Hirdetmények 2022. április 30. 16:00

Bölcsődei beiratkozások Kiskunfélegyházán

Bölcsődei beiratkozások Kiskunfélegyházán
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti az érintett szülőket, hogy a fenntartásában működő bölcsődékbe a 2022/2023-as nevelési évre május 2-án és 3-án lehet beíratni a kisgyermekeket.

A bölcsődei beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre a hagyományos formában, azaz személyes megjelenés útján tehető meg május 2-án, hétfőn 8 és 18, valamint május 3-án, kedden 8 és 16 óra között a Dankó Pista u. 4-6., vagy a Darvas-tér 12. szám alatti telephelyen a szakmai egységvezetők felkeresésével.

Felhívják a szülők figyelmét arra, hogy a jelentkezési szándékukat csak az egyik telephelyen jelezzék. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 3-áig tart.


Részletesebben erről a Gyvt. 42/A § rendelkezik:

(1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható,

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét,

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek abban az évben augusztus 31-éig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

(4) Meg kell szüntetni annak a gyermeknek a bölcsődei ellátását, aki orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

(1997. évi XXXI. törvény)

                

Kövessen minket a Facebookon is!