Kunszállás 2022. október 19. 17:30

A Szent Korona domborműve hirdeti a testvéri összetartozást

Képgaléria
A Szent Korona domborműve hirdeti a testvéri összetartozást
Testvértelepülési ünnepséget tartottak az erdélyi Agyagfalván a Székely Nemzeti Gyűlés 174. évfordulójához kapcsolódóan, október közepén. A Kunszállás és Agyagfalva között 2009 óta tartó kapcsolat emlékezetére egy közös, fából készült emlékművet állítottak a település központjában, nagyszámú helybeli lakos, valamint Kunszállásról érkezett delegáció részvételével.

Istok Róbert, az Agyagfalvát is magában foglaló Bögöz község alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta: a trianoni döntés értelmében ugyan a székelyek másik országba kerültek, azonban ebből a hátrányból előnyt kovácsolva ők a megmaradás és a szülőföldön boldogulás útját választották. Ma is arra törekednek, hogy a fiatal generációk megtartsák anyanyelvüket, ismerjék meg a magyarság történelmét, ápolják a hagyományokat és a kulturális kötelékeket. Kunszállással több mint 13 éve tart az a kapcsolat, amely baráti kéznyújtáson és testvéri nyitottságon alapul. Ezt jelképezi a partnertelepülések neveit magában foglaló, újonnan elkészült két faragott kopjafa, közöttük a kunszállásiak ajándékával, a Szűts Tamás szobrászművész által készített kétszeres életnagyságú Szent Korona bronz domborművel.

Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere a település ajándékának előzményeiről beszélt. A Szent Korona bronz domborműve eredetileg a kunszállási millenniumi emlékmű részeként készült 2000-ben, amely napjainkban a kunszállási templomkertben található. Ennek készíttették el a másolatát Agyagfalvára, kifejezve a két település közötti oszthatatlan kapcsolatot. A Szent Koronával ékesített testvértelepülési emlékmű hosszú távon hirdeti nemzeti összetartozásunkat. Almási Roland Márk szerint a mai zavaros világban igazán szükség van minden olyan alkalomra, amely évezredes identitásunkat és összetartozásunkat erősíti, illetve megtartja. – A legfontosabb, hogy ne csüggedjünk. A tény, hogy az elmúlt évszázadokat túléltük azt mutatja, hogy a Jóistennek odafent még komoly tervei vannak velünk – zárta gondolatait a polgármester.

Az agyagfalviak részéről Ülkei Zoltán polgármester mondott köszönetet a kunszállásiak ajándékáért. Hangsúlyozta: több mint ezer éven át Isten kegyelme és irgalma által maradhatott meg a magyar nemzet, ami egy ajándék, és ezért boldog nemzetnek vallhatja magát, bár sokszor volt oka sírásra és panaszra is. A Szent Korona egyik üzenete, hogy tartsuk meg magyarságunkat, legyünk büszkék rá, hiszen van mire emlékeznünk. Azt kívánta, hogy a két település között évek óta tartó kapcsolat továbbra is gyümölcsöző legyen úgy a közösségi célokban, mint a baráti kapcsolatok által.

A Szent Koronával díszített testvértelepülési emlékművet Ülkei Zoltán és Almási Roland Márk polgármesterek leplezték le, majd dr. Juhos Imre kunszállási plébános és Kászoni Szilárd agyagfalvi református lelkipásztor szentelte, illetve áldotta meg. Közreműködött az agyagfalvi kórus, valamint díszsort álltak gyalogos és lovas hagyományőrző huszárok.
              

Kövessen minket a Facebookon is!