Kitekintő 2021. október 29. 12:00 Forrás: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark

Helytörténeti pályázat középiskolások részére

Helytörténeti pályázat középiskolások részére
Közös pályázatot hirdet középiskolás diákok részére Tisza, a folyó, amely összeköt bennünket címmel a zentai Történelmi Levéltár és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A pályázatra beküldött munkák feladata, hogy minél jobban bemutassák a 19. és a 20. század fordulóján élő ember természetközeli életmódját, különös tekintettel az ártéri gazdálkodásra, a hagyományos halászatra, a fakitermelésre és a hajóépítésre.

A pályázat az Interreg-IPA CBC Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program „Élő archívumok – Emlékezzünk a múltra a közös jövőért” c. pályázat (Rövidítés: LIVES 2; Projektazonosító: HUSRB/1903/33/0003) keretében valósul meg.

A projekt keretében egyebek mellett kiadnak egy tanulmánykötetet (magyar és szerb nyelven, angol rezümével), amely a 19. és a 20. század fordulóján élő ember természetközeli, környezettudatos, racionális, hosszú távon is fenntartható életmódját mutatja be. A kiadvány célja, hogy a lehető legközérthetőbb stílusban szólítsa meg az olvasókat, illetve, hogy megpróbálja bevezetni az érdeklődőket a közgyűjtemények izgalmas világába.

Tisza, a folyó, amely összeköt bennünket című pályázat célja a történeti, néprajzi, helytörténeti kutatások népszerűsítése és a diákok a tárgyalt időszakkal kapcsolatos ismereteinek bővítése.

A téma iránt érdeklődő diákok a hozzátartozóiktól (szülőiktől, nagyszüleiktől, rokonaiktól) és ismerőseiktől gyűjtött történetek lejegyzett szövegével bármilyen hosszú terjedelemben, valamint a hozzá tartozó 2500–5000 karakteres rövid összefoglalójukkal pályázhatnak. A zsűri kiemelten figyeli, hogy az összefoglaló műben felhasználták-e a közgyűjteményben (levéltár, múzeum) őrzött iratokat, fényképeket, tárgyakat.

Kérik, hogy a pályamunkákban a forrás pontos megadásával egyértelműen jelezzék az idézetek, a felhasznált szakirodalom, a levéltári iratok illetve múzeumi tárgyak pontos fellelhetőségét.

Az adatlaphoz csatolt nyilatkozat kitöltésével a versenyzők, illetve törvényes képviselőjük írásban nyilatkozzon arról, hogy alkotásuk közzétételét a zentai Történelmi Levéltár számára teljes terjedelmében engedélyezik.

A jeligés pályaművek leadásának határideje: 2022. március 15.

A pályaműveket – jeligével ellátva és külön zárolt borítékban a kitöltött adatlapot az aláírt nyilatkozattal – a zentai Történelmi Levéltár címére (24400 Zenta, Fő tér 1., Szerb Köztársaság) vagy az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark címére (6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68., Magyarország) kell elküldeni.

A közléssel is díjazott pályaműveket elektronikus formában az eredményhirdetés után kell elküldeni az alábbi címre: [email protected].

A beérkezett pályaműveket szakértőkből álló zsűri bírálja el. A pályázaton résztvevő diákok és felkészítő tanáraik oklevelet és könyvjutalmat kapnak. A legjobb pályaművek szerzői pedig a fiatalok számára meghirdetett nyári kutató-táborunkban is részt vehetnek.

Jogi nyilatkozat

Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes mértékben a
zentai Történelmi Levéltár vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.
          

Kövessen minket a Facebookon is!