Közélet 2014. november 24. 07:30

Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére

Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére
Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet J e g y z ő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.


A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól 3 hónap próbaidő kikötésével.


A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
 

Ellátandó feladatok:

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése. Munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok ellátása.
 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 89 fő.
 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 81. § (1,2,3,4) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv., valamint Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
 

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és a Kttv. 247. § (4) bekezdésben meghatározott esetet, kivéve - jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Angol középfokú C típusú nyelvvizsga, „B” kategóriás jogosítvány. Legalább két év jegyzői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Magyar nyelvű részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkaköreinek és tevékenységének leírása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás-, az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat. Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától tölthető be.
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 30.
 

A pályázat benyújtásának módja:

Kizárólag postai úton, a pályázatnak Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.) történő megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:72-3/2014., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző
 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 5.
 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Kiskunfélegyháza Város honlapja

Félegyházi Közlöny

www.kozigallas.gov.hu

 

Kövessen minket a Facebookon is!