverés napjától számított 30 napon belül kell megkötni.

Az árverés nyertese által óvadék jogcímén átutalt 11.430.000 Ft valamint az árverésen részt vett többi árverező által óvadék jogcímén befizetett összeg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata számláján marad. Az árverés nyertese által letett óvadék a vételárba beszámításra kerül foglaló jogcímén, az árverésen résztvevő többi árverező által befizetett óvadékot pedig az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül vissza kell fizetni.

Nem vehet részt az árverésen:

– olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, természetes személy, illetve ezek képviselője, akivel szemben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lejárt követelése van,

– az a természetes személy, illetve képviselője, aki az előbbiekben megjelölt – tartozást felhalmozó – jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság ügyvezetője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

– olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve ezek képviselője, amelyben tag a tartozást felhalmozó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.

Amennyiben az árverésen részt vesz ilyen személy, és erről a szerződést előkészítő ügyvéd vagy a Vagyongazdálkodási Osztály tudomást szerez, az elállási indok a szerződéskötéstől, illetve a későbbiekben a szerződést a tudomásszerzést követően azonnal fel kell mondani.

Fizetési feltételek:      

Az ingatlan teljes vételárát az adásvételi szerződés aláírása előtt kell átutalással megfizetni Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata OTP-nél vezetett 11732071-15338284 számlájára. A szerződés megkötésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. Amennyiben az árverés nyertese a fenti határidő alatt nem fizeti meg az ingatlan vételárát, abban az esetben az árverést meghirdető jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árverésen másodikként legtöbbet ígérő részére az ingatlant értékesíteni.

Az árverésen megjelent személyeknek személyazonosságukat igazolniuk kell. Gazdasági társaság képviseletében megjelent személynek ezen kívül igazolnia kell a társaságban betöltött tisztségét vagy meghatalmazással kell rendelkeznie.

Az árverező az árverésre vigye magával személyi igazolványát, vagy meghatalmazását illetve az óvadék befizetését igazoló dokumentumot.

Az árverési tájékoztató kiírója fenntartja annak jogát, hogy az árverés megkezdése előtt az árverési tájékoztatót indokolás nélkül visszavonja és elálljon az árverés megtartásától.

dr. Alács Miklós
  osztályvezető

   

Kövessen minket a Facebookon is!