Kitekintő 2022. március 25. 16:00

200 ezer oldalnyi erdészeti szakirodalom a világhálón

200 ezer oldalnyi erdészeti szakirodalom a világhálón
Az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára egyike az erdész szakma évszázados tapasztalatait, elméleti és gyakorlati tudását őrző gyűjteményeinek, mondta Zambó Péter erdőkért felelős államtitkár.

Annak érdekében, hogy mindez a XXI. század követelményeinek megfelelően váljon közkinccsé, megindult a digitalizálása: az Agrárminisztérium támogatásával 2017-ben megkezdődött program keretében immáron közel 1000 kötet, 200 000 oldal szakirodalom érhető el digitális formában a Wagner Károly Digitális Szakkönyvtár könyvtár keresőfelületén. Erről a folyamatról és az elért eredményekről tájékozódhattak a résztvevők az Országos Erdészeti Egyesület és a Wagner Károly Alapítvány szervezésében tartott bemutatón.

Az idén 155 éves Országos Erdészeti Egyesülettel egyidős erdészeti szakkönyvtár meghatározó – az országban a második legnagyobb – gyűjteménye az erdészeti szakirodalomnak. Az Országos Erdészeti Egyesület által 1990-ben létrehozott Wagner Károly Alapítvány fő célja az egyesületi könyvtár fenntartása, üzemeltetése a könyvtári állomány gyarapításával, technikai eszközök beszerzésével.

Annak érdekében, hogy a másfél évszázad alatt összegyűlt, mára több mint 22 ezer kötetet tartalmazó állomány legértékesebb – zömmel magyar nyelvű – művei a közönség számára ingyenesen hozzáférhetővé váljanak, az Országos Erdészeti Egyesület 2017 őszén, az Agrárminisztérium, valamint a Wagner Károly Alapítvány támogatásával megkezdte a Wagner Károly Digitális Erdészeti Szakkönyvtár felépítését, amelyet folyamatosan bővítenek. A digitális adatbázis napjainkra elérte a 200 ezer oldalt.

A Wagner Károly Digitális Szakkönyvtár ismertetésére, működésének bemutatására az Országos Erdészeti Egyesület és a Wagner Károly Alapítvány szervezett bemutató rendezvényt, amelyen köszöntőt mondott Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára, Bakon Gábor, a Wagner Károly Alapítvány kuratóriumának elnöke és Haraszti Gyula szerkesztőbizottsági elnök az Országos Erdészeti Egyesület nevében.„A könyvtár örök!” – mondta a rendezvényen az Agrárminisztérium erdőkért felelős államtitkára. Zambó Péter a rendezvényen kiemelte, hogy az erdészeti szaktudás széleskörű terjesztésében fontos szerepe van az Országos Erdészeti Egyesületnek, amely már megalakulásakor sokat tett a magyar erdészeti szaknyelv megteremtéséért.

Napjainkban az Erdészeti Lapok határon túli terjesztése tölt be meghatározó szerepet a kárpátaljai, erdélyi és felvidéki magyar erdészekkel történő kapcsolattartásban. Az Agrárminisztérium kiemelten fontosnak tartja egyrészt a szakmai civil szervezetek támogatását, másrészt a szaktudás minél szélesebb körű terjesztését, ezért a továbbiakban is figyelemmel kíséri és támogatja az egyesület ezirányú tevékenységét.

Az elhangozott előadásokban Dr. Sárvári János, a gyűjtemény őre a Wagner Károly Digitális Szakkönyvtár kialakulását ismertette és összefoglalta az egyesületi kiadványok, elsősorban az Erdészeti Lapok folyóirat másfél évszázadon keresztül fennálló jelentőségét. Sándor Ákos, a Szegedi Tudományegyetem Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóságának egységvezetője az adatbázis működését és a digitalizált dokumentumok rendszerbe szervezéséről adott tájékoztatást, Fecz Ágnes informatikus könyvtáros előadása a digitalizálás lépcsőit mutatta be.

Solymári Róbert, a digitális könyvtár kialakításában közreműködő Groteszk Kreatív Társulat ügyvezetője a digitális könyvtár és a világháló kapcsolatáról tájékoztatott.A digitalizálási programban az indulástól mostanáig mintegy ezer nyomtatott kiadvány – könyv és folyóirat – elektronikus változata készült el. Ezek közül kiemelendők Bedő Albert, Kaán Károly, Fekete Lajos és Vadas Jenő művei, a periodikák közül az Erdészeti Zsebnaptár teljes sorozata, a Mittheilungen des Ungarischen Forstvereines évfolyamai, az Erdészeti Kísérletek, valamint a 19. század végi, 20. század eleji, rövidebb ideig megjelent erdészeti témájú szaklapok.

A Wagner Károly Digitális Szakkönyvtár szolgáltatásai az egymezős és az összetett keresést egyaránt lehetővé teszik, oly módon, hogy a keresést teljes digitalizált szövegtörzsben biztosítják, valamint azt is, hogy az erdészeti digitális könyvtár nemzetközi aggregátor szolgáltatásokhoz is kapcsolódhasson a jövőben – írta oldalán az Országos Erdészeti Egyesület.
           

Kövessen minket a Facebookon is!